Biuletyn Polonistyczny
Data dodania: 16.10.2017
Data wydarzenia: 19.10.2017 g.11:00 - 19.10.2017 g.12:00

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Opolu

Typ wydarzenia:
Spotkanie
Miejscowość:
Opole
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

19 października br. w godz. 11.00-12.00  (s. 301) w czasie konferencji „Bariery i pomosty w kulturze i języku" odbędzie się spotkanie z cyklu „Tour de Polonistyka”. O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Sylwia Pikula.

Spotkania „Biuletynu Polonistycznego” są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.


Podczas spotkań:

 • omawiamy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju „Biuletynu Polonistycznego”,
 • prezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w „Biuletynie Polonistycznym”,
 • przedstawiamy osobę Redaktora-koordynatora,
 • zapraszamy do rozmowy o obecności polonistyki i szerzej – humanistyki w Internecie oraz o ich promocji i koniecznych przemianach, słuchamy uwag i odpowiadamy na pytania.


Szczegółowy opis dotychczasowych spotkań znajduje się w „Biuletynie Polonistycznym” (opisy niektórych spotkań zawierają także sprawozdania / relacje oraz wywiady).


ZAPRASZAMY!

 


Uniwersytet Opolski istnieje od roku 1994. Powstał on poprzez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej i opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jednym z dziewięciu wydziałów jest Wydział  Filologiczny, zaś w jego ramach funkcjonuje Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa.

W Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego znajdują się następujące Katedry i Zakłady

 • Katedra Historii i Teorii Literatury
 • Pracownia Literatury XIX wieku
 • Pracownia Literatury Epok Dawnych
 • Pracownia Literatury Współczesnej i Teorii Literatury
 • Katedra Języka Polskiego
 • Zakład Polonistyki Stosowanej
 • Pracownia Edukacji Kulturowo-Literackiej
 • Pracownia Edukacji Językowej
 • Pracownia Logopedyczna
 • Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki
 • Katedra Filmu, Teatru i Nowych Mediów

Bogata oferta kształcenia obejmuje zarówno studia pierwszego stopnia:

 

FILOLOGIA POLSKA, specjalność DOKUMENTALISTYCZNO-REDAKTORSKA

FILOLOGIA POLSKA, specjalność NAUCZYCIELSKA

FILOLOGIA POLSKA, specjalność KOMUNIKACJA W ADMINISTRACJI I URZĘDACH

LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM NAUCZYCIELSKA

JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM (dla cudzoziemców)

KULTUROZNAWSTWO, specjalność FASHION KULTURA I PROMOCJA

KULTUROZNAWSTWO, specjalność KULTURA AUDIOWIZUALNA Z PERFORMATYKĄ

KULTUROZNAWSTWO, specjalność MENADŻER KULTUR MNIEJSZOŚCIOWYCH

ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH KULTURY

 

jak i studia drugiego stopnia:

 

FILOLOGIA POLSKA, specjalność KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA I PROMOCYJNA

FILOLOGIA POLSKA, specjalność HUMANISTYKA INTERAKTYWNA

FILILOGIA POLSKA, specjalność NAUCZYCIELSKA (UZUPEŁNIAJĄCA)

KULTUROZNAWSTWO, specjalność KULTURA I ZDROWIE

KULTUROZNAWSTWO, specjalność KULTURA CYFROWA

 

Wydział filologiczny oferuje również bezpłatne studia doktoranckie prowadzone w trybie stacjonarnym.  Umożliwiają one uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w trzech dyscyplinach – językoznawstwie, literaturoznawstwie oraz kulturoznawstwie 

Wydział Filologiczny oferuje absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych.: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Nauczanie języka polskiego jako obcego 

Nauczanie języka polskiego w szkole

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Filologia polska – studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych

Kultura gier komputerowych

Fashion Studies

Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna

Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa posiada również ofertę przygotowaną dla szkół: bezpłatne kursy przygotowujące do matury z języka polskiego, a także ofertę wykładów dla szkół.

W roku 2017 Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego proponuje  wykłady dla szkół z zakresu:

 • literatury polskiej różnych okresów literackich,
 • najnowszej literatury polskiej,
 • literatury europejskiej,
 • kultury języka polskiego,
 • historii języka polskiego,
 • śląskoznawstwa,
 • odmian języka polskiego,
 • retoryki wypowiedzi,
 • etyki słowa,
 • historii kultury,
 • folklorystyki,
 • wiedzy o teatrze, filmie i nowych mediach.

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców  Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO  organizuje również kursy języka polskiego jako obcego:

 

 • Kursy dla studentów „Erasmusa” 
 • Kursy grupowe oraz indywidualne
 • Letnią Szkołę Kultury i Języka Polskiego  organizowaną przez Centrum Partnerstwa Wschodniego UO.

 

Więcej informacji na stronie uczelni: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.