Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 09.12.2021 - 10.12.2021
Дата размещения: 29.10.2021

Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej

Начало событияВид события:
Конференция

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej organizowana przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2021 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Proponowane zagadnienia:

  • historia ludowa,
  • historia mówiona,
  • etnohistoria,
  • badania dziejów grup nieuprzywilejowanych i pokrzywdzonych,
  • rekonstruowanie dziejów grup niepiśmiennych,
  • ludowe postrzeganie historii,
  • odzwierciedlenie historii, czasu i zmiany w przekazie ustnym, sztuce i muzyce ludowej,
  • zorientowane diachronicznie badania nad ludowością,
  • interpretowanie historii ludu we współczesnej kulturze.

Konferencję otworzy panel dyskusyjny, w którym udział wezmą zaproszeni przez organizatorów eksperci.

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) należy przesłać do 9 listopada 2021 roku na adres etnobiblioteka@wp.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Opłata nie dotyczy panelistów.
Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji. Bez względu na formę obrady będą transmitowane na żywo na fanpage’u Mikołajek Folkowych.

Komitet honorowy:
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (IFP UMCS)
prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IFP UMCS)

Patronat:
Komisja Etnolingwistyczna KJ PAN,
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Komitet organizacyjny:
dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS)
dr Agata Kusto (INoK UMCS)
mgr Damian Gocół (IFP UMCS)

Sekretarz konferencji: mgr Sylwia Gierczak (IFP UMCS)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
09.11.2021
Оплата:
200 zł
Дата размещения:
29 октября 2021; 14:17 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
29 октября 2021; 14:49 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

22.04.2017

Dźwięk „r” w języku / ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza FONETYKÓW, JĘZYKOZNAWCÓW, NEUROLINGWISTÓW, FONOLOGÓW, HISTORYKÓW JĘZYKA, KOMPARATYSTÓW, GLOTTODYDAKTYKÓW, TEORETYKÓW KOMUNIKACJI, INTERLINGWISTÓW, DIALEKTOLOGÓW, SOCJOLINGWISTÓW, SEMIOTYKÓW, LOGOPEDÓW, PSYCHOLINGWISTÓW, FILOLOGÓW, BADACZY JĘZYKA DZIECI, BADACZY JĘZYKA MIGOWEGO, FILOZOFÓW JĘZYKA na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję pt. "Dźwięk „r” w języku".

22.04.2017

Zygmunt Haupt. Powrót pisarza

Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL oraz Zakład Literatury Współczesnej UMCS zapraszają na konferencję naukową „Zygmunt Haupt. Powrót pisarza”, która odbędzie się 27-28 kwietnia 2017 r. w Kazimierzu Dolnym (Dom Pracy Twórczej KUL, ul. Puławska 94).

21.07.2017

O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka / ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu AL SEMANTICA

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza badaczy języka do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu AL SEMANTICA, która odbędzie się 21 października 2017 r. na UMCS w Lublinie. Temat tegorocznego spotkania brzmi: O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka.

28.11.2019

Ludowa historia Polski. Jak i po co pisać dzieje tych, którym odmówiono przeszłości. Idee, strategie, praktyki badawcze

Konferencja „Ludowa historia Polski” stanowi zwieńczenie pierwszego sezonu seminarium pod takim samym tytułem, które prowadzone jest od listopada 2018 r. w Teatrze Powszechnym. Temat konferencji został zawężony do problematyki metodologii; pytania o to, w jaki sposób należy pisać historię ludową, która jest od kilku dekad ważną kwestią obecną w wielu dyscyplinach naukowych.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах