Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 10.10.2018
Językoznawstwo

Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach

Monografia ukazała się w roku 2018 i zawiera 17 tekstów. Tematyka poszczególnych artykułów skupiona jest wokół trzech części tematycznych: Język dyskursów medialnych (cz. 1), Język multimodalnych tekstów kultury (cz. 2), Język reklamy (cz. 3). Poruszana problematyka została ujęta wielopłaszczyznowo. Publikację docenią nie tylko lingwiści, ale też medioznawcy. 

Poruszane zjawiska stanowią spore wyzwanie dla badaczy języka i mediów. Polisemiczność komunikacji medialnej wraz z jej nieprzebraną wielością realizacji językowych może rodzić konfuzję i niepewność poznawczą. Ale może też być inspirująca naukowo. Zgromadzone w niniejszym tomie teksty stanowić będą nie tyle wyczerpującą odpowiedź na najważniejsze dla mediolingwistyki pytania, ile przede wszystkim pobudzą do przemyśleń i dyskusji zarówno nad omawianymi zjawiskami, jak i nad zapleczem teoretycznym zorientowanych medialnie lingwistyki, komunikologii i kulturoznawstwa.

 

Spis treści

Wstęp 7
Część I. Język dyskursów medialnych
Agata Rębkowska
Czy język mediów da się zmierzyć? W poszukiwaniu metodologii
badań porównawczych nad dyskursem prasowym 13
Beata Jarosz
Forum internetowe jako źródło materiału socjolektalnego.
Postulaty metodologiczne 24
Patrycja Chruściel
Konstrukcja znaczeń w dyskursie prasowym 37
Ewa Młynarczyk
Powtarzalne połączenia słowne w nagłówkach internetowych…
zapowiadających cudze wypowiedzi 49
Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Ewa Zmuda
Komunikacja nadawca – odbiorca w prasie lat 30. XX w.
Analiza semantyczna tytułów w magazynie „Współczesny Pan” 59
Magdalena Hensoldt-Fyda
Socjalizacja do kultury wizualnej. Język social media 73
Laura Polkowska
Kompromis – wartość czy antywartość?
O pojęciu kompromisu w tygodnikach opinii 88
Katarzyna Burska
Pożywienie uczciwe, oszczędności w smarówce,
wulkan piekarnictwa… – kilka uwag o języku jurorów
w kulinarnych show 101
Spis treści
6 
Część II. Język multimodalnych tekstów kultury
Jolanta Maćkiewicz
Nowy wymiar retoryki medialnej: retoryka multimodalna
(na przykładzie tygodników opinii) 121
Karina Cicha
Kompetencja wizualna, czyli jak zrozumieć media 132
Rafał Jakiel
Problem wieloznaczności elementów komiksowych wieloświatów
w ujęciu językoznawczym i retorycznym 148
Patrycja Włodek
Ciało upolitycznione. Męskość i retoryka polityczna
w amerykańskim kinie reaganizmu lat osiemdziesiątych 166
Część III. Język reklamy
Emilia Bańczyk
Reklama jako współczesna baśń. Reklamowe gry z narracją 183
Małgorzata Bortliczek, Izabela Łuc
Komercyjny obraz piękna na przykładzie tekstów reklam 198
Magdalena Boczkowska
„Podłość jarzyn nie zna granic” – frazeologia
w reklamach dyskontu Biedronka 211
Magdalena Szulc
Jeże przemJEŻają Internet, czyli o komunikacji marki Dziki Sad
na Facebooku 222
Justyna Winiarska
Kod młodości i moc lasera – czyli co nam pokazują
reklamy kremów 232

Informacje

Strony:
244
Data dodania:
10 października 2018; 01:17 (Janusz Waligóra)
Data edycji:
10 października 2018; 18:20 (Janusz Waligóra)

Zobacz także

11.04.2018
Językoznawstwo

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Autor/Redaktor: Katarzyna Burska, Rafał Zarębski

Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom – Kreatywność językowa w literaturze i mediach.

11.04.2018
Językoznawstwo

Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Autor/Redaktor: Bartłomiej Cieśla, Magdalena Pietrzak

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnejoraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

10.10.2018
Językoznawstwo

Bogactwo współczesnej polszczyzny

Autor/Redaktor: Sylwia Przęczek-Kisielak, Piotr Żmigrodzki

Celem tej publikacji jest ukazanie „bogactwa współczesnej polszczyzny”, a więc tych jej aspektów, które zasługują na pochwałę, a przynajmniej na refleksyjną zadumę. Od blisko ćwierćwiecza rozwija się polszczyzna w niepodległej Polsce w sposób nieskrepowany, uwolniona od propagandowych ograniczeń, rozwija się wraz ze społeczeństwem, które, po wejściu do rodziny wolnych narodów Europy, odkrywa zalety wolności i możliwości, jakie ta wolność niesie. Odkrywa nowe dziedziny aktywności ludzkiej, nowe technologie, nowe sposoby komunikowania. Wszystko to nie może pozostać bez wpływu na nasz język ojczysty, który tym potrzebom poznawczym i komunikacyjnym musi sprostać. Dzięki rozwojowi mediów masowych ujawniają się szerszemu ogółowi nowe wspólnoty komunikacyjne, nowe sposoby komunikowania, poszerzenie horyzontów poznawczych sprzyja zwiększeniu zasobu słownictwa powszechnie używanego, kształtują się nowe odmiany językowe, dotychczas w niewielkim stopniu zbadane. Prace pomieszczone w tym tomie starają się właśnie wypełnić tę lukę w studiach nad najnowsza polszczyzna; uchwycić jej stan obecny, aktualne tendencje.

24.10.2018
Językoznawstwo

Negacja w języku, tekście, dyskursie

Autor/Redaktor: Bartłomiej Cieśla, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Autorzy poddają refleksji naukowej zjawisko negacji. W tomie znalazły się artykuły językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, prawników, filozofów, logików. Publikacja ma więc charakter interdyscyplinarny, prezentujemy w niej bowiem wyniki badań nad negacją w wymiarze składniowym, semantycznym, logicznym, retorycznym, kulturowym, społecznym.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.