Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 28.06.2021
Literature studies

Cezury

Journals:
Publishing house::
ISSN:
2084-6045

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, w którym znalazły się artykuły podejmujące zagadnienie cezur. Kontynuując namysł nad podstawowymi kategoriami dla badaczy literatury, tym razem zajęliśmy się tematyką porządkowania i problematyzowania procesu historycznoliterackiego.

W roczniku spotykają się rozmaite spojrzenia na badawczą przydatność cezur w refleksji nad odmiennymi etapami rozwoju piśmiennictwa. Za warte czytelniczego wysiłku uznaliśmy teksty traktujące tytułowe pojęcie generalizująco, pytające o znaczenie dat granicznych w konkretnych biografiach twórczych, a także szukające sposobów periodyzacji rodzajów i gatunków literackich. Numer otwiera więc dyskusję na temat sensu i możliwości delimitowania procesów i zjawisk ważnych z perspektywy filologicznej.

List of contents

Cezury. Od Redakcji; Temat numeru: CEZURY; EWA PACZOSKA, Progi i mosty. Kod temporalny w historiach literatury; ANNA HORECZY, Początki humanizmu w Polsce − problemy z cezurą; TOMASZ JEŻ, O (nie)przydatności cezury roku 1600 w historii muzyki; DARIUSZ SEWERYN, Dwa przełomy. Wilhelm Dilthey i historycznokulturowe przesłanki science wars; MAGDALENA BYSTRZAK, Słowacka postprzeszłość po 1918 roku. Kilka uwag wstępnych; RAFAŁ MAJEREK, Rok 1989 w literaturze słowackiej – problematyczna cezura; EWA KOSOWSKA, Cezura ocenzurowana. Raz jeszcze o „Panu Tadeuszu”; ANNA RZEPNIEWSKA, Juliusz Słowacki − konstruktor przełomów we własnej twórczości. Znaki cezurowania w wierszu „Ostatnie wspomnienie. Do Laury”; MAGDALENA SIWIEC, „Sytuacja” Norwida − „sytuacja” Baudelaire’a; IWONA WĘGRZYN, Sarmatyzm i biedermeier. Granice, cezury, przepływy. W kręgu galicyjskich spadkobierców Soplicy; MAREK DYBIZBAŃSKI, Granice romantyzmu w dziejach polskiej komedii według dziewiętnastowiecznej krytyki krajowej; WERONIKA KOSTECKA, GRZEGORZ LESZCZYŃSKI, MACIEJ SKOWERA, Kamienie milowe w dziejach polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Leśmian − Korczak − Brzechwa; ELŻBIETA DĄBROWICZ, Stulecie Tyrmanda. Cezura w biografii publicznej pisarza; ALEKSANDRA SIERMIŃSKA, Rola figury retorycznej w budowaniu modelu periodyzacji i wyznaczaniu cezur − przykład zastosowania syllepsis w poezji polskiej od średniowiecza do oświecenia; WOJCIECH PIETRAS, Wers na pograniczach wersologii MARTA KARASIŃSKA, W poprzek gatunków. O potrzebie nowej taksonomii genologicznej dramatu POŻYTKI FILOLOGICZNE MARTYNA OSUCH, „Lepiej byś był w domu siedział...” − analiza śladów lektury z wybranych egzemplarzy „Peregrynacji do Ziemi Świętej” Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” jako przyczynek do badań nad dawną recepcją dzieła; PAWEŁ KULIGOWSKI, Zbigniew Morsztyn spotyka Stephena Dedalusa; ANDRZEJ FABIANOWSKI, Słowacki mentorem Mickiewicza w wierszu „Mój Adamito…”; JAROSŁAW ŁAWSKI, „Życie sieroty” Jana Barszczewskiego − czarny romantyzm spoza modelu „antagonizmu wieszczów”; MAGDALENA BARTNIKOWSKA-BIERNAT, Teofil Lenartowicz jako wykładowca Akademii im. Adama Mickiewicza w Bolonii − na podstawie niepublikowanych źródeł Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio; OLGA PŁASZCZEWSKA, Maszyna do pisania, maszyna do zapamiętywania. Antonelli Aneddy zmagania z historią − z perspektywy tłumacza

Information

Added on:
28 June 2021; 12:24 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
28 June 2021; 12:24 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.