Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 28.09.2018
Added on: 14.09.2018

Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna

Institution:
City/Town:
Opole
Mode of study:
extramural studies
Type of the programme:
After Diplom Studies

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta do pracy w medialnym sektorze kultury (publicysta, animator wydarzeń kulturalnych, pisarz, krytyk literacki, badacz literatury, dziennikarz, redaktor, pracownik działów kultury w instytucjach samorządowych i placówkach kulturalnych).

Zajęcia polegać będą głównie na: 1) interpretowaniu tekstów publicystycznych i literackich oraz 2) tworzeniu: a) tekstów publicystycznych (reportaży, felietonów, wszelkiego rodzaju not informacyjnych, recenzji i omówień); oraz b) tekstów artystycznych (prozy, poezji, krytyki literackiej).

Adresat studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia tekstów kultury, pracy w sektorze kultury.

Czas trwania studiów podyplomowych
Studia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 350 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a przede wszystkim ćwiczeń warsztatowych, ukierunkowanych na wykształcenie umiejętności specjalistycznych.

Integralną częścią oferty dydaktycznej są praktyki zawodowe, które prowadzone będą (opcjonalnie) w 3. Instytucjach kultury na terenie Opola: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, Radiu Opole, TVP Opole.

Koszt za semestr: około 1500 zł (koszt jest uzależniony od liczby kandydatów)

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna jest uzyskanie zaliczeń trzech kolejnych semestrów oraz zdanie końcowego egzaminu komisyjnego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów, potwierdzające umiejętności w zakresie tworzenia tekstów kultury.

 Szczegółowe warunki rekrutacji na studia

Warunkiem przyjęcia na podyplomowe studia Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na poziomie co najmniej licencjackim.

Wymagane dokumenty i adres ich składania

  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów (licencjackich lub magisterskich),
  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia.

Adres: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów: do 28.09.2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów: październik  2018 r.

Przewidywana liczba słuchaczy i limity przyjęć:

Limit górny: 30 osób; limit dolny: 20 osób.

Możliwe jest również otwarcie studiów przy mniejszej liczbie chętnych, ale wówczas opłata za studia wzrasta (co wymaga akceptacji studentów).

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Adrian Gleń, email: adrglen@interia.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl

Źródło: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/tworcze-pisanie-i-publicystyka-kulturalna/ .

Information

Tuition fee:
około 1500 zł (koszt jest uzależniony od liczby kandydatów)
Duration of the course:
trzy semestry
Added on:
14 September 2018; 16:48 (Mariola Wilczak)
Edited on:
14 September 2018; 16:48 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.