Полонистический бюллетень

Новость

Соревнование
Дата размещения: 18.07.2023

Ruszyła kampania informacyjna „Dziedzictwo bez granic”

13 lipca Instytut Polonika rozpoczął kampanię informacyjną „Dziedzictwo bez granic”, której towarzyszy wakacyjny konkurs z nagrodami. Działanie ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat polskich śladów poza granicami kraju.

Instytut Polonika zainaugurował w marcu 2023 roku działalność portalu poświęconemu polskiemu dziedzictwu kulturowemu za granicą www.baza.polonika.pl

Dzięki temu nowoczesnemu narzędziu użytkownik może nie tylko odszukać ślady polskie za granicą (zewidencjonowano obiekty znajdujące się w 58 państwach), ale również zapoznać się z wieloma ciekawymi informacjami z zakresu m.in. historii, historii sztuki, kultury, konserwacji zabytków czy historii.

Baza jest nieustanne aktualizowana, obecnie znaleźć w niej można: 54 223 wpisów w tym m.in. dokumentację 213 cmentarzy cywilnych, 13 752 kart nagrobków wraz z informacjami o 38 250 osobach na nich spoczywających oraz 359 kart cmentarzy wojennych, a także informacje o 12100 osobach spoczywających na nich. Udostępnionych zostało 350 poloników (z listy liczącej na ten moment 1000 obiektów). Warto podkreślić, iż integralną częścią portalu jest baza grobów i cmentarzy polskich poza granicami kraju, zawierająca informacje o osobach pochowanych na cmentarzach cywilnych oraz katalog polskich grobów i cmentarzy wojennych za granicą. Prace nad jednym z modułów prowadzone były z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego i Miejsc Pamięci w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzenie katalogu cmentarzy wojennych rozpoczęto w latach 90. XX wieku w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a obecnie jest on aktualizowany i rozwijany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z kluczowych elementów misji Instytutu Polonika jest upowszechnianie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym znajdującym się poza granicami kraju, dlatego 13 lipca br. o godz. 12:00 POLONIKA rozpoczyna internetową kampanię informacyjną „Dziedzictwo bez granic”, której celem jest popularyzacja polskiego dziedzictwa za granicą wśród różnych grup wiekowych oraz promowanie edukacyjnego i naukowego profilu portalu www.baza.polonika.pl

Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, tego dnia będzie można spotkać wysłanników Instytutu Polonika, którzy rozdawać będą przechodniom specjalne magnesy zawierające informacje o polonikach znajdujących się poza granicami Polski.

Podczas trwania kampanii odbędzie się również konkurs wakacyjny, w którym główną nagrodę stanowić będzie kilkudniowa podróż po Litwie, obejmująca zwiedzanie miejsc o wysokiej wartości artystycznej i historycznej związanych ze wspólnym dziedzictwem Polski i Litwy.  Konkurs ma na celu zaangażowanie uczestników do poznawania historii Polski i Polaków, której świadectwa w postaci poloników (m.in. dzieł sztuki, budowli, pomników, cmentarzy) zachowały się w wielu krajach na całym świecie.

- Kiedy wybieramy się za granicę, często skupiamy się na kulturze odwiedzanego kraju, po to tam też jedziemy. – mówi dr Bartłomiej Gutowski, redaktor naukowy portalu.  Dzięki portalowi baza.polonika.pl chcemy rozbudzić ciekawość w podróżnikach, aby pokazywać rzeczy nieoczywiste, warte poznania. Takie, które mogą opowiadać o naszej wspólnej historii, ale też i lepiej ją rozumieć. Zachęcamy do zgłębiania tych historii. To jest najciekawsze, poznawanie nieznanego. Rozpoczęły się wakacje, więc pomyśleliśmy, że można połączyć przyjemne z pożytecznym. - Konkurs nie jest wymagający, ale to nie znaczy, że będzie łatwo. Jeśli ktoś znajdzie ciekawy polonik, o którym jeszcze nie wiemy, zrobi mu zdjęcie, opisze i wyśle do nas, ma szansę na wygranie głównej nagrody. Liczymy, że dzięki temu konkursowi podróżujący będą z większą uwagą poznawać dane kraje, a dzięki temu również nasz portal wzbogaci się o kolejne polonika. Konkurs kierujemy do wszystkich, również do tych osób, które mieszkają za granicą. – dodaje.

­- Nagrodą główną jest podróż po najciekawszych miejscach Litwy, w których zachowało się wiele zabytków powiązanych historycznie z dziejami dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. – wyjaśnia Aleksandra Dąbkowska, koordynatorka projektu z Instytutu Polonika.  Wyjazd obejmie m.in. zwiedzanie Wilna, Trok i Kowna. Wybór Litwy jako kraju, do którego zorganizowana zostanie podróż stanowiąca nagrodę główną, był spowodowany bardzo dużą liczbą miejsc związanych z Polską i Polakami oraz niezwykle interesującą - na wielu polach - wspólną historią obu państw, która rozpoczęła się już w XIV wieku – zaznacza.

Procedura konkursu opiera się na dokumentowaniu fotograficznym, opisaniu i przesłaniu do Instytutu Polonika za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.baza.polonika.pl/konkurs obiektów (fotografii i opisu) związanych z Polską, które uczestnicy mogą odnaleźć w trakcie swoich zagranicznych, wakacyjnych podróży.

Wszystkie szczegóły Konkursu, Regulamin oraz opis Nagrody znajdują się na stronie www.baza.polonika.pl/konkurs

Konkurs potrwa do 31 sierpnia br., ogłoszenie wyników nastąpi 8 września 2023 roku.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów i przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.


Kontakt dla mediów:

Lukrecja Jaszewska                                                                      

Rzecznik prasowy                                                   

tel.: +48 797 141 381                                 

e-mail: ljaszewska@polonika.pl         

 

Krzysztof Gromnicki

Dział Komunikacji i Promocji

Tel.: +48 797 141 382

e-mail: kgromnicki@polonika.pl

Информация

Дата размещения:
18 июля 2023; 19:33 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
18 июля 2023; 19:33 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

15.11.2023
Событие

Zebranie Ogólne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (14 listopada 2023)

Dwieście lat temu w 1823 roku w Pałacu Staszica odbyło się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk po wzniesieniu gmachu na jego siedzibę. Mowy wygłosili wówczas Stanisław Staszic i Fryderyk Skarbek. Podczas Zebrania Ogólnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które odbyło się 14 listopada 2023, wykłady wygłosili prof. dr hab. Maciej Żylicz (Prezes FNP) i dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN). Tematem wystąpień były wyzwania systemowe w finansowaniu nauki oraz kwestia dawnych wzorców wobec nowych wyzwań w perspektywie humanistyki zaangażowanej.

11.11.2023
Событие

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN obchodzi 10. urodziny!

10 lat temu w IBL PAN powołano Centrum Humanistyki Cyfrowej. To właśnie w CHC narodził się i uruchomiony został internetowy "Biuletyn Polonistyczny" - jako jedno z jego przedsięwzięć, rozwijanych z powodzeniem do dziś. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym dniu pełnym dyskusji i inspiracji!

01.10.2023
Они ушли

Zmarł Profesor Michał Głowiński

29 września 2023 roku zmarł Profesor Michał Głowiński. Ostatnie pożegnanie Profesora odbędzie się 13 października 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w Domu Pogrzebowym (sala B) o godzinie 14.30. Po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

25.09.2023
Событие

Zapraszamy na III edycję Work&Science Forum!

Już drugi raz mamy zaszczyt być patronem medialnym ogólnopolskiego wydarzenia, jakim jest Work&Science Forum.

11.09.2023
Издательская новинка

Publikacja "Promocja języka polskiego"

Projekt "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami" w najnowszej publikacji NAWA pt. "Promocja Języka Polskiego" jako przykład dobrych praktyk i inspirujących, nowatorskich inicjatyw. Dziękujemy!

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах