Polish Studies Newsletter

University

07.10.2019

Uniwersytet Opolski

Na Uniwersytet Opolski składa się dwanaście wydziałów i dziewiętnaście instytutów naukowych, współpracujących z pozostałymi jednostkami uczelni, co tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny.

Information

Forms of education:
  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • studia III stopnia
  • studia podyplomowe
Added on:
7 October 2019; 11:44
Edited on:
18 June 2021; 11:59 (Beata Koper)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.