Полонистический бюллетень

Номер журнала

Tematy i Konteksty 10 (15) 2020
Дата размещения: 22.03.2021
Литературоведение

Recepcja i przekład literatury polskiej

Журнал:
Tematy i Konteksty | 15(10) | 2020
Издательство:
ISSN:
2299-8365

Okres, w którym trwały prace nad przygotowaniem do druku dziesiątego numeru „Tematów i Kontekstów”, okazał się czasem szczególnie intensywnego powrotu do debat i refleksji nad rolą i pozycją polskiej literatury w świecie współczesnym. Wzrost poczytności pisarstwa Olgi Tokarczuk, uhonorowanej w czwartym kwartale 2019 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, zmotywował czytelników, krytyków, publicystów i literaturoznawców do dalszych dyskusji zarówno nad twórczością samej autorki, jak i nad sytuacją literatury polskiej na arenie międzynarodowej; nad mechanizmami jej udostępniania, recepcji i promocji poza krajem. Talent i kompetencje tłumaczy oraz mecenasów dzieł Tokarczuk nie pozostają bowiem bez wydatnego wpływu na zasięg oddziaływania jej prozy i rozpoznawalność jej nazwiska wśród zagranicznych odbiorców. Odnotowując ten oczywisty fakt, warto zauważyć, że wiedza o niebłahej randze sztuki translatorskiej w procesie transmitowania istotnych tekstów kultury została w ostatnich latach znacznie spopularyzowana – o czym casus noblistki wymownie świadczy [fragment wprowadzenia do numeru]

Strona internetowa czasopisma: journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty 
Fanpage FB: www.facebook.com/tematyikonteksty

132956997_1566053386937625_5416729183631250412_o.jpg (2048×1536)

Содержание

WPROWADZENIE

Jolanta Pasterska, Arkadiusz Luboń, Marcin Wyrembelski
Zagraniczne istnienie literatury polskiej


RECEPCJA I PRZEKŁAD

Andrea Ceccherelli
Metrum i pistolet. Zasady przekładu poetyckiego według Antona Marii Raffa

Barbara Trygar
“Nella cerchia degli incontri italo-polacchi”. Eseje Nicola Chiaromontego w perspektywie teorii skopos

Ewangelina Skalińska
Rosyjskie tłumaczenia fragmentów Ustępu III cz. Dziadów Adama Mickiewicza z lat 1917-1955

Jakub Osiński
Kazimierza Wierzyńskiego przygody z przekładami

Anna Frajlich
Wenecja Aleksandra Błoka w tłumaczeniu Kazimierza Wierzyńskiego. Refleksje na temat przekładu

Arkadiusz Luboń
Comparative Hints Included: Contextual Links in English and Polish Poetry Translations by Jerzy Pietrkiewicz

Rafał Moczkodan
Ile było wersji poezji Karola Wojtyły w przekładzie Jerzego Pietrkiewicza? Wstępne rozpoznanie tematu

Katarzyna Christianus-Gileta
Polska poezja w Izraelu. O twórczości translatorskiej Davida Weinfelda

Elżbieta Dutka
Doświadczenia translatorskie według Julii Hartwig

Małgorzata Ślarzyńska
„L’eco di un cuore altrui”. Poezja Ewy Lipskiej we Włoszech

Marcin Wyrembelski
Wojna polsko-ruska pod flagą... zielono-biało-czerwoną

Grzegorz Jaśkiewicz
Die in Polen ausgeblendete Zone. Hinweise auf die ostdeutsche Wende-Literatur

Wojciech Maryjka
„Przybywaj, ogniu!” Szkic o historii polskich tłumaczeń dzieł Friedricha Hölderlina


Z DOŚWIADCZEŃ TŁUMACZA

Alice-Catherine Carls
Confessions of an Unrepentant Translator: Alice-Catherine Carls Discusses the Practice of Literary Translation and the State of Polish Literature in America

Roman Sabo-Walsh
Toutes proportions gardées


PRZESTRZENIE EMIGRACJI

Marian Kisiel
„Gramatyka piękna”. O krytyce Jana Bielatowicza

Elżbieta Dutka
Góry Mariana Pankowskiego - przestrzeń emigracji i „emigracji”?

Erwina Dybisz
Jest Pan dla nas „Kazimierzem Wielkim”. Kilka przyczynkarskich uwag o listach Janiny i Wacława Kościałkowskich do Kazimierza Wierzyńskiego

Katarzyna Niesporek
Miejsce (nie)powrotu. O wyobraźni i poezji Jana Darowskiego

Agata Paliwoda
„Jak u Pana Boga za piecem”. O dzienniku z Iranu Danuty Ireny Bieńkowskiej

Magdalena Kokoszka
Chicagowska wiosna Przybosia. O Tymoteuszu Karpowiczu promującym polską awangardę

Joanna Kisiel
Łyżeczki Menasa. O wierszu Hagia Sophia Andrzeja Buszy

Bożena Szalasta-Rogowska
Strony życia - o Dworcu Gdańskim. Historii niedokończonej Henryka Daski

Justyna Budzik
Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton


ROZPRAWY I KONTEKSTY

Krzysztof Obremski
Nieobyczajne wiersze Wirydarza poetyckiego: myśl antropologiczna i kultura literacka

Maria Wójcik
„Mówię rzecz, jak jest - kolor biały nie rozwija się przez niuanse”. Wybrane przykłady funkcjonowania symboliki bieli w liryce Cypriana Norwida

Adam Regiewicz
Po co poetom Średniowiecze? Różewicz - Herbert - Miłosz

Anna Wzorek
Wacława Oszajcy poetycka kontemplacja arcydzieł malarstwa

Zbigniew Trzaskowski
Hypostases of Krzysztof Jaworski’s poetry

Małgorzata Martynuska
‘Food Voice’: The Culinary Landscape in Cecilia M. Fernandez’s Leaving Little Havana. A Memoir of Miami’s Cuban Ghetto

Martyna Okrajni
„Pozostałam niewidoczna”. O traumie i wykluczeniu w Krótkiej wymianie ognia Zyty Rudzkiej

Łukasz Wróblewski
Wstręt jako rękojmia afektywnego poznania. Przypadek Copyright Michała Witkowskiego

Dariusz Piechota
Zombie nad Wisłą. Na marginesie powieści Igora Ostachowicza i Jacka Dehnela

Elżbieta Rokosz-Piejko
When “a Pastoral Romance” Becomes “a Classic Love Story”: Thomas Vinterberg and David Nicholls’ 2015 Adaptation of Thomas Hardy’s Far from the Madding Crowd

Veronica Szczygieł
Underneath the Wedding Veil: Class Conflicts in Wyspiański’s Wesele

Kazimierz Braun
Polish Theatre in the Time of War (1939-1945). Fight—ill to Survive—Losses—Legacy


ODCZYTANIA I POLEMIKI

Marek Blaszczyk
Filozofia hermeneutycznego rozumu

Krystyna Maksimowicz
Od poezji okolicznościowej poświęconej najmłodszym do druków wróżebnych czasów stanisławowskich

Patrycja Austin
“And therefore we Must Seek Dialogue in this Networked World”: A Meeting of Postcolonialism and Posthumanism in Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman (ed. Mark Jackson). A Review

Danuta Kowalewska
Rękopisie znalezionym w Saragossie w perspektywie intertekstualnej raz jeszcze

Kazimierz Maciąg
Kornel Ujejski i muzyka

Maciej Szargot
Twardowski i Teresa

Elżbieta Rokosz-Piejko
„Poles of Attraction” - Kris Van Heuckelom’s Study of International migration on screen


SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Pożegnanie profesora Krzysztofa Dmitruka

Recenzenci numeru 10 (15) /2020

Информация

Дата публикации:
30.09.2020
Страниц:
570
Опубликовал:
Дата размещения:
22 марта 2021; 12:19 (Wojciech Maryjka)
Дата правки:
22 марта 2021; 16:00 (Wojciech Maryjka)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах