Biuletyn Polonistyczny

Artykuł / wywiad

03.12.2018

Spotkanie polskiej diaspory naukowej w Oksfordzie

Kilkuset młodych naukowców – głównie z Wielkiej Brytanii, ale również z innych państw Starego Kontynentu, w tym z Polski – wzięło udział w 7. edycji konferencji Science: Polish Perspectives 2018 Oxford, która odbyła się w dniach 16-17 listopada w Oxfordzie. Spotkaniu, zorganizowanemu przez Polonium Foundation, przyświecała idea integrowania środowiska polskich naukowców za granicą oraz prognozowania potrzeb tej społeczności, jak również tworzenia skutecznego networkingu.

Bartosz Paszcza, prezes i współzałożyciel Polonium Foundation, udziela wywiadu TVP Polonia, fot. M. Rutczyński, Oxford 2018

Zgromadzonych gości przywitała Marta Topor, współorganizatorka spotkania, prezentując dane dotyczące tegorocznej edycji Science: Polish Perspectives 2018 Oxford. Konferencję otworzyła oficjalnie zastępczyni szefa misji Ambasady Rzeczypospolitej w Londynie – Agnieszka Kowalska. Następnie głos zabrał prezes i współzałożyciel Polonium Foundation – Bartosz Paszcza. Fundacja jest inicjatorem odbywających się od 2012 konferencji Science: Polish Perspectives (SPP). Początkowo zjazdy polskich naukowców odbywały się wyłącznie w Oxfordzie, obecnie do grona gospodarzy SPP dołączyły również Cambridge oraz Berlin. Ponadto, fundacja podjęła wysiłek przygotowania obszernego raportu o polskiej diasporze naukowej, którego wyniki zostały zaprezentowane w kolejnym wystąpieniu.

Współzałożyciel Polonium Foundation, Rafał Mostowy, przedstawił podsumowanie badania „Niedostrzeżeni: Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego" prowadzonego od października 2017 do października 2018 w środowisku 464 polskich naukowców pracujących poza granicami kraju (głównie: Wielka Brytania – 52,1%, Stany Zjednoczone – 12,8%, Niemcy – 12,4%). Większość respondentów (66%) to osoby zajmujące się pracą badawczą z dziedziny nauk przyrodniczych oraz medycznych. Autorów raportu interesowały głównie trzy aspekty życia respondentów: więzy z polską społecznością naukową w Polsce, potencjalne korzyści wynikające z kontaktu z polskimi naukowcami, a także stosunek do powrotu do kraju. Przy podejmowaniu decyzji o powrocie respondenci kierowali się głównie informacjami uzyskanymi od innych polskich naukowców lub dostępnymi w polskich uniwersytetach lub polskich instytucjach badawczych. Jeden na dwóch badanych deklarował, że nie planuje reemigracji. Chęć powrotu do kraju znacznie maleje wraz z czasem pobytu na emigracji, a po 8-10 latach większość respondentów deklarowała zdecydowany brak zamiaru powrotu do Polski. Jednocześnie, 94% badanych zna albo polskich naukowców pracujących za granicą, albo (87% respondentów) polskich naukowców pracujących w kraju. Większość tych kontaktów powstała na skutek współpracy zawodowej między członkami diaspory lub w rezultacie kontaktów między członkami diaspory oraz naukowcami w Polsce. Większość respondentów oceniła kontakty z polskimi naukowcami pracującymi w diasporze lub naukowcami w Polsce jako owocne, choć głównie na gruncie społecznym, nie ściśle zawodowym. Całość raportu dostępna jest na stronie internetowej Polonium Foundation (link poniżej).

Konferencja podzielna została na cztery sesje tematyczne: sztuczna inteligencja, biotechnologia, nauki przyrodnicze oraz nauki społeczne, w ramach których przez dwa dni zaprezentowano przeszło 20 wystąpień. Równolegle uczestnicy spotkania mieli możliwość partycypowania w jednym z czterech warsztatów: komercjalizacja projektów R&D w Polsce, grantowy proces aplikacyjny NAWA, storytelling w nauce oraz komunikacja wizualna w nauce. Konferencji towarzyszyła również sesja posterowa umiejscowiona w holu Said Business School University of Oxford. Szczegółowe informacje dotyczące wystąpień znaleźć można na stronie internetowej Polonium Foundation. Dwudniowe spotkanie zostało zwieńczone uroczystą, sobotnią kolacją w oxfordzkim Balliol College.

Konferencję wsparły liczne instytucje: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

Wśród partnerów pojawiły się zaś takie organizacje, jak: British Council, The Associationof TOP 500 Innovators, Polska Innowacyjna, Obywatele Nauki, Oxford University Polish Society, Cambridge University Polish Society, PLUGin Polish Innovation Diaspora, The Kosciuszko Foundation, Science PR, Federation of Polish Student Societies in the UK, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, Stowarzyszenie Techników Polskich, a także Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.

Zobacz także

02.04.2018

O nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku - rozmowa z dr hab. Swietłaną Suchariewą, dr Natalią Ciołyk i dr Anastazją Ołeksiuk

O nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku z dr hab. Swietłaną Suchariewą, dr Natalią Ciołyk i dr Anastazją Ołeksiuk podczas spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" 9 października 2017 r. rozmawiali Olga Zakolska, Przemysław Górecki i Piotr Bordzoł, redaktorzy „Biuletynu Polonistycznego”.

28.03.2018

Kursy na Saint Xavier University w Chicago

Saint Xavier University w Chicago oferuje wykłady z kultury polskiej (Polish Culture) prowadzone w języku angielskim przez profesora Alexa Kurczabę oraz kursy literatury polskiej w tłumaczeniu angielskim (Masterpieces of Polish Literature, Polish Short Story) prowadzone przez profesora Alxa Kurczabę oraz dr Annę Gąsienicę Byrcyn.

04.12.2018

Osiemdziesiąt lat niezależności Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

Już niebawem powitamy 2019 rok. Wraz z nim swoje 80-lecie będzie obchodził Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Choć oficjalny dokument potwierdzający istnienie uczelni pod tą nazwą opracowany został w 1948 roku, zatwierdzony zaś przez Rząd Drugiej Rzeczypospolitej w Londynie w roku 1952, jej początki sięgają mrocznych lat drugiej wojny światowej. W tamtym czasie stawka toczyła się o wartość największą – ludzkie życie. Ważne było działanie. Na fali tych emocji powstał 1939 roku w Paryżu Polski Uniwersytet za Granicą, reaktywowany potem, pod nieco zmienioną nazwą, w Londynie. O niezwykłej historii PUNO pięć lat temu, gdy uniwersytet obchodził swoją 75-rocznicę, pisała w przejmujący sposób profesor Halina Taborska – wieloletni Rektor PUNO, polski filolog, historyk sztuki, uczennica Władysława Tatarkiewicza, pod którego opieką uzyskała doktorat z filozofii, niezwykła osobowość naukowa i twórcza, związana z życiem akademickim ponad 30 uniwersytetów na całym świecie (m.in. Oxford University i Harvard University). Zbliżający się jubileusz 80-lecia Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie jest świetną okazją, by opowieść profesor Haliny Taborskiej wybrzmiała także na łamach „Biuletynu Polonistycznego”.

13.03.2019

Kilka pytań o … DEMOKRACJĘ

Z prof. Mirosławem Matyją z Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie rozmawia Justyna Gorzkowicz.  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.