Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 06.04.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19.04.2017

Adiunkt w Instytucie Polonistyki i Logopedii

Miejscowości:
Olsztyn
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
06.04.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Instytucie Polonistyki i Logopedii 
specjalność: logopedia

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • dyplom nadania stopnia doktora,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie wskazanym w słowach kluczowych,
 • posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie dydaktyki akademickiej oraz terapii logopedycznej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej (wykaz publikacji) i dydaktycznej (wykaz prowadzonych przedmiotów),
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

 

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 19 kwietnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 maja 2017 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale: 3500-4000 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

 

Od Kandydata/ Kandydatki na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oczekuje się

 1. posiadania doświadczenia dydaktycznego na uczelni wyższej w prowadzeniu zajęć z zakresu kształcenia logopedycznego lub o tematyce pokrewnej.
 2. Kandydat/Kandydatka powinien wykazać się dorobkiem naukowym w zakresie językoznawstwa i logopedii, udokumentowanym publikacjami z tego zakresu w czasopismach krajowych i monografiach oraz wystąpieniami na konferencjach naukowych.
 3. W większości publikacji Kandydat/Kandydatka powinien figurować jako jedyny autor lub pierwszy współautor.
 4. Powinien prowadzić badania naukowe w zakresie językoznawstwa, logopedii, zaburzeń mowy i/lub przyswajania języka.
 5. Kandydat powinien nadto uzyskać stopień doktora nie dawniej niż osiem lat od przystąpienia do konkursu.
 6. Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w zakresie terapii logopedycznej dzieci i osób dorosłych.

 

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.