Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 29.07.2016
Заявки принимаются до: 19.08.2016

Wykładowca (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Instytut Pedagogiczny)

Местность:
Nowy Sącz
Области:
logopedia
Дата размещения:
29.07.2016

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) ukończone studia magisterskie na kierunku filologia polska,

2) ukończone studia podyplomowe z zakresu emisji głosu, lub logopedii z emisją głosu,

3) posiadanie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów obejmujących zagadnienia związane z emisją głosu, kulturą żywego słowa,

4) udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

W przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków:

-  realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 360 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

-  praca organizacyjna na rzecz PWSZ w Nowym Sączu,

- koordynowanie pracy zespołów studenckich.

 

Więcej informacji w załączniku.

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
29 июля 2016; 16:29 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
29 июля 2016; 16:29 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах