Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

Added on: 07.07.2019
Literature studies

Część I: Human Space and Ideology; część II: Biblioteka 2

ISSN:
2084-6045

W najnowszym numerze rocznika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” podejmowany jest namysł nad przestrzenią w różnych kontekstach, a także kontynuowany wątek biblioteki.

Pierwsza część rocznika (w języku angielskim), pt. Human Space and Ideology, poświęcona jest badaniom różnych konstruktów przestrzeni i ich uwikłania w ideologię. Autorzy poszczególnych artykułów koncentrują się przede wszystkim na kulturowych reprezentacjach przestrzeni, na tym, jak wpływają one na emocje społeczne, jak tworzą i wpływają na społeczne wyobrażenia i narodowe identyfikacje. Międzynarodowe grono badaczy omawia kierunki zmian i charakter procesów występujących w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wieku, a także odnosi się do symbolicznych sporów o przestrzeń lub sprzecznych wyobrażeń o niej wynikających z dawnych i nowych konfliktów narodowych.

Część druga, pt. Biblioteki, jest kontynuacją namysłu autorów nad problemem biblioteki. Ta wieloznaczna przestrzeń realna i mentalna wciąż prowokuje do rozmaitych pytań wykraczających poza problem konkretnej instytucji. Refleksja nad sposobami postrzegania biblioteki w obrębie różnych kultur narodowych i w określonym czasie stała się dla autorów poszczególnych artykułów punktem wyjścia do różnorodnych analiz i interpretacji, które przedstawiają bibliotekę nie tylko jako motyw literacki, ale też jako fenomen kulturowy, metaforę kultury czy pretekst do omówienia stosunku danego pisarza do tradycji.

Pełne teksty artykułów już dostępne są na stronie wydawnictwa: https://www.wuw.pl/product-pol-10562-Prace-Filologiczne-Literaturoznawstwo-numer-9-12-2019-czesc-1-Human-Space-and-Ideology-PDF.html

https://www.wuw.pl/product-pol-10563-Prace-Filologiczne-Literaturoznawstwo-numer-9-12-2019-czesc-2-Biblioteki-2-PDF.html

Niebawem trafią na nową platformę czasopism naukowych Wydziału Polonistyki UW: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/issue/view/16

https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/issue/view/17

List of contents

CZĘŚĆ ANGLOJĘZYCZNA: HUMAN SPACE AND IDEOLOGY

Redakcja naukowa: Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska, Alina Molisak

Kerstin S. Jobst, A Sacral and Mythical Landscape: The Crimea in the East European Context

Jagoda Wierzejska, A Domestic Space: The Central and Eastern Carpathians in the Polish Tourist and Local Lore Discourse, 1918–1939

Magdalena Baran-Szołtys, Gonzo, Ironic Nostalgia, Magical Realism, or, How to Re-Narrate Traumatic Transnational Borderland Stories. Examples from the Twenty-First Century Polish(-German) Literature

Agnieszka Hudzik, Narrative- and Space-Making in the City on the Example of Lublin

Danuta Sosnowska, Svatý Jan pod Skalou: The Sacred Place and Conflicted Traditions

Blanka Soukopová, Prague: The National Perception of the Area

Urszula Kowalska-Nadolna, Is Experiencing History Possible? Between "Dark Tourism” and “the Holocaust Industry:” The Case of Terezín

Maciej Falski, Who Has the Right to Decide? Pula and the Problem of Demilitarized Urban Zone

Patrycjusz Pająk, Uncanny Styria

Christoph Augustynowicz, Between Appropriation and Rivalry: Some Remarks on the Concept of East Central Europe in Recent Anglo-American and German Historiography

 

CZĘŚĆ POLSKOJĘZYCZNA: BIBLIOTEKI

POŻYTKI FILOLOGICZNE

Alicja Bielak, „Impresa: Calando poggiando”, „Krótkość żywota” i „Na toż” Daniela Naborowskiego jako parafrazy tetrastychów Pierre’a Matthieu i Claude’a Guicharda

Katarzyna Glinianowicz, Ruska miłość w czasach autonomii galicyjskiej, czyli o romansach w bibliotekach greckokatolickiego duchowieństwa

BIBLIOTEKI

Paweł Bernacki, Literackie żywe biblioteki a ich rzeczywiste odpowiedniki. Analiza wybranych przykładów

Grażyna Bobilewicz, Alternatywne biblioteki w przestrzeni publicznej współczesnych miast świata (od natury do kultury)

Magdalena Bogusławska, Nieposłuszna biblioteka. „Biblioteka XX vek” jako instytucja kultury w Serbii okresu transformacji systemowej

Agnieszka Borysowska, Z kolekcji domowych do zbiorów publicznych – księgozbiory pisarzy w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Agata Starownik, Profile Chrystusa w „Albumie Orbis” Norwida. Wstępne rozpoznanie

Karol Samsel, Norwid w Czytelni Polskiej w Paryżu

Paweł Kuligowski, Biblioteka Betel

Marta Tomczok, Biblioteka Babel Zagłady. O Historii miłości Nicole Krauss

Mirosława Buchholtz, The Library of Henry James: Between the Catalog and the Deep Blue Sea

Jan Tomkowski, „Pan Tadeusz”, czyli Księga niezamierzona

Aleksandra Hudymač, Książka − medium transgresji. „Druhé mesto” Michala Ajvaza

Anna Gęsicka, „Intertekstualna biblioteka” Franciszka Villona

Grzegorz Leszczyński, „Wojnę domową śpiewam więc i głoszę” − wojnę na księgi, indeksy i katalogi. O rząd młodych dusz

Joanna Roszak, Czarne sezony. Czarne latawce. O dziecięcych bibliotekach w gettach

Information

Recently added issues


See also

08.07.2020
Literature studies

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” | (10(13)) | 2020

Journal issue title: Agony

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, który został poświęcony problematyce agonu literackiego.

08.08.2020
Literature studies

„Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” | 17(1) | 2020

Journal issue title: Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu / Vol 17, No 1 (2020)

Prezentowanemu numerowi „Sztuki Edycji” patronuje ukute specjalnie na tę okazję określenie – tekstografie, którego wieloznaczność i swego rodzaju nieukonstytuowanie wydają się jednak dobrze harmonizować z mnogością zagadnień i wątków, problemów i możliwości zwyczajowo wiązanych z domeną książki. Po przewrocie wizualnym kwestie funkcjonowania tekstu i obrazu w graficznej przestrzeni książki w oczach badaczy skomplikowały się i otworzył się przy tym szereg nowych, wartych naświetlenia problemów, a wcześniejsza waloryzacja kultury popularnej w badaniach humanistycznych przyniosła zainteresowanie takimi odmianami książek wizualno-tekstowych, jak komiks czy powieść graficzna. Coraz bardziej rośnie także świadomość znaczenia wizualności projektów typograficznych, czyli semantyki typografii (dla której być może odległym źródłem jest klasyczna już dziś refleksja Marshalla McLuhana o medium jako przekazie). Równocześnie jako wyzwanie wciąż przed badaczami stoją tradycyjne problemy edytorskie, dotyczące chociażby adekwatnego do czasów najnowszych wydawania tekstów dawnych czy też transformacji wielowiekowej spuścizny tekstowej na nośniki cyfrowe. Tego typu różnorodne zagadnienia stały się płaszczyzną dla ubiegłorocznej konferencji naukowej zatytułowanej „Tekstografie”.

15.02.2020
Literature studies

„Dzieciństwo. Literatura i Kultura” | 1(2) | 2019

Journal issue title: Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33. Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.