Biuletyn Polonistyczny

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Uniwersytet Warszawski

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY W INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Warunki konkursu:

– stopień doktora habilitowanego;

– dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa teoretycznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki poetologicznej, uwiarygodniony publikacjami polskimi i obcojęzycznymi;

– aktywny udział w polskim i międzynarodowym życiu naukowym;

– kierowanie zespołowym grantem badawczym;

– praktyka akademicka w dyscyplinach literaturoznawczych, w szczególności w zakresie poetyki teoretycznej i historycznej, teorii literatury, historii i metodologii badań literackich, doświadczenie w prowadzeniu wykładów, seminariów licencjackich, magisterskich i doktoranckich;

– Uniwersytet Warszawski ma być podstawowym miejscem pracy kandydata.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki następujące dokumenty:

– podanie skierowane do JM Rektora,

– dyplom doktora habilitowanego

– życiorys naukowy,

– kwestionariusz osobowy,

– wykaz publikacji,

– informację o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,

– dwie recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

– kilka egzemplarzy ważniejszych publikacji z okresu ostatnich pięciu lat.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 2 MARCA 2018 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 marca 2018 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie mianowania na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00–927 Warszawa UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa. dnia 5 lutego 2018 r

Dziedziny

  • literaturoznawstwo

Termin nadsyłania zgłoszeń

    02.03.2018

Szczegóły oferty:

Instytucja wystawiająca: Uniwersytet Warszawski

Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.03.2018

Słowa kluczowe: literaturoznawstwo, profesor,
Data dodania oferty pracy: 6 lutego 2018; 19:23
* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto