Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 09.06.2017 g.09:00 - 09.06.2017 g.20:00
Дата размещения: 17.12.2016

Szalom Asz sceniczny

Начало событияВид события:
Семинар
Местность:
Słupsk
Целевые аудитории:
Независимые ученые, Доктора

Dramaturg, prozaik, publicysta, działacz społeczny i polityczny – takimi oto określeniami można opisać Szaloma Asza. W okresie międzywojennym należał on do najpopularniejszych, najczęściej tłumaczonych i najbardziej honorowanych przez polskie środowiska twórcze pisarzy jidysz. Dwukrotnie zgłoszono jego kandydaturę do Literackiej Nagrody Nobla. Asz uchodził ponadto za ważny autorytet społeczny i polityczny. Wznosił się ponad podziały narodowe, angażując się zarówno w sprawy polskie jak i żydowskie.

W 2017 r. przypada sześćdziesiąta rocznica Jego śmierci. W związku z tym faktem Akademia Pomorska w Słupsku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przygotowało cykl czterech seminariów (Łódź, Warszawa, Lublin, Słupsk), które upamiętniają życie i twórczość tego Artysty.

Na seminarium 9 czerwca 2017 r. w Słupsku zamierzamy dyskutować nad kształtem dramaturgii oraz scenicznej recepcji twórczości Szaloma Asza. Na spotkanie zaproszeni zostaną goście z wystąpieniami ukazującymi zagadnienie widziane z różnych perspektyw badawczych: od strony dynamiki rozwoju teatru i dramaturgii żydowskiej, polskiego życia teatralnego, europejskich kontaktów środowisk artystycznych, teorii dramatu, komparatystycznego omówienia tematyki sztuk oraz stylów odbioru propozycji teatralnych. Seminarium zakończy próba otwarta przedstawienia przygotowanego przez zespół słupskich aktorów na podstawie utworów Szaloma Asza.

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах