Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 30.06.2017
Termin zgłoszeń: 30.09.2016

Ogólnopolski Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską - XVI edycja

Grupy docelowe:
Studenci

LAUREACI XVI EDYCJI KONKURSU IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO - prace zgłoszone do konkursu w roku akademickim 2016/17 (obronione w 2016 r.):

 • PIERWSZA NAGRODA

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Aleksandra Wieczorkiewicz, Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich

Promotor: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Promotor pomocniczy: dr hab. Ewa Rajewska

Recenzent: prof. dr hab. Ewa Kraskowska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 • DRUGA NAGRODA 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Emilia Hoppe z d. Woźniak, Teatralne adaptacje testów staroindyjskich w Polsce po 1945 roku

Promotor: prof. dr hab. Dorota Heck

Promotor pomocniczy: dr Piotr Rudzki

Recenzent: dr hab. Magdalena Gołaczyńska

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

Maria Zając, Styl naukowy w polskim językoznawstwie na przełomie XIX i XX wieku Promotor: dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ

Recenzent: dr Joanna Przyklenk

Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego

 • WYRÓŻNIENIE

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Sara Kurowska, Nie-Czysta Forma Witkacego

Promotor: dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ

Recenzent: dr Magdalena Lachman

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

Do XVI edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego zostało zakwalifikowanych osiemnaście prac magisterskich (siedem w kategorii językoznawczej i jedenaście z zakresu literaturoznawstwa), obronionych w 2016 r.:

 • w kategorii JĘZYKOZNAWSTWO:
 1. Gabriela Blajer-Kiełb (UR), Legendy łańcuckie w świetle koncepcji genologii lingwistycznej; promotor: dr hab. Bożena Taras, prof. UR, recenzent: dr Grażyna Błachowicz-Wolny.
 2. Aleksandra Ciarkowska (UŁ), Cechy socjolektu użytkowników gier wideo; promotor: dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ, recenzent: dr hab. Katarzyna Sicińska.
 3. Michał Ligęza (PWSZ w Tarnowie), Słownictwo z zakresu rolnictwa w gwarze Paleśnicy; promotor: prof. dr hab. Joanna Okoniowa, recenzent: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ.
 4. Marta Plak (UP), Nazwy gabinetów logopedycznych; promotor: dr hab. Ewa Młynarczyk,  prof. UP, recenzent: dr Marta Karamańska.
 5. Izabela Puchala (UMCS), Językowy obraz wartości w tekstach piosenek polskich raperów; promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, recenzent: dr hab. Leszek Tymiakin, prof. UMCS.
 6. Justyna Rzemyk (UWr), Problem przekładu tekstu mistycznego w "Objawieniach Bożej miłości" Juliany z Norwich; promotor:  dr hab. Luiza Rzymowska, recenzent:  prof. dr hab. Wojciech Soliński.
 7. Maria Zając (UŚ), Styl naukowy w polskim językoznawstwie na przełomie XIX i XX wieku; promotor: dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ, recenzent: dr Joanna Przyklenk.
 • w katerorii LITERATUROZNAWSTWO:
 1. Magdalena Bąk (PWSZ w Tarnowie), Na granicy geniuszu i szaleństwa – obsesja i jej konsekwencje w powieści „Pachnidło” Patricka Süskinda; promotor: dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ, recenzent: prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa.
 2. Bożena Borucka (UKSW), „Malte” R.M. Rilkego jako źródło inspiracji dla Mieczysława Jastruna – autora „Pięknej choroby”; promotor: dr hab. Jan Zieliński,  prof. UKSW, recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak.
 3. Emilia Hoppe z d. Woźniak (UWr), Teatralne adaptacje testów staroindyjskich w Polsce po 1945 roku (UWr); promotor: prof. dr hab. Dorota Heck, recenzenci: dr hab. Magdalena Gołaczyńska, dr Piotr Rudzki.
 4. Ilona Klimek (UJ), „Jest ktoś obok?”. Bliskość w prozie Grzegorza Strumyka; promotor: dr hab. Andrzej Zawadzki, recenzent: dr hab. Dorota Kozicka.
 5. Karolina Kolasa (ATH w Bielsku-Białej), Malowanie słowem. Portrety w twórczości Marka Bieńczyka; promotor: dr hab. Ireneusz Gielata, prof. ATH, recenzent: prof.  dr hab. Anna Węgrzyniak.
 6. Justyna Krzysiek (UP), Pamięć miejsca w reportażach Małgorzaty Szejnert; promotor: dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP, recenzent: dr Magdalena Roszczynialska.
 7. Sara Kurowska (UŁ), Nie-Czysta Forma Witkacego; promotor: dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ, recenzent: dr Magdalena Lachman.
 8. Alicja Łacina (US), Brzemię przeszłości. Kategoria pamięci w utworach „Włoskie szpilki” i „Szum” Magdaleny Tulli oraz „Mała zagłada” Anny Janko; promotor: dr hab. Tatiana Czerska, prof. US, recenzent: dr hab. Arleta Galant.
 9. Julita Paprotna (AJD w Częstochowie), Postpamięciowe obrazy kobiet walczących w powstaniu warszawskim w literaturze popularnej – analiza wybranych powieści; promotor: dr Elżbieta Wróbel, recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik.
 10. Anna Pieniążek (UMK), Poetyka niesamowitości. O „Zazdrości i medycynie” Michała Choromańskiego; promotor: dr hab. Radosław Sioma, recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Obremski.
 11. Aleksandra Wieczorkiewicz (UAM), Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich; promotor: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, promotor pomocniczy: dr hab. Ewa Rajewska, recenzent: prof. dr hab. Ewa Kraskowska.

JURY XVI EDYCJI KONKURSU IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 • w kategorii JĘZYKOZNAWSTWO:

dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr hab. Anna Kozłowska, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Beata Kuryłowicz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

dr hab. Małgorzata Rybka, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 •  w kategorii: LITERATUROZNAWSTWO 

dr hab. Bogdan Burdziej, prof. UMK, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. UwB, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

TERMINARZ SPOTKAŃ W RAMACH XVI EDYCJI KONKURSU IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO:

 • 19-20 maja 2017 r. – zjazd Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich – Uniwersytet Wrocławski
 • 4 lipca 2017 r. – obrady jury XVI edycji Konkursu w kategorii językoznawczej
 • 11 lipca 2017 r. – obrady jury XVI edycji Konkursu w kategorii literaturoznawczej
 • 26 października 2017 r. – zjazd Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
 • 27 października 2017 r. – gala XVI edycji Konkursu – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

______________________________________________________________________________________________

Ogólnopolski Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską jest inicjatywą Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, stanowiącą wyraz integracji środowiska polonistycznego i jego troski o poziom kształcenia.

Patronuje mu wybitny uczony, badacz literatury polskiej, śp. prof.  Czesław Zgorzelski. Celem Konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac naukowo-badawczych.

Pierwsza edycja Nagrody została ogłoszona w 2002 roku. Dotąd odbyło się piętnaście edycji, w których o laur zwycięzcy ubiegało się łącznie 281 najlepszych prac magisterskich z 21 ośrodków.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: językoznawczej i literaturoznawczej.

Centrum organizacyjne Konkursu znajduje się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie odbywa się uroczystość wręczenia nagród.

Sławomir Bobowski (Uniwersytet Wrocławski): Utrafić w sedno. Recenzja książki Małgorzaty Miławskiej pt. Język bohaterem filmu. Analiza lingwistyczna „Dnia świra” Marka Koterskiego

___________________________________________________________________________________________

Prace zgłoszone do Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w roku akademickim 2015/16 (obronione w 2015 r.):

PIERWSZA NAGRODA

 • KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

Urszula Modrzyk, Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń „na rzecz” i „do spraw”
Promotor: dr hab. Tomasz Mika, prof. UAM
Recenzent: dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 • KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Jan Księżyk, Znaczenie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej – na przykładzie trylogii Zbigniewa Herberta „Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem” i „Labirynt nad morzem”
Promotor: s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW
Recenzent: dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

DRUGA NAGRODA

 • KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

Barbara Linsztet, Jednostki języka z segmentem „wystarczyć”. Opis składniowy i semantyczny
Promotor: dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK
Recenzent: prof. dr hab. Maciej Grochowski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 • KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Alicja Ewa Bielak, Mowy pogrzebowe Marcina Hińczy – studium historycznoliterackie i edycja krytyczna
Promotor: dr hab. Roman Krzywy
Recenzent: doc. dr Elżbieta Kauer-Bugajna
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

PRACA WYRÓŻNIONA

 • KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

Anna Kaźmierska, Prowokacja i wyrafinowanie – z dandyzmu kobiecego w literaturze Młodej Polski
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Mazan
Recenzent: dr Katarzyna Badowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

FINALIŚCI XV EDYCJI KONKURSU IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO
prace zgłoszone do Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w roku akademickim 2015/16 (obronione w 2015 r.)

 • KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

1. Beata Heller, Językowe i kulturowe wyznaczniki tożsamości etnicznej najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu w Republice Czeskiej
Promotor: prof. dr hab. Janina Labocha
Recenzent: dr hab. Mirosława Mycawka
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Justyna Latosińska, Regulamin jako gatunek tekstu
Promotor: dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ
Recenzent: dr hab. Katarzyna Jachimowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego
     
3. Andrea Marx, Zróżnicowanie gwarowe Śląska Opolskiego
Promotor: prof. dr hab. Jan Miodek
Recenzent: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

4. Agnieszka Pędrak, Język dzieci polonijnych wychowywanych w Wielkiej Brytanii i Irlandii po 2004 r. w kontekście uwarunkowań historycznych
Promotor: dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW
Recenzent: dr hab. Anna Kozłowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

5. Agnieszka Prasoł, Łacina w języku i kulturze współczesnych Polaków
Promotor: prof. dr hab. Joanna Sobczykowa
Recenzent: dr hab. Anna Kucz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego

6. Kinga Więcek, Językowe i pozajęzykowe techniki wzbudzania zainteresowania i pozyskiwania telewidzów (na podstawie programu telewizyjnego „Wiem, co jem i wiem, co kupuję” Katarzyny Bosackiej)
Promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ
Recenzent: prof. dr hab. Joanna Okoniowa
Jednostka zgłaszająca: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 • KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

1. Joanna Bednarek, Wiele hałasu o rzecz. Najnowsza proza polska wobec przedmiotów
Promotor: dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, prof. UAM
Recenzent: prof. dr hab. Piotr Śliwiński
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

2. Jowita Kosiba, Inspiracje mitologiczne w twórczości Johna Ronalda, Reuela Tolkiena i Andrzeja Sapkowskiego
Promotor: dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR
Recenzent: dr hab. Joanna Rusin, prof. UR
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

3. Martyna Major, Królowe, Czarodziejki i Wiedźminka. Kobiety w cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego
Promotor: dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ
Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Borowski
Jednostka zgłaszająca: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

4. Aleksandra Pałyz, (Nie)obecność ciała. O cielesnym wymiarze komunikacji w poezji współczesnej na przykładzie wierszy Stanisława Barańczaka i Julii Fiedorczuk oraz poezji cyfrowej
Promotor: dr hab. Alina Świeściak
Recenzent: prof. dr hab. Dariusz Pawelec
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego

5. Marek Sznajder, Egzystencjalna figura losu w twórczości Leo Lipskiego (na
wybranych przykładach)
Promotor: prof. dr hab. Anna Szóstak
Recenzent: dr Anita Kucharska-Dziedzic
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

6. Maksymilian Wroniszewski, Berlińskie konfrontacje. Wybrane świadectwa doświadczania Berlina w literaturze polskiej: Nowakowski, Sobański, Gombrowicz, Stasiuk; Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
Recenzent: dr Katarzyna Szalewska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

7. Katarzyna Zawodnik, Baśń o Kopciuszku w odbiorze dorosłych czytelników. Próba empirycznego badania recepcji
Promotor: prof. dr hab. Antonina Lubaszewska
Recenzent: prof. dr hab. Włodzimierz Szturc
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

8. Damian Zubik, Mickiewicz – Norwid. Współczesne lektury romantyków
Promotor: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
Recenzent: dr Aleksander Wójtowicz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

9. Magdalena Zaremba, „Wizje pełne blasków latających”… Tradycje i ewolucje motywu światła w wybranych utworach Juliusza Słowackiego
Promotor: dr hab. Małgorzata Cwenk
Recenzent: dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zobacz także

17.07.2018

Rozstrzygnięto VI edycję Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

W tegorocznym konkursie udział wzięli autorzy prac obronionych w 2017 roku. Kapituła Konkursu nagrodziła 4 prace dotyczące współczesności z dziedziny humanistyki.

28.01.2018

Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Ruszyła IV edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Konkurs ma za zadanie promocję badań i publikacji humanistycznych.

21.05.2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na Uniwersytecie Zielonogórskim

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego wraz z Instytutem Filologii Polskiej organizują po raz trzeci konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. "Potyczki z Polszczyzną". Będziemy gościć siedem drużyn z regionu, które reprezentują szkoły: I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Odziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie, Liceum Ogólnoszktałcące w Sulechowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Po części konkursowej zapraszamy na wykład prof. zw. dr hab. Mariana Bugajskiego poświęcony kulturze języka.

11.03.2016

Dr hab. Ewa Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie laureatką II edycji nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego

Dr Ewa Kołodziejczyk została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych - pracę „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł wręczono podczas uroczystej gali w dniu 20 listopada 2016 r. w Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.