Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 14.07.2017
Data wydarzenia: 21.03.2018 - 23.03.2018

Otwartość w badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. Otwartość w nauce i dydaktyce / konferencja z serii: Język trzeciego tysiąclecia

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w 10. edycji konferencji z serii "Język trzeciego tysiąclecia", która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-23 marca 2018 r. (środa-piątek).

Temat wiodący konferencji: OTWARTOŚĆ w badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. OTWARTOŚĆ w nauce i dydaktyce

Zgodnie z krakowską tradycją potraktujemy to jako okazję do świętowania Jubileuszu – mija 20 lat odkąd rozpoczęliśmy organizować nasze konferencje. W związku z tym szykujemy konferencję zupełnie specjalną i gorąco zachęcamy do udziału. Zapraszamy obecnych  i dawnych członków „Tertium”, Przyjaciół „Tertium” i wszystkich, którym bliskie są cele naszego Towarzystwa.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących niehermetycznego podejścia do badań komunikacji językowej, zarówno w sytuacji, gdy ich nadawcy i odbiorcy są członkami tej samej społeczności, jak i wtedy, gdy należą do innych grup społecznych w ramach tej samej kultury, a nawet i kultur bardzo odmiennych.

Celem konferencji jest dyskusja:

1/ o języku i kulturze w perspektywie antropologicznej,

2/ o etosie polskiej nauki, czyli czy i jak łączyć paradygmaty językoznawcze w dobie interdyscyplinarności,

3/ o tym, jakie teksty warto dziś przekładać (otwarte granice przekładu),

4/ o roli humoru i folkloru w kulturze i życiu publicznym,

5/ o tym, jak przekonująco opowiadać historie - „storytelling” w pracy, nauce i sferze prywatnej,

6/ o zaangażowaniu studentów w życie naukowe.

W kręgu tematów konferencji znajdują się także różne aspekty komunikacji:

pragmatyka komunikacji międzykulturowej, kreatywność i tradycja w komunikacji wewnątrzkulturowej, komunikacja w sztuce, dyskurs religijny, komunikacja w rodzinie i różnych grupach wiekowych, specyfika komunikacji płci społeczno-kulturowej, komunikacja w edukacji, komunikacja w firmach i biznesie.

Swój udział w konferencji jako goście specjalni dotychczas potwierdzili: prof. Jerzy Bartmiński, prof. Tadeusz Sławek, prof. Maciej Edel
Na każdy z referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Podtrzymujemy też tradycję organizowania sesji plakatowej. 

Terminy

Termin zgłoszenia abstraktów wystąpień: 15 listopada 2017.

Termin akceptacji zgłoszeń: 30 listopada 2017.

Termin dokonania wpłaty: 20 stycznia 2018.

Termin złożenia tekstów do druku: 1 września 2018.

Opłata konferencyjna wynosi:

Pełna: 590 zł

Dla członków Towarzystwa Tertium: 400 zł (lub 480 zł wraz ze składką za rok 2018) (warunkiem jest opłacenie składki za rok 2017 i 2018 - 80 zł rocznie). Zniżkowa opłata dla studentów i doktorantów 400 zł (pod warunkiem opłaty składki za rok 2018)

Wpłaty prosimy dokonać na następujące konto z dopiskiem „Opłata konferencyjna JTT10”:

Krakowskie Towarzystwo Tertium,

Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Kraków, ul. Dunajewskiego 7

Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001.

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw, spotkanie integracyjne, bankiet, a także publikację pokonferencyjną, nie obejmuje natomiast kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania w czasie konferencji. Prosimy rezerwować miejsca noclegowe we własnym zakresie.

Wygłoszone na konferencji referaty oraz teksty powstałe na bazie zaprezentowanych posterów pozytywnie zrecenzowane przez Radę Naukową i redakcję serii "Język a komunikacja" zostaną wydrukowane w tomach monograficznych.

Planujemy także specjalne wydanie Półrocznika  Językoznawczego Tertium – redakcja będzie składać autorom indywidualne propozycje publikacji w tym piśmie (www.journal.tertium.edu.pl).

Autorów referatów na temat humoru będziemy zachęcać do anglojęzycznych publikacji  w innym naszym czasopiśmie European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org). Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie tematyczna zbieżność artykułów z głównym wątkiem konferencji oraz zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na naszej stronie internetowej (www.tertium.edu.pl).

W ramach konferencji odbędzie się doroczne statutowe Zebranie Ogólne członków Towarzystwa. Zapraszamy członków Tertium do licznego udziału. Przewidujemy także wystawę książek Wydawnictwa Tertium i ekspozycję najnowszych publikacji innych wydawnictw. W ramach wystawy zapraszamy również do upowszechnienia własnych i polecanych przez Państwa pozycji.

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium"

Dr Władysław Chłopicki - Przewodniczący

Dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO

Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst

Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer

Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ

Dr hab. Grażyna Sawicka, prof. UKW

 

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
14.11.2017 23:00
Opłata:
590 zł (pełna opłata), Dla członków Towarzystwa Tertium: 400 zł.

Zobacz także

23.09.2016

Humanistyka jako translacja i komunikacja

Dyskusje na temat miejsca humanistyki we współczesnym świecie toczą się nie od dzisiaj i temat ten był przedmiotem wielu konferencji i seminariów. Naszym celem i zadaniem jest wpisać się niejako w ten dyskurs, proponując zarazem określone spojrzenie na rolę humanistyki – czy możemy traktować ją jako sztukę tłumaczenia? Jak chcemy rozumieć tę translację?

19.02.2018

Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy - I ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Instytutem Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizują I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy. Spotkanie odbędzie się w Olsztynie w dniach 8–9 czerwca 2018 r.

07.09.2016

Antropologia komunikacji. Oblicza pisma

Specyfika wizualnych systemów komunikacji, tworzonych od starożytności aż do czasów współczesnych, mimo różnic formy i obszaru geograficznego, zawsze wiąże się z ich funkcją społeczną i rolą w kulturze. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się bliżej tym relacjom — sposobom używania znaków graficznych w komunikacji między członkami społeczności, przyczynom ich tworzenia i sposobom, w jaki się rozwijają, gdy staną się już częścią kulturowej wspólnoty.

09.02.2018

Forum Etyki Słowa / ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenie Etyki Słowa zapraszają na Forum Etyki Słowa (Bydgoszcz, 15-16 marca 2018 r.).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.