Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 26.11.2019
Językoznawstwo

Zeszyt 3 rocznika XCIX

Czasopismo:
ISSN:
0021–6941

Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki z  Instytutu Języka Polskiego PAN

Zeszyt 3  rocznika XCIX

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 

MACIEJ EDER, RAFAŁ L. GÓRSKI: Typologia tekstów oparta na miarach kwantytatywnych: studium korpusowe o zróżnicowaniu polszczyzny

ANDRZEJ DYSZAK: Z badań nad zjawiskami słowotwórczymi i adaptacyjnymi w „najmłodszej polszczyźnie”

MIROSŁAW BAŃKO: Jeszcze o roli przyrostka -k- w adaptacji zapożyczeń w polszczyźnie

GRZEGORZ SZPILA: Amerykańskie przysłowia we współczesnej polszczyźnie

BEATA KURYŁOWICZ: Terminologia matematyczna w Nowym dykcjonarzu Michała Abrahama Troca na tle polskiej i europejskiej tradycji naukowej. Prolegomena

IRENA SZCZEPANKOWSKA: Zalety modelu objaśniania znaczeń w osiemnastowiecznym dykcjonarzu Piotra Daneta i Franciszka Koli z perspektywy współczesnej semantyki i leksykografii

JUSTYNA WALKOWIAK: Słowiańszczyzna Połabska jako zapoznana motywacja niektórych urbanonimów w Poznaniu

SZYMON POGWIZD: Wybrane przykłady polsko-wschodniosłowackich zbieżności semantycznych na tle ogólnosłowiańskim

 

JUBILEUSZE

ANNA TYRPA: O Profesorze Jerzym Reichanie z okazji dziewięćdziesiątych urodzin

PIOTR ŻMIGRODZKI: Jerzy Bartmiński i doskonałość naukowa (na osiemdziesięciolecie urodzin)

 

RECENZJE

ALEKSANDRA NIEWIARA: Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska; Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, tom 3: Praca, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

KATARZYNA SOBOLEWSKA: Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 2: Rośliny, zeszyt 1: Zboża, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński

AGNIESZKA WEŁPA-SIUDEK: Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 2: Rośliny, zeszyt 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński

MONIKA CZEREPOWICKA: Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

03.11.2019
Literaturoznawstwo

„Tematy i Konteksty” | (8 (13)) | 2018

Tytuł numeru: Literatura Polska 1918-2018.Narracje, dyskursy, dzieła

Najnowszy numer czasopisma naukowego "Tematy i Konteskty" został poświęcony literaturze polskiej 1918–2018

07.01.2020
Literaturoznawstwo

„Przestrzenie Teorii" | (31) | 2019

Tytuł numeru: Numer 31/2019

Na kolejny, 31. numer „Przestrzeni Teorii” składają się teksty, które pisane były w większości z myślą o odpowiedzi na zaproponowane przez Redakcję prowokacyjne hasło: Sztuka bez granic. Wezwanie prowokacyjne, dlatego że granice sztuki zawsze, w każdej epoce, były w rozmaity sposób przekraczane, ale bardziej niż stwierdzenie oczywistego zjawiska interesujące dla nas było zebranie wypowiedzi prezentujących różne podejścia do tego problemu                                                                                           Krajewska Anna, Dramaturgia sztuki,  „Przestrzenie Teorii” 31, Poznań 2019, s. 7.

13.11.2019
Historia literatury

„Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” | (XXIV) | 2018

Tytuł numeru: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

Najnowszy numer rocznika ma charakter publikacji dwujęzycznej. Jego tytuł: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich oddaje zamierzenia Redakcji – chcieliśmy odejść w nim od tradycyjnego badania relacji literackich i kulturowych przez pryzmat „obrazów” i „stereotypów”, koncentrując się zamiast tego na wzajemnych inspiracjach (dawnych i aktualnych) oraz wspólnie realizowanych przez polonistów, slawistów i rusycystów projektach o charakterze naukowym – literaturoznawczych, tekstologicznych, translatorskich, edytorskich i kulturoznawczych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.