Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 12.10.2018
Data wydarzenia: 09.02.2019 - 10.02.2019

Wiedza i mądrość w kulturze. Od encyklopedii przez wikinomię do smart mobs

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków

W 2005 roku na łamach „Nature” opublikowano artykuł, w którym wykazano zbliżoną liczbę nieprawidłowości merytorycznych w hasłach publikowanych na łamach cyfrowej Wikipedii oraz Encyclopaedia Britannica. W 2012 roku z kolei redaktorzy tej ostatniej podjęli decyzję o zaprzestaniu wydawania monumentalnej encyklopedii drukiem. Te dwie daty, wpisujące się w pełni w krajobraz cyfrowego zwrotu nowoczesnej humanistyki, składają się na symboliczny koniec epoki druku, “przygważdżającej słowa” do papieru i nadającej im metafizyczną brzemienność charakterystyczną dla świata tekstocentryzmu: w którym autorytet i instytucja rozszerzają panowanie nad spectrum wiedzy/władzy przede wszystkim dzięki wynalazkowi druku.  Epoka cyfry otwarła ten zamknięty świat, wystawiając równocześnie jego mieszkańców na nowe wyzwania, charakterysty­czne dla ery wikinomii: open source, networking, crowdsourcing, smart mobs, crowd wisdom i pokrewne, unaoczniające demokratyczny i konwergentny obraz współczesnego encyklopedyzmu. (z informacji Organizatorów)

Organizatorów konferencji interesują przede wszystkim zagadnienia:
• historii encyklopedii: najstarszych znanych zbiorów wiedzy powszechnej (enkýklios paideía);
• oświeceniowej idei Encyklopedii: racjonalizmu, scjentyzmu i obiektywizmu;
• współczesnych encyklopedii drukowanych i cyfrowych, słowników, kompendiów, silvae rerum i innych;
• społecznego funkcjonowania encyklopedii, słowników itd.;
• internetowych encyklopedii (Wikipedii, ale i innych “wolnych encyklopedii”, opartych na systemie Wiki, w tym także encyklopedii fanowskich);
• encyklopedii jako bazy danych w naukach informatycznych: bibliotek skryptów, assetów graficznych itp.;
• analizy big data i związanych z nią wyzwań informatyczno-społecznych;
• autorytetu i eksperckości encyklopedii i stojących za nią instytucji;
• druku cyfrowego: np. możliwości implementacji oprogramowania encyklopedycznego w czytnikach czy integracji słowników z e-książkami;
• bibliologii i bibliometrii w nauce;
• encyklopedii w światach wirtualnych: grach MMORPG, cRPG;
• encyklopedii w postaci opisów systemów tradycyjnych gier fabularnych (RPG);
• kompetencji encyklopedycznej Umberta Eco jako kulturowego pola odniesienia;
• ksenoencyklopedii (Richard Saint-Gelais) i encyklopedii fantastycznych oraz wymyślonych (Encyklopedia Diuny, Świat Lodu i Ognia, Biblioteka Ossus itp.);
• komponentów encyklopedycznych w literaturze fantasy i science fiction (słowników, drzew genealogicznych, fingowanych biografii, wypisów z kronik itp.).

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres konferencja.encyklopedie@gmail.com mija 15 stycznia 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Informacje

Adres:
Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, Kraków
Termin zgłaszania prelegentów:
15.01.2019
Opłata:
350 zł
Do pobrania:

Zobacz także

01.12.2017

Inkunabuły w nowej odsłonie - prezentacja XV-wiecznych inkunabułów po konserwacji

Zapraszamy na prezentację dwóch XV-wiecznych inkunabułów, które w bieżącym roku poddane zostały zabiegom konserwatorskim. Prezentacja odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Sali im. Zbigniewa Herberta.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

27.05.2015

Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji o roli i kształcie tekstologii oraz typografii w kontekście humanistyki cyfrowej. Konferencja umożliwi wymianę poglądów na temat edytorstwa naukowego i typografii w przestrzeni cyfrowej. Zapraszamy do udziału w tej dyskusji zarówno historyków literatury, edytorów i tekstologów, jak i typografów, projektantów pism, znawców książek tradycyjnych i elektronicznych, bibliofilów oraz wszystkie osoby zaintersowane wskazaną tematyką.

19.02.2017

Dawna i nowa polszczyzna w słownikach

Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Języka Ojczystego: "Dawna i nowa polszczyzna w słownikach" 23 lutego o godz. 13:00, ul. Dewajtis 5 Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Aula Jana Pawła II Reprezentanci zespołów autorskich pokażą zastosowanie słowników internetowych i zaproszą do udziału w warsztatach:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.