Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 07.07.2019
Literaturoznawstwo

Część I: Human Space and Ideology; część II: Biblioteka 2

Czasopismo:
ISSN:
2084-6045

W najnowszym numerze rocznika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” podejmowany jest namysł nad przestrzenią w różnych kontekstach, a także kontynuowany wątek biblioteki.

Pierwsza część rocznika (w języku angielskim), pt. Human Space and Ideology, poświęcona jest badaniom różnych konstruktów przestrzeni i ich uwikłania w ideologię. Autorzy poszczególnych artykułów koncentrują się przede wszystkim na kulturowych reprezentacjach przestrzeni, na tym, jak wpływają one na emocje społeczne, jak tworzą i wpływają na społeczne wyobrażenia i narodowe identyfikacje. Międzynarodowe grono badaczy omawia kierunki zmian i charakter procesów występujących w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wieku, a także odnosi się do symbolicznych sporów o przestrzeń lub sprzecznych wyobrażeń o niej wynikających z dawnych i nowych konfliktów narodowych.

Część druga, pt. Biblioteki, jest kontynuacją namysłu autorów nad problemem biblioteki. Ta wieloznaczna przestrzeń realna i mentalna wciąż prowokuje do rozmaitych pytań wykraczających poza problem konkretnej instytucji. Refleksja nad sposobami postrzegania biblioteki w obrębie różnych kultur narodowych i w określonym czasie stała się dla autorów poszczególnych artykułów punktem wyjścia do różnorodnych analiz i interpretacji, które przedstawiają bibliotekę nie tylko jako motyw literacki, ale też jako fenomen kulturowy, metaforę kultury czy pretekst do omówienia stosunku danego pisarza do tradycji.

Pełne teksty artykułów już dostępne są na stronie wydawnictwa: https://www.wuw.pl/product-pol-10562-Prace-Filologiczne-Literaturoznawstwo-numer-9-12-2019-czesc-1-Human-Space-and-Ideology-PDF.html

https://www.wuw.pl/product-pol-10563-Prace-Filologiczne-Literaturoznawstwo-numer-9-12-2019-czesc-2-Biblioteki-2-PDF.html

Niebawem trafią na nową platformę czasopism naukowych Wydziału Polonistyki UW: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/issue/view/16

https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/issue/view/17

Spis treści

CZĘŚĆ ANGLOJĘZYCZNA: HUMAN SPACE AND IDEOLOGY

Redakcja naukowa: Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska, Alina Molisak

Kerstin S. Jobst, A Sacral and Mythical Landscape: The Crimea in the East European Context

Jagoda Wierzejska, A Domestic Space: The Central and Eastern Carpathians in the Polish Tourist and Local Lore Discourse, 1918–1939

Magdalena Baran-Szołtys, Gonzo, Ironic Nostalgia, Magical Realism, or, How to Re-Narrate Traumatic Transnational Borderland Stories. Examples from the Twenty-First Century Polish(-German) Literature

Agnieszka Hudzik, Narrative- and Space-Making in the City on the Example of Lublin

Danuta Sosnowska, Svatý Jan pod Skalou: The Sacred Place and Conflicted Traditions

Blanka Soukopová, Prague: The National Perception of the Area

Urszula Kowalska-Nadolna, Is Experiencing History Possible? Between "Dark Tourism” and “the Holocaust Industry:” The Case of Terezín

Maciej Falski, Who Has the Right to Decide? Pula and the Problem of Demilitarized Urban Zone

Patrycjusz Pająk, Uncanny Styria

Christoph Augustynowicz, Between Appropriation and Rivalry: Some Remarks on the Concept of East Central Europe in Recent Anglo-American and German Historiography

 

CZĘŚĆ POLSKOJĘZYCZNA: BIBLIOTEKI

POŻYTKI FILOLOGICZNE

Alicja Bielak, „Impresa: Calando poggiando”, „Krótkość żywota” i „Na toż” Daniela Naborowskiego jako parafrazy tetrastychów Pierre’a Matthieu i Claude’a Guicharda

Katarzyna Glinianowicz, Ruska miłość w czasach autonomii galicyjskiej, czyli o romansach w bibliotekach greckokatolickiego duchowieństwa

BIBLIOTEKI

Paweł Bernacki, Literackie żywe biblioteki a ich rzeczywiste odpowiedniki. Analiza wybranych przykładów

Grażyna Bobilewicz, Alternatywne biblioteki w przestrzeni publicznej współczesnych miast świata (od natury do kultury)

Magdalena Bogusławska, Nieposłuszna biblioteka. „Biblioteka XX vek” jako instytucja kultury w Serbii okresu transformacji systemowej

Agnieszka Borysowska, Z kolekcji domowych do zbiorów publicznych – księgozbiory pisarzy w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Agata Starownik, Profile Chrystusa w „Albumie Orbis” Norwida. Wstępne rozpoznanie

Karol Samsel, Norwid w Czytelni Polskiej w Paryżu

Paweł Kuligowski, Biblioteka Betel

Marta Tomczok, Biblioteka Babel Zagłady. O Historii miłości Nicole Krauss

Mirosława Buchholtz, The Library of Henry James: Between the Catalog and the Deep Blue Sea

Jan Tomkowski, „Pan Tadeusz”, czyli Księga niezamierzona

Aleksandra Hudymač, Książka − medium transgresji. „Druhé mesto” Michala Ajvaza

Anna Gęsicka, „Intertekstualna biblioteka” Franciszka Villona

Grzegorz Leszczyński, „Wojnę domową śpiewam więc i głoszę” − wojnę na księgi, indeksy i katalogi. O rząd młodych dusz

Joanna Roszak, Czarne sezony. Czarne latawce. O dziecięcych bibliotekach w gettach

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

11.06.2018
Językoznawstwo

„Logopaedica Lodziensia” | 1 | 2017

Tytuł numeru: „Logopaedica Lodziensia”. Tom 1

Pierwszy numer czasopisma „Logopaedica Lodziensia”, które powołano na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii zawiera 15 prac autorów z różnych instytucji i ośrodków naukowych w Polsce.

11.06.2018
Językoznawstwo

„Rozprawy Komisji Językowej” | LXIV | 2017

Tytuł numeru: „Rozprawy Komisji Językowej”. Tom LXIV

W 2017 roku ukazał się kolejny, sześćdziesiąty czwarty, tom „Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”. Zamieszczone w nim zostały 24 artykuły autorstwa językoznawców z Polski oraz z zagranicy (Słowacji, Rosji, Ukrainy i Białorusi).

15.11.2018
Literaturoznawstwo

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” | (8(11)) | 2018

Tytuł numeru: Część I: Punkty widzenia; część II: Biblioteki

Najnowszy rocznik „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwo” został podzielony na dwie części. W pierwszej, anglojęzycznej, znalazły się artykuły dotyczące punktu widzenia. Autorzy poszczególnych tekstów zastanawiają się nad kontrowersjami i ograniczeniami związanymi z tą kategorią, a także pytają o jej  interpretacyjną funkcjonalność – w teorii i na przykładzie konkretnych dzieł. Część druga, w znacznej większości składająca się z tekstów w języku polskim, skoncentrowana została wokół problemu biblioteki, którą poszczególni badacze postrzegają nie tylko jako motyw literacki, lecz także jako fenomen kulturowy i metaforę kultury.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.