Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.09.2018
Data dodania: 14.09.2018

Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna

Instytucja:
Miasto:
Opole
Tryb:
zaoczne
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta do pracy w medialnym sektorze kultury (publicysta, animator wydarzeń kulturalnych, pisarz, krytyk literacki, badacz literatury, dziennikarz, redaktor, pracownik działów kultury w instytucjach samorządowych i placówkach kulturalnych).

Zajęcia polegać będą głównie na: 1) interpretowaniu tekstów publicystycznych i literackich oraz 2) tworzeniu: a) tekstów publicystycznych (reportaży, felietonów, wszelkiego rodzaju not informacyjnych, recenzji i omówień); oraz b) tekstów artystycznych (prozy, poezji, krytyki literackiej).

Adresat studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia tekstów kultury, pracy w sektorze kultury.

Czas trwania studiów podyplomowych
Studia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 350 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, a przede wszystkim ćwiczeń warsztatowych, ukierunkowanych na wykształcenie umiejętności specjalistycznych.

Integralną częścią oferty dydaktycznej są praktyki zawodowe, które prowadzone będą (opcjonalnie) w 3. Instytucjach kultury na terenie Opola: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, Radiu Opole, TVP Opole.

Koszt za semestr: około 1500 zł (koszt jest uzależniony od liczby kandydatów)

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna jest uzyskanie zaliczeń trzech kolejnych semestrów oraz zdanie końcowego egzaminu komisyjnego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów, potwierdzające umiejętności w zakresie tworzenia tekstów kultury.

 Szczegółowe warunki rekrutacji na studia

Warunkiem przyjęcia na podyplomowe studia Twórcze pisanie i publicystyka kulturalna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na poziomie co najmniej licencjackim.

Wymagane dokumenty i adres ich składania

  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów (licencjackich lub magisterskich),
  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia.

Adres: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów: do 28.09.2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów: październik  2018 r.

Przewidywana liczba słuchaczy i limity przyjęć:

Limit górny: 30 osób; limit dolny: 20 osób.

Możliwe jest również otwarcie studiów przy mniejszej liczbie chętnych, ale wówczas opłata za studia wzrasta (co wymaga akceptacji studentów).

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Adrian Gleń, email: adrglen@interia.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl

Źródło: http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/tworcze-pisanie-i-publicystyka-kulturalna/ .

Informacje

Wysokość czesnego:
około 1500 zł (koszt jest uzależniony od liczby kandydatów)
Długość trwania kursu:
trzy semestry
Data dodania:
14 września 2018; 16:48 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
14 września 2018; 16:48 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.