Polish Studies Newsletter
Date of the event: 19.10.2017 g.11:00 - 19.10.2017 g.12:00
Added on: 16.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Opolu

Type of the event:
Meeting
City or town:
Opole
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

19 października br. w godz. 11.00-12.00  (s. 301) w czasie konferencji „Bariery i pomosty w kulturze i języku" odbędzie się spotkanie z cyklu „Tour de Polonistyka”. O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Sylwia Pikula.

Spotkania „Biuletynu Polonistycznego” są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.


Podczas spotkań:

 • omawiamy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju „Biuletynu Polonistycznego”,
 • prezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w „Biuletynie Polonistycznym”,
 • przedstawiamy osobę Redaktora-koordynatora,
 • zapraszamy do rozmowy o obecności polonistyki i szerzej – humanistyki w Internecie oraz o ich promocji i koniecznych przemianach, słuchamy uwag i odpowiadamy na pytania.


Szczegółowy opis dotychczasowych spotkań znajduje się w „Biuletynie Polonistycznym” (opisy niektórych spotkań zawierają także sprawozdania / relacje oraz wywiady).


ZAPRASZAMY!

 


Uniwersytet Opolski istnieje od roku 1994. Powstał on poprzez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej i opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jednym z dziewięciu wydziałów jest Wydział  Filologiczny, zaś w jego ramach funkcjonuje Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa.

W Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego znajdują się następujące Katedry i Zakłady

 • Katedra Historii i Teorii Literatury
 • Pracownia Literatury XIX wieku
 • Pracownia Literatury Epok Dawnych
 • Pracownia Literatury Współczesnej i Teorii Literatury
 • Katedra Języka Polskiego
 • Zakład Polonistyki Stosowanej
 • Pracownia Edukacji Kulturowo-Literackiej
 • Pracownia Edukacji Językowej
 • Pracownia Logopedyczna
 • Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki
 • Katedra Filmu, Teatru i Nowych Mediów

Bogata oferta kształcenia obejmuje zarówno studia pierwszego stopnia:

 

FILOLOGIA POLSKA, specjalność DOKUMENTALISTYCZNO-REDAKTORSKA

FILOLOGIA POLSKA, specjalność NAUCZYCIELSKA

FILOLOGIA POLSKA, specjalność KOMUNIKACJA W ADMINISTRACJI I URZĘDACH

LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM NAUCZYCIELSKA

JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM (dla cudzoziemców)

KULTUROZNAWSTWO, specjalność FASHION KULTURA I PROMOCJA

KULTUROZNAWSTWO, specjalność KULTURA AUDIOWIZUALNA Z PERFORMATYKĄ

KULTUROZNAWSTWO, specjalność MENADŻER KULTUR MNIEJSZOŚCIOWYCH

ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH KULTURY

 

jak i studia drugiego stopnia:

 

FILOLOGIA POLSKA, specjalność KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA I PROMOCYJNA

FILOLOGIA POLSKA, specjalność HUMANISTYKA INTERAKTYWNA

FILILOGIA POLSKA, specjalność NAUCZYCIELSKA (UZUPEŁNIAJĄCA)

KULTUROZNAWSTWO, specjalność KULTURA I ZDROWIE

KULTUROZNAWSTWO, specjalność KULTURA CYFROWA

 

Wydział filologiczny oferuje również bezpłatne studia doktoranckie prowadzone w trybie stacjonarnym.  Umożliwiają one uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w trzech dyscyplinach – językoznawstwie, literaturoznawstwie oraz kulturoznawstwie 

Wydział Filologiczny oferuje absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych.: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Nauczanie języka polskiego jako obcego 

Nauczanie języka polskiego w szkole

Podyplomowe Studia Logopedyczne

Filologia polska – studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych

Kultura gier komputerowych

Fashion Studies

Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna

Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa posiada również ofertę przygotowaną dla szkół: bezpłatne kursy przygotowujące do matury z języka polskiego, a także ofertę wykładów dla szkół.

W roku 2017 Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego proponuje  wykłady dla szkół z zakresu:

 • literatury polskiej różnych okresów literackich,
 • najnowszej literatury polskiej,
 • literatury europejskiej,
 • kultury języka polskiego,
 • historii języka polskiego,
 • śląskoznawstwa,
 • odmian języka polskiego,
 • retoryki wypowiedzi,
 • etyki słowa,
 • historii kultury,
 • folklorystyki,
 • wiedzy o teatrze, filmie i nowych mediach.

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców  Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO  organizuje również kursy języka polskiego jako obcego:

 

 • Kursy dla studentów „Erasmusa” 
 • Kursy grupowe oraz indywidualne
 • Letnią Szkołę Kultury i Języka Polskiego  organizowaną przez Centrum Partnerstwa Wschodniego UO.

 

Więcej informacji na stronie uczelni: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/

Information

Added on:
16 October 2017; 22:55 (Sylwia Pikula)
Edited on:
2 April 2018; 18:56 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.