Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 15.02.2021 - 30.09.2021
Дата размещения: 12.02.2021

Zaproszenie do publikacji w „Pracach Literaturoznawczych”: Twórczość Stanisława Lema i jej konteksty kulturowe

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем

27 listopada 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej Polski ustanowił patronów 2021 roku. Wśród nich znalazł się Stanisław Lem. Jako redakcja naukowego periodyku, poświęconego literaturze i kulturze od czasów najdawniejszych do współczesności, chcielibyśmy przyłączyć się do udziału w obchodach Roku Stanisława Lema, i zaprosić do publikacji w „Pracach Literaturoznawczych”, istniejących przy Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod hasłem: Twórczość Stanisława Lema i jej konteksty kulturowe.

Na oficjalnej stronie opisującej osobę i twórczość Stanisława Lema (https://lem.pl/) w dwóch krótkich zdaniach wyrażono uzasadnienie uhonorowania pisarza. Można tam przeczytać:

"Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z największych pisarzy XX wieku, innowator i zarazem klasyk. Poruszał się w ramach wielu gatunków literackich, światową sławę i popularność przyniosła mu fantastyka naukowa: jego książki przetłumaczono na 41 języków i wydano w łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy".

Nawiązując do tej lapidarnej, ale jakże celnej myśli, zwracamy się do badaczy życia i twórczości Stanisława Lema, a także wszystkich tych, których zajmuje fantastyka naukowa, zainspirowana myślą Mistrza, do przesyłania swoich wypowiedzi.

Na artykuły, których treść będzie związana z następującymi zagadnieniami:

  • życie i twórczość Stanisława Lema;
  • źródła i historia fantastyki naukowej w Polsce;
  • reprezentacje fantastyki naukowej w Polsce;
  • perspektywy rozwoju fantastyki naukowej,

czekamy do końca września 2021 roku.
Należy je umieszczać na platformie UWM naszego pisma: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl
lub przesyłać na adres internetowy: prace.literatura@wp.pl.

Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów znajdującymi się na stronie:
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/about/submissions.

Po pozytywnej opinii recenzentów artykuły stanowić będą temat przewodni dziesiątego numeru „Prac Literaturoznawczych” w 2022 roku.

Redakcja
redaktor naczelna dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
zastępczyni dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM
sekretarze: dr Piotr Przytuła i mgr Joanna Daniluk

Информация

Подача заявок для участников до:
30.09.2021
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
12 февраля 2021; 18:34 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
12 февраля 2021; 18:42 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

27.05.2015

Polska fantastyka najnowsza... spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?

Konferencja jest poświęcona dyskusji dotyczącej najnowszej polskiej fantastyki. Punktem odniesienia chcielibyśmy uczynić pisarski, w tym i filozoficzny, dorobek Żuławskiego i Lema. Warto, naszym zdaniem, stawiać pytania dotyczące tego, czy i w jaki sposób współcześni pisarze uprawiający fantastykę (fantastykę naukową, fantastykę grozy i fantasy) sięgają po wzory literackie i intelektualne, obecne w pisarstwie polskich nestorów tej konwencji. Zapraszając do dyskusji nad żywotnością ważnej w polskiej literaturze tradycji, związanej z fantastyką naukową autorstwa Żuławskiego i Lema, nie chcemy zamykać Państwa głosów na sprawy również pośrednio związane z tak ujętym tematem konferencji, ale ważne – zdaniem Państwa – dla rodzimej twórczości fantastycznej.

31.03.2021

Polska proza fantastyczna XX i XXI wieku

Redakcja "Bibliotekarza Podlaskiego" zaprasza do do współtworzenia numeru tematycznego 2/2021 „Bibliotekarza Podlaskiego”: Polska proza fantastyczna XX/XXI w. 

05.01.2021

Kongres Futurologiczny 2021

W dniach 12-14 września 2021 roku, rozpoczętego właśnie pod patronatem Stanisława Lema, odbędzie się ogólnopolska konferencja poświęcona fantastyce naukowej oraz futurologii, przygotowana pod nazwą „Kongres Futurologiczny 2021”. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie i organizowane jest przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej w porozumieniu z przedstawicielem rodziny Stanisława Lema, Wojciechem Zemkiem oraz w kooperacji z Krakowskim Biurem Festiwalowym.

10.05.2017

Dialog ze zmarłym i powab archiwum. Stanisław Lem / Wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dr Agnieszki Gajewskiej (UAM) pt. "Dialog ze zmarłym i powab archiwum. Niekompletna biografia Stanisława Lema", który odbędzie się 10.05 (środa) o godz. 11:30 w sali 206 na Wydziale Filologicznym w Katowicach. Wykład organizują Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego oraz Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах