Biuletyn Polonistyczny

Wydział

07.10.2019

Wydział Filologiczny

Instytucja macierzysta: Uniwersytet Wrocławski Typ: Wydział

Wydział ten, ze względu na różnorodność prowadzonych kierunków i specjalności, jest bardzo rozbudowany. Każdy instytut żyje własnym życiem, prowadząc ciekawe badania, które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozumienie literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Absolwenci wydziału to nie tylko poloniści, nauczyciele języków obcych, dziennikarze czy bibliotekarze, ale przede wszystkim humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach. (https://uni.wroc.pl/informacje-dla-mediow/wydzialy/wydzial-filologiczny/)

Na wydziale prowadzone są badania z zakresu m.in.: normatywistyki językowej, teorii kultury, filmoznawstwa, teatrologii, glottodydaktyki, logopedii, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury dziecięcej i młodzieżowej, kulturowej tożsamości płci w literaturze i kulturze, socjologii życia literackiego, estetyki literatury, nowych mediów, etyki w mediach, teorii PR i reklamy, języka polityki polskiej, mediów lokalnych, systemowej teorii mediatyzacji, historii, teorii i sztuki książki, nauki o książce, historii bibliotek, czytelnictwa, edytorstwa, nauki o informacji, bibliografii, naukometrii, bibliometrii, webometrii, bibliologii i komunikacji piśmienniczej.
Od 1974 roku działa na Wydziale Filologicznym Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, w kursach co roku bierze udział ok. 1000 osób z całego świata.
W kwietniu 2018 r. na wydziale powstało Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, które zajmować się będzie naukową analizą literatury dla dzieci i młodzieży – a to obecnie jedna z najbardziej dynamicznych i wielokierunkowo rozwijających się dziedzin humanistyki na świecie.


WŁADZE

Dziekan prof. dr hab. Marcin Cieński
tel. +48 71 375 25 49
marcin.cienski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. dydaktyki dr hab. Bogumiła Staniów
tel. +48 71 375 26 19
bogumila.staniow@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych oraz nauki prof. dr hab. Leszek Berezowski
tel. +48 71 375 26 19
leszek.berezowski@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich dr hab. Grzegorz Kowal
tel. +48 71 375 28 67
grzegorz.kowal@uwr.edu.pl

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych oraz jakości kształcenia dr hab. Igor Borkowski
tel. +48 71 375 26 19
igor.borkowski@uwr.edu.pl


INSTYTUTY i KATEDRY:


KIERUNKI I SPECJALNOŚCI:

 • FILOLOGIA POLSKA I stopnia stacjonarne

• edytorstwo
• komunikologia
• lingwistyka kulturowa
• retoryka stosowana
• teatrologia
• logopedia
• specj. nauczycielskie

FILOLOGIA POLSKA I stopnia zaoczne
• edytorstwo
• lingwistyka kulturowa

FILOLOGIA POLSKA II stopnia stacjonarne
• edytorstwo
• filmoznawstwo
• folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
• krytyka literacka i artystyczna
• lider i animator społeczny
• nauczanie języka polskiego jako obcego
• specjalność nauczycielska

FILOLOGIA POLSKA II stopnia zaoczne
• edytorstwo
• lider i animator społeczny
• specjalność nauczycielska

 • FILOLOGIA specjalność CLASSICS AND EUROPEAN IDENTITY, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)
   
 • FILOLOGIA specjalność DALEKOWSCHODNIA I stopnia stacjonarne

• koreańska
• chińska

 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA I stopnia stacjonarne, I stopnia zaoczne

• tłumaczeniowa

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA II stopnia zaoczne

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja EMPIRICAL AND THEORETICAL LINGUISTICS, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA II stopnia stacjonarne
• Empirical and Theoretical Linguistics (w j. angielskim)

 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA CZESKA I stopnia stacjonarne
 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA CZESKA II stopnia stacjonarne
   
 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA I stopnia stacjonarne

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA II stopnia stacjonarne
• filolog francuski w świecie cyfrowym
• translatorska

 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA I stopnia stacjonarne i I stopnia zaoczne

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA II stopnia stacjonarne
• językoznawstwo (z opcją zajęć z obszaru biznesu)
• kulturoznawstwo
• literaturoznawstwo
• skandynawistyka: język–kultura–przekład
• translatoryka
• specj. nauczycielskie

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA II stopnia zaoczne
• filolog hiszpański w świecie cyfrowym
• translatoryka

 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA I stopnia stacjonarne

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA II stopnia stacjonarne
• filolog hiszpański w świecie cyfrowym
• translatoryka

 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII, I stopnia stacjonarne

• hindi
• sanskrycka

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII II stopnia stacjonarne

 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, I stopnia stacjonarne

• arabska
• biblijna
• grecka
• italska
• łacińska
• nowogrecka
• nowołacińska
• starożytny Bliski Wschód

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA II stopnia stacjonarne
• klasyczna
• łacińska
• nowogrecka
• włoska
• biblijno-judaistyczna
• helleńska
• neolatynistyczna
• Master of Classics

 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA II stopnia stacjonarne
• neolatynistyczna
• studia bizantyjskie i nowogreckie

 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA, I stopnia stacjonarne, I stopnia zaoczne, II stopnia stacjonarne, II stopnia zaoczne 
 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA, I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • FILOLOGIA specjalność ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne
 • FILOLOGIA specjalność JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • FILOLOGIA specjalność NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne

• język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I stopnia stacjonarne, I stopnia zaoczne

• dziennikarstwo muzyczne
• dziennikarstwo prasowe i online
• dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
• dziennikarstwo sportowe
• fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
• twórcze pisanie (creative writing) – film – teatr – telewizja

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA II stopnia stacjonarne, II stopnia zaoczne
• dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
• dziennikarstwo specjalistyczne
• fotografia i film
• Journalism and Social Communication
• Media Relations
• produkcja medialna

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA specjalność JOURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION II stopnia stacjonarne (w j. angielskim), II stopnia zaoczne (w j. angielskim)

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO I stopnia stacjonarne

• specjalność nauczycielska

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO I stopnia zaoczne

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO II stopnia stacjonarne
• biblioteki cyfrowe
• biblioteki w społeczeństwie wiedzy
• praca w systemie komunikacji społecznej

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO II stopnia zaoczne
• biblioteki publiczne i szkolne
• praca w systemie komunikacji społecznej

 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA I stopnia stacjonarne, I stopnia zaoczne, II stopnia stacjonarne, II stopnia zaoczne

• Branding
• Communication design (projektowanie komunikacji)
• Public Relations

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT II stopnia stacjonarne (w j. angielskim), II stopnia zaoczne (w j. angielskim)

 • KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO I stopnia stacjonarne
   
 • PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE I stopnia stacjonarne, I stopnia zaoczne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne
   
 • ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU II stopnia stacjonarne

(źródło: https://uni.wroc.pl/informacje-dla-mediow/wydzialy/wydzial-filologiczny/, dostęp z dn. 28 listopada 2019)

Informacje

Okres działalności:
1950 -
Uczestnicy:
Jerzy Achmatowicz | Maciej Adamski | Renata Aleksandrowicz | Davide Mauro Artico | Rafał Augustyn | Kamila Patrycja Augustyn | Agnieszka Ewa August-Zarębska | Beata Maria Baczyńska | Justyna Beata Bajda | Kordian Bakuła | Małgorzata Baran-Łucarz | Izabela Bartosz | Iwona Alicja Bartoszewicz | Renata Barzycka-Szydełko | Bogusław Bednarek | Oleh Beley | Stanisław Bereś | Leszek Adam Berezowski | Paweł Bernacki | Magdalena Maria Białek | Edward Białek | Adam Biały | Elżbieta Małgorzata Biardzka | Marian Bielecki | Łukasz Bieniasz | Katarzyna Biernacka-Licznar | Krzysztof Biliński | Jerzy Krzysztof Biniewicz | Rafał Andrzej Biskup | Edyta Błachut | Joanna Błaszczak | Sławomir Bobowski | Urszula Bonter | Igor Kamil Borkowski | Marcin Maksymilian Borowski | Marek Edward Bratuń | Wojciech Jan Browarny | Teresa Bruś | Anna Elżbieta Budziak | Miłosz Bukwalt | Zuzanna Bułat-Silva | Anna Barbara Burzyńska-Kamieniecka | Maria Chantry | Marta Katarzyna Chaszczewicz-Rydel | Zofia Chłopek | Jan A. Choroszy | Katarzyna Chrobak | Piotr Paweł Chruszczewski | Anna Cichoń | Marcin Cieński | Lesław Cirko | Anna Cisło | Jadwiga Katarzyna Cook | Magdalena Cymbalista | Piotr Czajka | Agata Jagna Czarkowska | Mirosława Elżbieta Czarnecka | Bożena Urszula Czarnecka | Małgorzata Czarnecka | Marcin Czerwiński | Zuzanna Alicja Czerwonka | Anna Maria Czura | Sybilla Daković | Małgorzata Urszula Dawidziak-Kładoczna | Anna Janina Dąbrowska | Małgorzata Zofia Derkacz | Justyna Deszcz-Tryhubczak | Gordana Djurdjev | Maria Doroszkiewicz | Małgorzata Dowlaszewicz | Agata Helena Draus-Kłobucka | Wojciech Zawisza Drąg | Dorota Maria Drużyłowska | Agnieszka Helena Duffy | Dariusz Piotr Dybek | Ewa Dynarowicz | Leszek Dziemianko | Mariusz Paweł Dzieweczyński | Dominika Wanda Ferens | Małgorzata Filipek | Aneta Firlej-Buzon | Adam Piotr Flamma | Michael Thadaus Fleischer | Anna Gajdis | Michał Garcarz | Bogumił Przemysław Gasek | Anna Gemra | Urszula Bożena Glensk | Monika Głowicka | Magdalena Gołaczyńska | Adam Gołębiowski | Anna Gondek | Maciej Gorczyński | Kaja Gostkowska | Małgorzata Anna Góralska | Monika Ewa Grabowska | Michał Grech | Jacek Witold Grębowiec | Ewa Maria Grzęda | Ireneusz Guszpit | Ilona Alicja Gwóźdź-Szewczenko | Marek Hałub | Barbara Hartleb-Kropidło | Patricia Hartwich | Dorota Heck | Elżbieta Jadwiga Herden | Bożena Anna Hojka | Siegfried Huigen | Krzysztof Huszcza | Tomasz Jabłecki | Ewa Jabłońska-Stefanowicz | Agnieszka Ewa Jagodzińska | Rafał Jakiel | Joanna Izabela Jakubowska-Cichoń | Elżbieta Jamróz-Stolarska | Józef Jarosz | Henryk Michał Jaroszewicz | Ewa Jarosz-Sienkiewicz | Monika Jasińska-Okulewicz | Bartosz Jastrzębski | Małgorzata Jedynak | Josef Jodas | Magdalena Teresa Jonca | Przemysław Daniel Jóźwikiewicz | Alina Jurasz | Irina Kabyszewa | Beata Kaczmarczyk | Paweł Kaczyński | Maria Urszula Kaden-Jańska | Irena Barbara Kalla | Marcelina Ewa Kałasznik | Jan Kamieniecki | Irena Kamińska-Szmaj | Jacek Karpiński | Stefan Kaufman | Urszula Anna Kawalec | Ewa Maria Kębłowska-Ławniczak | Stefan Kiedroń | Elżbieta Klimek-Dominiak | Dorota Klimek-Jankowska | Tadeusz Klimowicz | Anna Monika Kochan | Justyna Kociatkiewicz | Agnieszka Eliza Kodzis-Sofińska | Zofia Halina Kolbuszewska | Dorota Kołodziejczyk | Ewa Grażyna Komisaruk | Dariusz Mieczysław Komorowski | Katarzyna Aneta Konarska | Katarzyna Monika Kopecka-Piech | Marta Kopij-Weiß | Katarzyna Anna Kordas-Shaginyan | Bożena Wiesława Koredczuk | Marta Emilia Koronkiewicz-Kaczmarska | Agnieszka Elżbieta Kotlińska-Toma | Joanna Maria Kotowska | Grzegorz Kowal | Agata Joanna Kowalska-Szubert | Jerzy Ignacy Kroczak | Marlena Krupa | Stanisław Kukurowski | Joanna Maria Kula | Ewa Krystyna Kulak | Wojciech Kunicki | Marcin Maciej Kurek | Marek Kuźniak | Milan Dariusz Lesiak | Arkadiusz Zbigniew Lewicki | Dominik Lewiński | Piotr Hubert Lewiński | Agnieszka Libura | Dobrawa Lisak-Gębala | Joanna Lisek | Katarzyna Beata Liszka | Maciej Litwin | José Luis Losada Palenzuela | Maja Ewa Lubańska | Elżbieta Halina Lubczyńska-Jeziorna | Anna Maria Łach | Aleksandra Sylwia Łamasz | Paulina Łazarewicz | Agnieszka Maria Łobocka | Romana Anna Łobodzińska | Małgorzata Łoboz | Iwona Łuczków | Jolanta Ługowska | Justyna Maria Łukaszewicz | Agnieszka Justyna Łuszpak | Paweł Mackiewicz | Adrian Zbigniew Madej | Weronika Elżbieta Madryas-Kowalska | Anna Zofia Majewska-Tworek | Izabella Malej | Jarosław Malicki | Gościwit Malinowski | Karol Maliszewski | Wojciech Piotr Małecki | Anna Maria Małgorzewicz | Agnieszka Małocha-Krupa | Tomasz Małyszek | Monika Mańczyk-Krygiel | Anna Mańko-Matysiak | Mariusz Aleksander Marszalski | Libor Martinek | Maciej Mateusz Masłowski | Ewa Matkowska | Agnieszka Gabriela Matusiak | Maciej Józef Matwijów | Teresa Miążek | Anna Michońska-Stadnik | Dorota Mariola Michułka | Krzysztof Marek Migdalski | Marta Joanna Minkiewicz | Marcin Jan Miodek | Małgorzata Misiak | Małgorzata Młynarska | Jędrzej Bartłomiej Morawiecki | Krzysztof Morta | Kalina Mróz-Jabłecka | Ewa Musiał | Aleksandra Maria Nadkierniczna-Stasik | Anna Nawolska | Katarzyna Ewa Nowak | Alicja Nowakowska | Justyna Cecylia Nowicka | Stefan Nowicki | Katarzyna Ochman | Kamil Olender | Mirosław Olędzki | Roman Jarosław Opiłowski | Joanna Halina Orska | Aleksandra Oszczęda | Jan Leszek Pacholski | Natalia Paprocka | Anna Barbara Paszkiewicz | Przemysław Pawelec | Maja Hanna Pawłowska | Adam Tomasz Pawłowski | Maria Peisert | Joanna Pieczonka | Tomasz Piekot | Jakub Pigoń | Mariola Pigoń | Renata Daria Piotrowska | Tadeusz Piotrowski | Mariusz Plago | Krzysztof Czesław Polechoński | Adam Zbigniew Poprawa | Marcin Poprawa | Lenka Ptak | Lucjan Puchalski | Leszek Pułka | Danuta Ewa Pytel-Pandey | Bolesław Rajman | Julianna Redlich | Ewa Repucho | Agata Rębkowska | Marta Rogozińska | Patrycja Rozbicka | Bożena Teresa Rozwadowska | Piotr Rudzki | Halina Rusińska-Giertych | Julia Rysicz | Jacek Aleksander Rzeszotnik | Luiza Maria Rzymowska | Joanna Sachse | Agata Sadkowska-Fidala | Michał Władysław Sarnowski | Ewa Serafin | Annette Siemes | Dorota Katarzyna Siwecka | Elżbieta Anna Skibińska-Cieńska | Jadwiga Teresa Skowron | Daniel Słapek | Tomasz Władysław Smereka | Łukasz Jerzy Smuga | Michał Paweł Smułczyński | Helena Sojka-Masztalerz | Jacek Zbigniew Sokolski | Wojciech Marian Soliński | Martyna Anna Sońta | Katarzyna Ewa Sówka-Pietraszewska | Przemysław Bartosz Staniewski | Bogumiła Staniów | Marta Beata Steiner | Janusz Stopyra | Laura Suchostawska | Izabela Alina Surynt | Michał Szawerna | Joanna Helena Szczęk | Przemysław Paweł Szczurek | Teresa Anna Szostek | Rafał Szubert | Karolina Szymaniak | Tomasz Szymański | Adam Szynol | Magdalena Ewa Ślawska | Tomasz Ślęczka | Magdalena Małgorzata Świątek | Mateusz Ryszard Świetlicki | Maria Joanna Tarnogórska | Marcin Tereszewski | Małgorzata Tomicka | Sławomir Torbus | Katarzyna Anna Tryczyńska | Artur Tworek | Wojciech Tworek | Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak | Witold Ucherek | Paweł Urbaniak | Jan Szymon Urbaniak | Hanna Barbara Urbańska | Marian Wojciech Ursel | Anna Ursulenko | Ryszard Waksmund | Jakub Walczak | Marcin Piotr Walczyński | Agnieszka Karolina Wandel | Rafał Jerzy Werszler | Justyna Agnieszka Wesoła | Wojciech Marcin Witkowski | Marcin Wodziński | Magdalena Ewelina Wolf | Michał Piotr Wolski | Monika Małgorzata Wolting | Jacek Woźny | Aleksander Marek Woźny | Sylwia Wójtowicz | Ilias Wrazas | Małgorzata Maria Wróbel | Roman Wróblewski | Mariusz Karol Wszołek | Tomasz Wysłobocki | Włodzimierz Władysław Wysoczański | Lech Zabor | Małgorzata Maria Zadka | Agnieszka Marta Zakrzewska-Szostek | Grzegorz Zarzeczny | Agata Zarzycka | Monika Zaśko-Zielińska | Andrzej Zawada | Justyna Marlena Ziarkowska | Jerzy Zieliński | Karol Piotr Zieliński | Anna Agnieszka Zura | Agnieszka Aleksandra Zwiefka-Chwałek | Wiesława Zybura | Natalia Żarska | Waldemar Żarski | Krzysztof Żarski | Anna Barbara Żurek | Emilia Żybert-Pruchnicka | Dorota Żygadło-Czopnik | Piotr Żyromski
Redaktorzy:
Formy kształcenia:
 • kursy
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
 • studia podyplomowe
 • szkoły letnie
Data dodania:
7 października 2019; 11:44
Data edycji:
28 listopada 2019; 16:06 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.