Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 22.06.2020
Literaturoznawstwo

POGRANICZA SACRUM W MEDIUM LITERATURY

Autor/Redaktor:
ISBN:
978-83-7467-320-4

Nasza dzisiejsza propozycja interpretatorska gromadzi badaczy literaturoznawców z różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz o różnorodnym doświadczeniu akademickim. W artykułach omawiamy zagadnienia głównie polonistyczno-literaturoznawcze, ale przecież nie tylko. Mamy bowiem świadomość, że we współczesnych praktykach interpretacyjnych warto sięgać po problematykę istniejącą na styku czasami odmiennych i wchodzących ze sobą w relacje pomiędzy różnymi tradycjami językowymi dziedzin aktywności człowieka. Z tego więc powodu w swoich realizacjach nie unikamy ujęć interdyscyplinarnych czy też takich, które nie znajdują się w głównym nurcie dyskursu polonistycznego.

Prezentowany tom artykułów to kolejny akt wieloletnich studiów, które zogniskowane zostały w ramach formalno-nieformalnego zespołu badawczego Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajmującego się tematem Sacrum (po)nowoczesne. W 2013 roku jako wynik prowadzonych działań opublikowana została książka Daniela Kalinowskiego i Adeli Kuik-Kalinowskiej Trzy Skarby. Motywy buddyjskie w kulturze polskiej, w 2014 roku ukazała się pozycja Bernadetty Żynis Twarze Anioła. Wybrane zagadnienia z poezji współczesnej, 2017 rok przyniósł monografię wieloautorską pt. Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości? (red. D. Kalinowski), w 2018 roku pojawiła się praca zbiorowa o kresowo-pomorskim liderze tradycji katolickiej pt. Ksiądz prałat Jan Giriatowicz. Kapłan i społecznik (red. D. Kalinowski), zaś rok później wyszła książka Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy polska i światowa (red. D. Kalinowski, E. Juchniewicz). Teraz przedstawiamy do lektury kolejną pozycję, a w planach rysuje się już następna tego typu. (Fragment Wstępu)

Spis treści

Daniel Kalinowski, Emanuela Czeladka, Wstęp………………..………………………………………………….3

 

Katarzyna Kaczor-Scheitler, Sacrum prywatne w rękopiśmiennym „Wirydarzu duchownym” (1746)...................8

Katarzyna Wasyl, Świeckie sacrum emancypujących się bohaterów prozy Malwiny Meyersonowej i Anieli Kallas……………………………………………………………………………………………………………..21

Wojciech Pietras, „Numinosum” w poezji Bolesława Leśmiana………………………………………………....33

Justyna Morawska, „Wstrząśnięty do głębi płakałem”. O doświadczeniach czytelniczych Brunona Schulza……………………………………………………………………………………………………………53

Krzysztof Socha, Interpretacje tradycji religijno-biblijnej w balladach Sylwestra Podolskiego…………...........61

Agnieszka Dębowska, O przestrzeni sakralnej w „Wyspie” Róży Ostrowskiej………………………………….77

Alicja Balcerzak, Przerywając milczenie prywatnego sacrum Holokaustu w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman………………………………………………………………………………………………………90

Paweł Plichta, Sacrum przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich peregrinos…….………….100

Emanuela Czeladka, „Wracam do prostego języka dzieci…”. Nietykalne dziecięctwo w poezji Jacka Podsiadły…………………………………………………………………………….………………………..…116

Joanna Nowak, Autobiografia rockmana i sacrum. O chrześcijańskich nawróceniach muzyków rockowych………………………………………………………………………………………………………..127

Daniel Kalinowski, Od buddyzmu do wolności. Toni Packer i współczesna duchowość……………………….141

Bibliografie………………………………………………………………………………………………………157

Indeks nazwisk……………………………………………………………………………………………………

Spis treści………………………………………………………………………………………………………..166

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.