Полонистический бюллетень

Вакансия

Zdj. fauxels z Pexels | Pexels
Дата размещения: 13.01.2022
Заявки принимаются до: 31.01.2022

Nauczyciele kierowani do pracy za granicą

Области:
dydaktyka

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi nabór nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023. W rekrutacji mogą uczestniczyć: poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. Będą oni kierowani do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji oraz Argentyny i Brazylii. 

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  • kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu;
  • znajomość języka rosyjskiego (Europa Środkowo-Wschodnia i Azja), języka portugalskiego (Brazylia), języka hiszpańskiego (Argentyna) i/lub obowiązującego w kraju skierowania;
  • co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
  • warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Osoby te organizują także m.in. drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. 

Zadaniem nauczycieli kierowanych do pracy za granicą jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także wspieranie w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

 

Информация

Дата размещения:
13 января 2022; 12:00 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
13 января 2022; 12:00 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах