Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Okładka numeru 16 - ilustracja: rysunek "Józef z ojcem Jakubem"
Data dodania: 20.09.2022
Literaturoznawstwo

Schulz / Forum 16

Czasopismo:
Schulz/Forum (16) 2020
ISSN:
2300-5823

Numer 16 czasopisma poświęcony jest biografiom Brunona Schulza (tym istniejącym i tym dopiero pomyślanym).

"Nie mamy niczego bardziej własnego niż nasza biografia. Nawet ciało, w którym spędzamy całe życie od narodzin aż po śmierć, które zakorzenia nas w istnieniu, choć zarazem każdego dnia nas zdradza – jest tylko pożyczką z określonym, lecz zwykle ukrytym terminem zwrotu. Dopiero ten, kto patrząc na życie drugiego człowieka, mówi gráphō, przesuwa zdarzenia, rozległą nieraz serię przygód jego ciała w sferę wspólnych słów. Stając się dzięki tej deklaracji biografem, poszukuje on sensu tam, gdzie go (prawdopodobnie) nie ma i nigdy nie było. Ocalmy biografię właśnie jako formę ujmowania i rozumienia życia – także swojego. Jako „autobiografię każdego z nas” według formuły Gertrudy Stein. Przed biografami staje dzisiaj obowiązek tworzenia nowych dyskursów. Konieczne jest przyznanie pełnych praw biografiom fragmentarycznym, skupionym wokół jednego tematu, pozostającym w fundamentalnej opozycji do ujęć całościowych, rozpiętych pomiędzy narodzinami i śmiercią. A także biografiom jednej roli pełnionej przez lata lub jednego zdarzenia, wokół którego skupiają się wszystkie pozostałe. Obok nich zaś biografiom równoległym, splątanym czy może związanym wielokrotnie, które afirmują oczywistą prawdę, że każde „ja” ustanawia się wobec jakiegoś „ty” i jakiegoś „on”. Lecz najważniejsze w tej nowej biografistyce wydaje się jak najszybsze przekroczenie granic jednostkowego życia. Pełne napięcia oczekiwanie – czy w szczelinie między dwiema egzystencjami, między byciem (jednego) a byciem (drugiego) pojawi się elektryczny łuk, który je połączy, ustanawiając ciągłość istnienia. Między tym, który umarł, a nowonarodzonym.
I dlatego – Schulz, jego biografia."

(Ze wstępu)


Punkty MEiN: 20

Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Wszystkie poprzednie numery „Schulz/Forum” są opublikowane na stronach:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz
https://ug.academia.edu/SchulzForum
https://issuu.com/schulzforum/docs/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1643

Spis treści

(sr) [Stanisław Rosiek], Między śmiercią i narodzinami. Biografia  / 3-4

[odczytania]

Katarzyna Warska, Dzieciństwo w biografii pisarza. Przypadek Brunona Schulza / 5-2

Zbigniew Milczarek, Biograficzna insynuacja / 23-27

Aleksandra Skrzypczyk, Próba biografii akustycznej Brunona Schulza. Doświadczenia audialne / 28-44

Tymoteusz Skiba, Witold Gombrowicz i Bruno Schulz. Biografie równoległe / 45-97

Tymoteusz Skiba, Postscriptum do biografii równoległych Schulza i Gombrowicza / 98

[fragmenty antropologiczne]

Robert Dion, Frédéric Regard, Śmierć autora i jego żywoty / 99-110

Christian Klein, Biografia jako figura myśli – założenia badań i narracji biograficznych / 111-120

[horyzont życia]

Marcin Romanowski, Mimowolna sylwa. O książce Anny Kaszuby-Dębskiej „Bruno. Epoka genialna” / 121-136

Agata Tuszyńska, W cieniu / 137-146

[horyzont dzieła]

Piotr Millati, Mamy „Mesjasza”! / 147-156

Zbigniew Maszewski, Ojciec i Schulz. O rysunku z okładki „Katalogu Bibljoteki Stanisława Weingartena” / 157-174

[Debora Vogel]

Debora Vogel, Bruno Schulz / 175

Adam Stepnowski, Debora Vogel w galicyjskim jidyszlandzie. Czasopismo „Cusztajer” / 176-190

Adam Stepnowski, Od nas. Teksty programowe redakcji „Cusztajera” / 191-193

Piotr Szalsza, Wiedeńskie i lwowskie ślady Debory Vogel / 194-214

Informacje

Data publikacji:
25.05.2021
Strony:
214
Słowa kluczowe:
Data dodania:
20 września 2022; 12:28 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
20 września 2022; 12:41 (Mariola Wilczak)

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

01.02.2021
Literaturoznawstwo

Świat i Słowo | 34(1) | 2020

Tytuł numeru: 100 sekund do północy

Pojęcie przyszłości ma bogatą przeszłość. Ludzkość od zawsze próbowała ją przewidywać i kontrolować; wielu artystów i pisarzy poświeciło jej swoje dzieła, tworząc utopijne i dystopijne wizje jutra. Nasi przodkowie zwracali się do wyroczni, lub wpatrywali się w gwiazdy z nadzieją, że przyszłość zostanie im objawiona. Dziś dysponujemy zupełnie innymi środkami, aby projektować przyszłość według naszych pragnień, a mimo to stoimy bezradni w obliczu zupełnie bezprecedensowych zagrożeń.

22.08.2022
Literaturoznawstwo

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 21(1) | 2022

Tytuł numeru: Poza historią literatury: egodokumenty

Prezentowany numer „Sztuki Edycji”, noszący podtytuł Egodokumenty, stanowi kontynuację numeru poprzedniego – „Poza historią literatury: nieznane archiwalia, inedita, problemy recepcji”, w którym koncentrowaliśmy się na problematyce związanej z mniej lub całkowicie nieznanymi źródłami oraz zapoznanymi tekstami. Podział na dwa bliskie sobie tematycznie numery wynikł ze względów praktycznych: zaproponowana problematyka znalazła tak żywy oddźwięk u Autorów, że nie sposób było pomieścić wszystkich artykułów w jednym, nawet obszernym numerze. O czym to świadczy? Nie tyle nawet, że temat stał się modny, ile o jego podstawowym, „podręcznym” charakterze. Każdy bowiem, kto para się edytorską teorią lub praktyką, na jakimś etapie pracy natrafia na nieodkryte archiwalia bądź dzieła nieznane, nieukończone, niekanoniczne, inedita, wreszcie – egodokumenty.

02.07.2023
Literaturoznawstwo

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (13 (16)) | 2023

Tytuł numeru: Zaniedbane tropy

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru pt. Zaniedbane tropy. Zawiera on artykuły poświęcone tym figurom retorycznym, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach. Z kolei w dziale Pożytki filologiczne dominuje Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin wielkiego krytyka przybliżamy jego działalność międzywojenną.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.