Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 27.02.2024
Заявки принимаются до: 10.04.2024

Stypendia Wschodnie

Доннатор/организатор:

Studium Europy Wschodniej zaprasza do składania wniosków w XXIV edycji konkursu na Stypendia Wschodnie – studia magisterskie II stopnia.

Stypendia umożliwiają realizację 2-letnich, magisterskich „Studiów wschodnich UW” w okresie od 1 X 2024 do 30 VI 2026 roku. Stypendia przeznaczone są dla kandydatów z Europy Wschodniej, Bałkanów (krajów nienależących do Unii Europejskiej), Kaukazu i Azji Środkowej.

Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii oraz naukę jednego języka regionalnego.

O  stypendium mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędne, które nie przekorczyły 35 roku życia. Wymagane są:

- ogólna znajomość problematyki Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XX w. i zagadnień współczesności, szczególnie po II wojnie światowej, a zwłaszcza po 1991 roku.;

- pozytywny wynik pisemnego testu wiedzy ogólnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej;

- znajomość języka polskiego na poziomie B2 (zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

- znajomość języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie pozwalającym na rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

 

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
27 февраля 2024; 11:07 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
27 февраля 2024; 11:07 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах