Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 12.10.2018
Data wydarzenia: 05.04.2019 - 06.04.2019

Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Wrocław
Organizatorzy:

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu.

Szczególnej uwadze organizatorzy polecają następujące zagadnienia:
• Pojęcie jednostki leksykalnej,
• Metaforyzacja znaczeń,
• Ewolucja metod opisu znaczenia i intencji komunikacyjnej,
• Scena semantyczna i rama pragmatyczna nowego słownictwa w polszczyźnie,
• Metody badania cech gramatycznych, znaczeniowych, pragmatycznych słownictwa,
• Historia polskich jednostek leksykalnych,
• Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa,
• Zmiany semantyczne w opisie słownictwa,
• Semantyka strukturalna vs. semantyka kognitywna,
• Klasyczny model kategoryzacji,
• Pojęcie leksykalne w teorii pojęć i modeli,
• Klasa otwarta, klasa zamknięta w kognitywistyce.

Czas wystąpienia: 15 minut

Zgłoszenia według załączonego formularza prosimy przesyłać na adres pojecie.kategoria.slowo2019@gmail.com do 1 lutego 2019 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla doktorantów – 200 zł) i obejmuje koszty organizacji konferencji, obiadów, uroczystej kolacji i przerw kawowych, materiałów konferencyjnych, publikacji pokonferencyjnej. Nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Publikacja: wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w monografii książkowej.

Terminarz:
1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) – 1.02.2019 r.
2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów – 15.02.2019 r.
3. Rozesłanie programu konferencji – 15.03.2019 r.
4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.
Zgłoszenia (na załączonym formularzu) prosimy kierować na adres e-mail konferencji.

Informacje

Adres:
budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nakiera 15b, Wrocław
Termin zgłaszania prelegentów:
01.02.2019
Opłata:
400 zł, dla doktorantów – 200 zł

Zobacz także

04.04.2019

Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu.

02.05.2018

Język literatury pięknej w perspektywie historycznej i współczesnej. Leksykalno-semantyczne zjawiska w polszczyźnie

W dniach 27-30 maja 2018 roku w Ośrodku  Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie odbędzie się konferencja Język literatury pięknej w perspektywie historycznej i współczesnej. Leksykalno-semantyczne zjawiska w polszczyźnie .

23.06.2018

Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych

W dniach 18-19 października 2018 r. odbędzie w Opolu w Instytucie Filologii Angielskiej konferencja naukowa "Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych" organizowana przez Zakład Translatoryki i Leksykografii Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

09.06.2019

Komizm historyczny - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY. Konferencja, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, jest adresowana przede wszystkim do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.