Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 05.01.2024
Литературоведение

Literatura i prawo. Związki i relacje

Автор/Редактор:
ISBN:
978-83-67162-85-2

Literatura i prawo. Związki i relacje to drugi tom monografii wieloautorskiej, włączającej się w ogólnopolski dyskurs naukowy badaczy, upominających się o interdyscyplinarne studia z zakresu Law & Literature. Autorzy artykułów zawartych w niniejszym tomie, literaturoznawcy i historycy, także młodzi, rozpoczynający pracę i "przygodę naukową", za punkt wyjścia swoich rozważań uczynili źródła literackie i historyczne.

Monografia to jedynie przegląd wybranych zagadnień, łączących literaturę z prawem. Nie wyczerpujemy wszystkich możliwości analityczno-interpretacyjnych czy problemowych, ale nie jest to też naszym celem. Chcemy by stały się one przyczynkiem, impulsem czy pomysłem do kolejnych, pogłębionych i urozmaiconych badań, prowadzonych w nurcie: Law & Literature, wciąż rozwijającym się w Polsce.

Информация

Начало событияГод публикации:
2023
Страниц:
188
Дата размещения:
5 января 2024; 11:58 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
5 января 2024; 16:06 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

05.01.2024
Литературоведение

ZAPOWIEDŹ: A History of Polish Literature

Автор/Редактор: Anna Nasiłowska

Tłumaczenie z języka polskiego: Anna Zaranko, tłumaczka, pisarka, redaktorka i krytyczka literatury, laureatka Found in Translation Award 2023 (za przekład Chłopów Władysława Reymonta).

17.06.2022
Журналистика

"TOPOS": Pismo literackie, Idee, Środowisko. Studia, Idea i wstęp Jarosław Ławski

Автор/Редактор:

Dwumiesięcznik literacki „Topos” działa od roku 1993, ma więc historię istnienia obejmującą ponad ćwierć wieku […]. Wśród osiągnięć pisma Jarosław Ławski […] wymienia: wyraziste poglądy literackie, zgodnie z tytułem propagujące poszukiwanie „miejsc wspólnych”, a zatem zwrot w stronę tradycji i odrzucenie postmodernistycznych eksperymentów, „wykreowanie konstelacji znakomitych poetów”, dużą rolę odegraną w życiu literackim dzięki własnej Bibliotece, antologiom, konkursom i festiwalom, wreszcie ukształtowanie gustu i wrażliwości wiernych sobie czytelników. To z pewnością aż nadto wystarczający dorobek, aby uczcić go i konferencją, i pokonferencyjnym tomem. Monografia przynosi szereg studiów i głosów (bowiem zawiera także zapis konferencyjnej dyskusji oraz wywiad z redaktorem naczelnym pisma, Krzysztofem Kuczkowskim). Nie ma zatem charakteru wyłącznie naukowego. Obok tekstów literaturoznawczych pojawiają się eseistyczne, krytyczne czy też naznaczone kolorytem bardziej osobistym – wspomnieniowym. Czytelnik ma wrażenie, że w książce toczy się zainicjowana na konferencji dyskusja panelowa, której zapis jest jednym z elementów otwierających tom, że ma do czynienia z kolejnymi głosami w tej dyskusji. Traktuję to jako zaletę omawianej tu publikacji, dowodzącą faktu, że dotyczy ona spraw, problemów, utworów i – wreszcie – osób nieobojętnych i wzbudzających emocje (z reguły – bardzo pozytywne). Specyficznie dialogowy charakter nadaje też publikacji fakt, że te same osoby pojawiają się w niej w kilku rolach: nadawców i odbiorców, poetów, czytelników, krytyków i literaturoznawców.  Z recenzji Macieja Szargota (UŁ)

12.07.2021
Литературоведение

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018

Автор/Редактор:

Nakładem prestiżowego Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności ukazała się w Krakowie monografia naukowa Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018. Tom zredagowali prof. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku) i dr Łukasz Zabielski (Książnica Podlaska). 

08.12.2020
Литературоведение

Odessa, muzyka, literatura. Ukraińsko-polski transfer kulturowy

Автор/Редактор: Weronika Biegluk-Leś, Jarosław Mariusz Ławski, Natalia Maliutina

Monografia obejmuje kulturowe znaczenia Odessy w różnych kontekstach.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах