Полонистический бюллетень
Предложений на сайте:
Сортировать по:
07.12.2015
Zielona Góra

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Uniwersytet Zielonogórski

REKRUTACJA:

09.11.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia "Wiedza o kulturze"

заочное Институт литературных исследований PAN

Tematyka i program studiów:

29.09.2015
Łódź

Studia Podyplomowe Logopedia medialna z logopedią ogólną

заочное Uniwersytet Łódzki

Tematyka studiów:

29.09.2015
Łódź

Pomagisterskie Studia Podyplomowe Neurologopedia

заочное Uniwersytet Łódzki

Tematyka studiów:

29.09.2015
Łódź

Studia Podyplomowe Edytorstwo Tekstów Literackich

заочное Uniwersytet Łódzki

Tematyka studiów: Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i  korektorów do pracy w  wydawnictwach, zwłaszcza o  charakterze humanistycznym, a  także w  redakcjach czasopism, szczególnie kulturalno-literackich, gazet i  agencji reklamowych. Mamy na względzie także to, że absolwenci specjalności nauczycielskiej i  czynni nauczyciele będą mogli zwiększyć swoje kwalifikacje, posiadłszy wszechstronne umiejętności posługiwania się komputerem.

24.09.2015
Białystok

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

заочное Uniwersytet w Białymstoku

Najbliższa rekrutacja na Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa już od 12 czerwca 2017. Potrwa ona do 17 września 2017.

17.08.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

заочное Институт литературных исследований PAN

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

26.07.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia "Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej" (XIII edycja)

заочное Институт литературных исследований PAN

Tematyka i program studiów:

25.05.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia Edytorskie

заочное Институт литературных исследований PAN

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах