Полонистический бюллетень

Новость

Объявление
Дата размещения: 07.03.2020

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – zgłoszenia kandydatów

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są polskie albo zagraniczne: szkoły wyższe prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz podmioty, które od co najmniej trzech lat prowadzą lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim. Zgłoszenia przyjmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fot. Andrea Piacquadio (Pexels.com)

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa zgłoszenie kandydata (także w przypadku zgłoszenia na drugą kadencję przez uprawnioną instytucję) powinno zawierać:

  1. Nazwę oraz adres siedziby podmiotu zgłaszającego kandydata;
  2. Imię i nazwisko kandydata;
  3. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komisji;
  4. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

 Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przesłać na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: „Zgłoszenie – PKdsPZJPjO”

Zgłoszenia można dokonać również elektronicznie przesyłając kopię podpisanego zgłoszenia kandydata wraz z kopiami załączników na adres poczty elektronicznej:

sekretariat.dwm@mnisw.gov.pl oraz ewa.zalewska-smigasiewicz@mnisw.gov.pl.

Zgłoszenia można składać do dnia 31 marca 2020 r.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Zgłoszenie nadesłane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Информация

Смотреть также

08.08.2020
Событие

15. Nagroda Literacka GDYNIA – festiwal Miasto Słowa

Tegoroczna edycja Miasta Słowa będzie wyjątkowa – obchodzimy 15-lecie Nagrody Literackiej GDYNIA. Z tej okazji program Festiwalu jest szczególnie bogaty, na czytelników czekają różnorodne wydarzenia: spotkania i panele dyskusyjne z udziałem nominowanych oraz zaproszonych pisarzy i pisarek, spektakle teatralne, pokazy filmowe, koncerty, warsztaty i spotkania dla dzieci czy wystawa plakatu promującego czytelnictwo. Wyjątkowo dużo będzie też premier i nowości wydawniczych, gościć będziemy między innymi: Manuelę Gretkowską, Mikołaja Grynberga, Katarzynę Nosowską, Zygmunta Miłoszewskiego, Dorotą Masłowską, Marka Niedźwieckiego czy Martę Dymek. Najważniejszym koncertem festiwalu będzie występ zespołu Bisz/Radex.  Niemal wszystkie wydarzenia odbędą się na otwartej przestrzeni, znakomita ich większość zostanie zaprezentowana on-line w czasie rzeczywistym, wiele z nich będzie dostępnych również w wersji dla niesłyszących.

07.08.2020
Соревнование

Przyznano Diamentowe Granty

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął dziewiąty konkurs Diamentowy Grant. Przyznano niemal 14 mln zł na realizację 69 projektów wybitnie uzdolnionych studentów. Wśród laureatów są studenci polonistyki.

03.08.2020
Проект

Otwarte konsultacje nad European Science Open Cloud oraz Open Research Europe Publishing Platform

Konsultacje mają formę kwestionariusza internetowego, w którym respondenci mogą wyrazić swoje opinie na takie tematy, jak zasady przewodnie EOSC, obszary działań i priorytety. 

29.07.2020
Соревнование

Studenckie Noble 2020

W konkursie organizowanym od 2009 roku przez Niezależne Stowarzyszenie Studentów nagrodzono dziewięcioro wybitnych studentów reprezentujących różne obszary nauki i sztuki.

20.07.2020
Они ушли

Nie żyje prof. Franciszek Ziejka, historyk literatury, były rektor UJ

W wieku 79 lat zmarł w Krakowie prof. Franciszek Ziejka, historyk literatury, prof. nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje o śmierci profesora przekazał w niedzielę UJ.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах