Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 17.10.2015

Dynamika wariantu - status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne

Участники:
Paweł Maria Bem (Руководитель)
Области:
Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne | Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Срок:
21.07.2014-20.07.2017

Celem projektu jest dokonanie ustaleń tekstologicznych dotyczących funkcjonujacych w wielu wersjach wierszy Czesława Miłosza, co - jak dotąd nie zauważano - wpływa na ich interpretacje i rozbieżności między nimi. Porównanie dostępnych wersji pozwoli na weryfikację istniejących interpretacji lub stworzenie nowych. Ponadto w ramach projektu zostaną zbadane rękopiśmienne wersje wierszy Miłosza, zgodnie z niestosowaną dotąd w Polsce metodologią tak zwanej krytyki genetycznej, zakładającej, że kolejne wersje rękopiśmienne utworu warto traktować jako odrębne teksty literackie, a zarazem badać zmiany znaczeń pomiędzy nimi. Wyniki projektu posłużą w przyszłości pracy nad cyfrową edycją dorobku Czesława Miłosza.

Информация

Софинансирование:
NCN - Preludium
Контакт:
Дата размещения:
17 октября 2015; 17:22 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
17 октября 2015; 17:22 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах