Biuletyn Polonistyczny
Ofert na stronie:
Sortuj według:

Promowane

16.06.2018

Stellenausschreibung im Studienbereich Slavistik des Departements für Sprachen und Literaturen der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg (CH)

Universität Freiburg

Im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) geförderten Projekts „‚Społem!‘ / ‚Gemeinsam!‘: Die Wechselbeziehung zwischen Literatur und Sozialwissenschaften in Polen um 1900 und ihre Nachwirkungen“ suchen wir zwei Doktorandinnen / Doktoranden.

14.06.2018

Współpracownik do projektu Wielojęzyczność w Elektronicznym Repozytorium Rot Wielkopolskich/Multilingualism in the Electronic Repository of Greater Poland Court Oaths

umowa o dzieło Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zespół realizujący w/w projekt (NCN 2014/13/B/HS2/00644) zaprasza do współpracy osoby zainteresowane przeprowadzeniem beta-testów oraz weryfikacji materiału wchodzącego w skład powstałej przy finansowaniu Narodowego Centrum Nauki elektronicznej bazy danych ROThA (http://rotha.ehum.psnc.pl).

05.06.2018
Lublin

Pracownik Czytelni Dramatu

Czytelnia Dramatu działając w ramach Centrum Kultury w Lublinie poszukuje pracownika, którego głównymi zadaniami będzie organizacja wydarzeń, sprzedaż spektakli grupom zorganizowanym oraz realizacja kampanii promocyjnych spektakli.

Ostatnio dodane

15.06.2018
Łódź

Profesor nadzwyczajny UŁ

Uniwersytet Łódzki

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa 2. odpowiedni dorobek naukowy z zakresu nauczania języka polskiego jako przedmiotu (literatury i/lub kształcenia językowego), 3. kilkuletni staż pracy w jednostce (zakład, katedra, pracownia) dydaktyki/metodyki, 4. doświadczenie w organizacji praktyk śródrocznych oraz praktyk ciągłych, 5. zainteresowanie nauczaniem języka polskiego jako ojczystego, 6. preferowany kilkuletni staż pracy w szkole, poświadczone zdolności organizacyjne oraz umiejętność kierowania pracą zespołu  

15.06.2018
Toruń

Profesor zwyczajny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:   Wymagania: - tytuł profesora nauk humanistycznych (w zakresie językoznawstwa), - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ogólnego lub konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków słowiańskich), - dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, - czynny udział w konferencjach naukowych, - doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa teoretycznego lub ogólnego oraz konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków południowosłowiańskich i bałkańskich) - doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych

15.06.2018
Toruń

Asystent w Instytucie Literatury Polskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wymagania: - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego; - dorobek naukowy w zakresie teorii literatury; - kompetencje i doświadczenie: e-learning i narzędzia multimedialne; - doświadczenie we współpracy międzynarodowej

14.06.2018
Warszawa

Profesor nadzwyczajny, literaturoznawstwo, dokumentacja literatury współczesnej, translatologia

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

WYMAGANIA: - stopień  doktora habilitowanego nauk humanistycznych, dorobek naukowy w dziedzinie badań nad  współczesną literaturą polską  krajową i emigracyjną - sprecyzowane plany badawcze, także dotyczące dokumentacji literatury, słowników biobibliograficznych, translatologii.

14.06.2018
Opole

Asystent w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki

Uniwersytet Opolski

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

14.06.2018
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy: 1. stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; 2. znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko 3. punktowanymi publikacjami w zakresie literatury polskiej XX i XXI wieku, w szczególności w zakresie badań nad historią literatury kobiet, krytyki literackiej, teorii i historii autobiografizmu; 4. udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; 5. doświadczenia prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich); 6. udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych; doświadczenia w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

14.06.2018
Szczecin

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Uniwersytet Szczeciński

Od kandydatów oczekujemy: stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego; udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych; doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.