Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.05.2020
Дата размещения: 05.06.2020

Premiera książki ANTOLOGIA POLSKIEJ POEZJI W SZWECJI. GŁOSY POETEK, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Sztokholm 2020

Начало событияВид события:
Юбилейный

Celem książki Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek jest prezentacja
twórczości polskich poetek mieszkających w Szwecji, ukazanie jej różnorodności
w kontekście podejmowanej problematyki, wiodących motywów i form wyrazu
poetyckiego. Przygotowując antologię starałam się rozpoznać i przeanalizować
poruszane przez poetki zagadnienia oraz preferowane tematy i struktury wiersza.
Autorki, których twórczość ujęta jest w antologii, spełniają kilka kryteriów: nadrzędnym
z nich jest fakt, iż są (e)migrantkami, wyjechały z Polski głównie w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, przez długi czas mieszkały w Szwecji,
gdzie powstawały ich utwory poetyckie, które zaczęły się ukazywać w zbiorkach
poetyckich na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Ze Wstępu Ewy Teodorowicz-Hellman:

"Antologia polskiej poezji w Szwecji składa się z kilku samodzielnych części:
wprowadzenia Głosy polskich poetek w Szwecji, w którym ukazuję obraz prezentowanej
poezji wykorzystując teorię toposu, z Wyboru wierszy, jaki jest podstawową
częścią antologii, oraz z apendyksu, w którym umieszczone są krótkie
Noty biografi czne poetek opracowane przeze mnie lub przez znanego w Szwecji
dziennikarza i redaktora Tadeusza Nowakowskiego. Książkę zamyka Spis wierszy
z tomików poezji.
W Antologii przedstawiam utwory osiemnastu poetek. W centrum mojego
zainteresowania pozostają jednak nie poetki, ale POEZJA, jaka zrodziła się
i nadal powstaje w szwedzkiej przestrzeni geografi cznej, językowej i kulturowej.
Z wierszy wyłania się szeroki i zróżnicowany obraz tej twórczości: wybór uwydatnia
różne jej cechy, zarówno te, które krytyk literacki zaliczyłby do klasycznych,
niemal harmonijnych rysów, jak i takie, których istnienie gwarantuje miejsce dla
swobody i oryginalności twórczej w odniesieniu do treści i problematyki wierszy,
ich przesłania, czy formy artystycznej i językowej".

Информация

Смотреть также

10.05.2016

Spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty"

Zapraszamy na spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty", które odbędzie się 3 czerwca (w piątek) o godz. 16.45 w sali 17 gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

01.12.2019

ANTONI LIBERA. MOJE POTYCZKI Z GOMBROWICZEM – PRELEKCJE MISTRZÓW

Zapraszamy na spotkanie z Antonim Liberą - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - Aula, 10 grudnia 2019 r., godz. 13.15, Plac NZS-u 1, wstęp wolny. Antoni Libera (ur. 1949), pisarz, tłumacz, reżyser, znawca twórczości Samuela Becketta. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami Becketta zajmuje się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą. Dotychczas zrealizował blisko trzydzieści spektakli. W jego inscenizacjach występowało wielu wybitnych aktorów m.in.: Maja Komorowska, Tadeusz Łomnicki, Zbigniew Zapasiewicz, Adam Ferency, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Seweryn, a z brytyjskich: Barry McGovern i David Warrilow. Tłumaczył również tragedie Sofoklesa (m.in. „Antygonę” i „Króla Edypa”), dokonał nowego przekładu „Makbeta” Szekspira i „Fedry” Racine’a oraz kanonu poezji Friedricha Hölderlina i wierszy Konstandinosa Kawafisa. Przekłada też libretta operowe (m.in. „Śmierć w Wenecji” Benjamina Brittena, „Czarną maskę” i „Króla Ubu” Krzysztofa Pendereckiego oraz „Music Programme” Roxany Panufnik). W 1990, na zamówienie londyńskiego Royal Court Theatre, napisał jednoaktówkę Eastern Promises, która została na tej scenie wystawiona i opublikowana w tomie „The May Days Dialogues” (Methuen, 1990), a w kraju w „Dialogu” (tytuł wersji pol. „Czy Europa musi zginąć?”). W 1998 jego pierwsza powieść, „Madame”, wygrała konkurs ogłoszony przez Wydawnictwo Znak, po czym stała się jednym z większych bestsellerów ostatniej dekady. W ciągu 12 lat przekroczyła łączny nakład 100 tysięcy egzemplarzy i przełożona została na 20 języków. W 1999 była nominowana do nagrody Nike i wyróżniona została Nagrodą im. Anrzeja Kijowskiego, a w 2002 znalazła się w finale (7 książek spośród 123) irlandzkiej IMPAC Dublin Literary Award. W 2009 wydał prozę autobiograficzną pt. „Godot i jego cień”. Książka ta znalazła się w finale Nagrody Angelusa oraz została nominowana do szwajcarskiej nagrody im. Jana Michalskiego. W latach 1988-1993 współredagował czasopismo „Puls”, a w latach 1996-2001 był kierownikiem literackim w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jest członkiem PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz amerykańskiego Samuel Beckett Society. Nagrody 1989 – Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Nagroda Funduszu Literatury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki za przekład dzieł dramatycznych Becketta 1998 – I nagroda za książkę „Madame” w konkursie na powieść ogłoszonym przez wydawnictwo Znak 1999 – Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego za powieść „Madame” 2002 – Nominacja powieści „Madame” do Międzynarodowej Nagrody Literackiej IMPAC (IMPAC Dublin Literary Award) 2005 – Nagroda Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej (Pierścień Betlejemski) za całokształt twórczości literackiej i teatralnej 2005 – Nagroda „Literatury na świecie” za przekład powieści „Molloy i cztery nowele” Becketta 2010 – Nominacja (final) do Nagrody Angelus za książkę „Godot i jego cień” 2011 – Nominacja do Nagrody im. Jana Michalskiego za książkę „Godot i jego cień”

28.11.2019

Ideologia w krajobrazie językowym: nazwy ulic jako miejsca konfliktu pamięci / wykład prof. Małgorzaty Fabiszak (Wydziału Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

________________________________

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах