Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 02.07.2023
Literature studies

Zaniedbane tropy

Journals:
Publishing house::
ISSN:
2084-6045

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru pt. Zaniedbane tropy. Zawiera on artykuły poświęcone tym figurom retorycznym, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach. Z kolei w dziale Pożytki filologiczne dominuje Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin wielkiego krytyka przybliżamy jego działalność międzywojenną.

Solilokwium, metalepsa czy asyndeton to tylko wybrane przykłady „zaniedbanych” badawczo zjawisk, których właściwości i funkcje Autorzy artykułów starają się zgłębić. Część zamieszczonych w numerze studiów poświęcono także takim tropom, jak animizacja czy personifikacja, na których temat istnieje, co prawda, obszerniejszy stan badań, jednakże można wskazać ich zaniedbane i czekające na rozwinięcie aspekty. Uboga wiedza naukowa wydaje się bowiem szczególnie kłopotliwa w odniesieniu do zjawisk ważnych dla dydaktyki szkolnej, która dysponuje bogatym wyborem materiałów dotyczących metafory, ale już niekoniecznie jej odmian. [...]

Tegoroczny dział Pożytki filologiczne jest bardzo bogaty. Znalazły się w nim zarówno artykuły o polskiej literaturze dawnej (Mikołaj Rej, Jakub Sobieski), jak i o prozie Milady Součkovej. Specjalne miejsce w numerze zajmuje blok tekstów poświęconych Karolowi Irzykowskiemu. [...] Redaktorki tematyczne tej części tomu oraz Autorki i Autorów, których artykuły w niej publikujemy, interesuje przede wszystkim wyjątkowa pozycja Irzykowskiego w życiu kulturalno-polityczno-społecznym dwudziestolecia międzywojennego.

Ze Wstępu Redakcji

List of contents

Zaniedbane tropy. Od Redakcji; TEMAT NUMERU: Teoria – retoryka – granice DARIUSZ PAWELEC, Problem metalepsy. Od tropu do konceptu; JOANNA ORSKA, Metalepsa – trop tłumaczy; ŁUKASZ WRÓBEL, Mortyfikacja (wstępne rozpoznania); ELŻBIETA DUTKA, Góry wołają i milczą. O antropomorfizacji, personifikacji i prozopopei; MARIUSZ GOŁĄB, Asyndeton – fotopoetyckie doświadczenie podróży; JADWIGA BIERNACKA, Kilka uwag o wyliczeniach, rzeczownikach i reportażach; Epoki – miejsca – gatunki MONIKA KOPCIK, Solilokwium przed Augustynem. Przypadek Lucjusza Anneusza Seneki; MAREK DYBIZBAŃSKI, Personifikacja a cud w polskiej teorii epopei lat porozbiorowych; AGATA SEWERYN, „Prozodia starożytna”, „wiersze miarowe” i Norwidowskie recitativa; TOMASZ GARBOL, Apozjopeza religijna w poemacie Katastrofa statku „Deutschland” Gerarda Manleya Hopkinsa oraz w wierszu Final Soliloquy of the Interior Paramour Wallace’a Stevensa; MARTA TOMCZOK, Imiona pokładów. Rola i znaczenie animizacji podziemi w Pokładzie Joanny Gustawa Morcinka; DAMIAN KUBIK, Poetyka „umarłego miasta”. Literackie strategie obrazowania Dubrownika w dramacie Dubrovačka trilogija Iva Vojnovicia w kontekście studium Pad Dubrovnika Luja Vojnovicia; WACŁAW FORAJTER, Przepisywanie przygody. Konteksty gatunkowe Przygód Tomka Alfreda Szklarskiego; POŻYTKI FILOLOGICZNE: Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin SYLWIA PANEK, „[...] zawiedli się na mnie, a ja na nich”. Miejsce Irzykowskiego w życiu literackim dwudziestolecia międzywojennego; AGATA ZAWISZEWSKA, Karol Irzykowski i „królewski łachman”. Przyczynek do nienapisanej książki o Polskiej Akademii Literatury; KONRAD NICIŃSKI, Irzykowski w kręgu Skamandra; RADOSŁAW OKULICZ-KOZARYN, W gościnie i u siebie. Karol Irzykowski w „Skamandrze”, „Ponowie” i „Krokwiach”; KATARZYNA SADKOWSKA, Społeczne granice klerkizmu i optyki estetycznej? Na przykładzie artykułów Karola Irzykowskiego w „Kurierze Porannym” i ich nieznanej recepcji w prasie polsko-żydowskiej; TOMASZ BOCHEŃSKI, Irzykowski prekursor Witkacego, broń Boże – poprzednik; ELIZA KĄCKA, Demoniczna teoria kultury. JKB-Demon Karola Irzykowskiego i Leon Chwistek – Demon Intelektu Stanisława Ignacego Witkiewicza; AGNIESZKA KWIATKOWSKA, Spór jako „okazja do samookreśleń”. Julian Przyboś wobec Karola Irzykowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym; MARCIN JAUKSZ, „Więcej bajki niż bajronizmu”. Karol Irzykowski, Stanisław Przybyszewski i egotyczna historia literatury w dwudziestoleciu pisana; Varia RADOSŁAW GRZEŚKOWIAK, Ewangelika Mikołaja Reja epigramaty o wizerunkach św. Krzysztofa i św. Jerzego; MARIA BARŁOWSKA, Papier trwalszy niż kamień – o nagrobku Stanisława Żółkiewskiego napisanym przez Jakuba Sobieskiego; KAMILA WOŹNIAK, „Każda historia zaczyna się od mitu”. Proza Milady Součkovej w kontekście teorii nowego mitu Vàclava Navràtila; Indeks osób

Information

Added on:
2 July 2023; 21:56 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
2 July 2023; 21:56 (Mariola Wilczak)

Recently added issues


See also

11.03.2021
Literature studies

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 2(2) | 2020

Journal issue title: Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej / Tom 2 Nr 2 (2020)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/48. Temat przewodni to Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej, a w numerze opublikowano jedenaście artykułów.

12.02.2021
Literature studies

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | XXVI | 2020

Journal issue title: Errare humanum est. Błędy w badaniach humanistycznych, ich rodzaje i konsekwencje

XXVI numer „Napisu” gromadzi teksty z różnych dziedzin, począwszy od filozofów i historyków nauki, poprzez literaturoznawców, po edytorów, tekstologów i redaktorów, czerpiących przykłady z własnej praktyki. Artykuły poświęcone są takim tematom, jak pojmowanie istoty błędu i typologia omyłek naukowych, uproszczenia i przekłamania w badaniach biograficznych, rozmaite aspekty edytorstwa, rozumianego przede wszystkim jako szacunek dla źródeł i żmudna praca nad tekstem. Bogato reprezentowany jest również dział recenzji – specyficznego gatunku, którego zadanie wiąże się z oceną wartości i prawdziwości cudzej pracy: pochwałą osiągnięć autora książki i wskazaniem jego niedociągnięć.

13.11.2019
Literature History

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | (XXIV) | 2018

Journal issue title: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.