Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 24.09.2023
Дата размещения: 03.08.2023

Wstręt / ogólnopolska konferencja naukowa

Начало событияВид события:
Конференция

Wstręt, obrzydzenie, odraza – to kwestie, o których mówi się zarówno w języku codziennym, jak i dyskursie naukowym. O kategorii wstrętu pisze Urszula Lisowska, że „wymiar problematyki […] wydaje się wyjątkowo istotny w przypadku projektów Immanuela Kanta i Julii Kristevej”. Z kolei wg Marthy C. Nussbaum: „Wstręt, […]  jest różny nie tylko od lęku przed niebezpieczeństwem, ale również od lęku przed gniewem czy odrazą […] idea wiąże się przede wszystkim z obawą przed zanieczyszczeniem samego siebie, jako uczucie zaś przejawia się w woli odrzucenia tego, co zanieczyszczające”. Wg autorki wstręt nawiązuje do aspektu zwierzęcości i śmiertelności, które w postrzeganiu człowieka konotują to, co nieczyste.

Ilustracja z materiałów organizatorów

Wg autorki wstręt nawiązuje do aspektu zwierzęcości i śmiertelności, które w postrzeganiu człowieka konotują to, co nieczyste. W owe dyskursy natury organizatorzy chcieliby włączyć także inne głosy, proponując namysł nad m.in. takimi kategoriami:

 • wstręt, odraza, obrzydzenie w kulturze (literatura, film, serial, komiks, gry wideo);
 • odraza jako koncept sztuki;
 • definicje i koncepcje wstrętu;
 • ujęcie filozoficzne;
 • religia;
 • psychologia a kategorie wstrętu;
 • wstręt a obyczajowość;
 • wstręt w przekazach medialnych, social mediach etc.;
 • cielesność (w tym. m.in. medialne sposoby reprezentacji cielesności, seksualność etc.);
 • wstręt a dyskursy płciowe;
 • ujęcie socjologiczne;
 • polityka a wstręt, odraza, obrzydzenie;
 • społeczny wymiar wstrętu, odrazy, obrzydzenia;
 • obyczajowość, tradycja a wstręt;
 • wstręt w perspektywie historycznej;
 • choroba a wstręt;
 • wykluczenie a wstręt;
 • emocje a wstręt (np. strach. niechęć, negacja, współczucie);
 • natura ludzka a wstręt;
 • wstręt – przekonania powszechne, obiegowe;
 • wstręt, obrzydzenie, odraza – dyskursy zaangażowane ideologicznie;
 • zjawiska negatywne oparte na dyskursach wstrętu – dyskryminacja, poniżenie, negacja grup mniejszościowych etc.;
 • wstręt jako transgresja;
 • wstręt jako kategoria nieczystości;
 • miejsce a wstręt.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres woo.ekonferencja@gmail.com mija 10 września 2023. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • aktualną afiliację,
 • tytuł naukowy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://wstretkonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja nadesłana przez organizatorów)

Информация

Адрес:
wydarzenie online
Подача заявок для докладчиков до:
10.09.2023
Оплата:
200 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
3 августа 2023; 14:53 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
3 августа 2023; 14:54 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

01.10.2016

Obcość - inność - wykluczenie / Ogólnopolska konferencja naukowa

In other words, what has been separated and divided is precisely what—in a sort of divide et impera—allows the construction ofthe unity of life as the hierarchical articulation of a series offunctional faculties and oppositions Giorgio Agamben, The Open: Man and Animal W języku afrikaans apartheid oznacza tyle, co ‚osobno’ – w sensie fizycznym i symbolicznym, a więc zarówno jako wytyczenie granicy między zaludnionymi obszarami, jak i wzniesienie bariery kulturowej, czyniącej z niezrozumienia czy nieporozumienia (a więc fiaska komunikacji) zaczyn wrogości i nienawiści. W czasie, gdy do języka polityki powraca mur jako dystopijny symbol podziału, oferujący złudną gwarancję bezpieczeństwa i osobności, refleksja nad obcością, innością i wykluczeniem staje się szansą na zespolenie dyskursu filozoficznego z jego artystycznymi rezonansami, dostrzegalnymi w literaturze i kulturze bez względu na jej wysokie czy niskie ambicje artystyczne. Ogólnopolska konferencja naukowa "Obcość, inność, wykluczenie" ma w założeniu zachęcić do burzenia wszelkich murów: od tych dzielących twórczość wysokoartystyczną od popularnej aż po te pomiędzy akademickim dyskursem a ponowoczesną wypowiedzią, często wykraczającą poza ramy oficjalnych i naukowych kategorii.

14.01.2020

Wielki mały aktor. Owad w naturze i kulturze

Roztoczański Park Narodowy, Pracownia Studiów Miejskich IKP UW, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Ośrodek Badań nad Awangardą UJ zapraszają do udziału w sesji naukowej „Wielki mały aktor. Owad w naturze i kulturze”, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2020 roku w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

21.08.2018

Przed i po. Witold Gombrowicz

Od 10 do 12 września 2018 roku w „Łaźni Łańcuszkowej” w Zabrzu (ul. Wolności 4) odbędzie się II edycja konferencji naukowej pt. „Przed i po”.

06.11.2019

Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej "Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku", która odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16 października 2020 r.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах