Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by::

Promoted

Recently added

08.06.2020
Opole

Nauczyciel kademicki na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego

Uniwersytet Opolski

Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego.

08.06.2020
Opole

Nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego

Uniwersytet Opolski

Kandydat powinien posiadać: 1) stopień magistra filologii polskiej; 2) dorobek naukowy z zakresu lingwodydaktyki i/lub glottodydaktyki polonistycznej; 3) uprawnienia do nauczania języka polskiego jako ojczystego i jako obcego; 4) uprawnienia egzaminatora w egzaminach certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego i doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów.

15.05.2019
Opole

Starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Języka Polskiego Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UNIWERSYTET OPOLSKI

14.06.2018
Opole

Asystent w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki

Uniwersytet Opolski

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

09.04.2017
Opole

Adiunkt w Katedrze Języka Polskiego Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Uniwersytet Opolski

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO do 26 kwietnia 2017 r. następujące dokumenty:

09.04.2017
Opole

Adiunkt w Katedrze Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej

Uniwersytet Opolski

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO do 26 kwietnia 2017 r. następujące dokumenty:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.