Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 11.02.2023
Literaturoznawstwo

Prace Literaturoznawcze 2022, nr 10

Czasopismo "Prace Literaturoznawcze" (40 pkt) powstało w 2013 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czasopismo kontynuuje tradycje wydawnicze Instytutu Polonistyki drugiej połowy ubiegłego wieku. W latach 70. literaturoznawcy mieli okazję publikować swoje prace w "Pracach Naukowo-Badawczych Zakładu Filologii Polskiej WSP w Olsztynie"W latach 90. XX wieku prof. Andrzej Staniszewski założył kolejne pismo "Zeszyty Naukowe WSP. Prace Filologiczne. Biuletyny Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zeszyty Filologiczne". W czasopiśmie tym publikowano artykuły autorstwa literaturoznawców i językoznawców. W 1997 roku językoznawcy założyli własne czasopismo "Prace Językoznawcze", aby stworzyć platformę do publikowania dorobku naukowego swoich oraz innych ośrodków akademickich. "Prace Literaturoznawcze" to czasopismo nowe – pierwszy numer ukazał się w 2013 roku, a w 2015 roku został wpisany na listę czasopism rekomendowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i otrzymał 5 punktów. W 2019 roku zdobył 40 punktów na liście ministerialnej i zakwalifikował się do programu „Naukowe wsparcie czasopism”. Redakcja planuje wydawanie roczników o tematyce wiodącej (przewodniej). 

Spis treści

W KRĘGU TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA LEMA

Alfred Gall, Fantastyka naukowa i trauma: konstelacje w powieści „Solaris” Stanisława Lema, s. 9-22.

Uwe Schütte, Negative Evolution. Zur Rezeption von Stanisław Lem bei W.G. Sebald, s. 23-48.

Adam Mazurkiewicz, Doodle, czyli Lem cyfrowo odczytywany w poszerzonym polu literackim, s. 49-71.

Michał Friedrich, Wielość masek w „Masce” Stanisława Lema. Źródła, konteksty, powinowactwa, s. 73-89.

Marc Oliver Rieger, The “alien” alien in Stanislaw Lem’s “Solaris” and its manifold echoes in the world of literature, s. 91-102.

Ursula Ebel, Nicole Kiefer, Vom Kakanischen in Berlin zum ‚Österreichischen Staatspreis‘: Stanisław Lems Rückzug ins neutrale Wien der 1980er Jahre und die Rolle der ‚Österreichischen Gesellschaft für Literatur‘, s. 103-118.

Jacek Sobota, Stanisława Lema wizja człowieka przyszłości, s. 119-136.

INTERPRETACJE LITERATURY ŚWIATOWEJ

Dorota Gładkowska, The Communicative Function of Performative Ekphrasis, the Anagram Riddle and Proverbial Sayings in John Donne’s Poetic Diptych, s. 137-152.

Sławomir Studniarz, Spuścizna literacka Edgara Allana Poego w dwudziestym pierwszym wieku a nowe paradygmaty badawcze, s. 153-169.

Dorota Gładkowska, The significance of symbolism and allegory in Cormac McCarthy’s The Road – a new era of post-apocalyptic fiction, s. 171-198.

INTERPRETACJE LITERATURY POLSKIEJ

Agata Roćko, Świat zmysłów w polskim pamiętnikarstwie XVIII wieku, s. 199-210.

Grzegorz Igliński, Miniaturowe romantyczne bestiarium. Robactwo i owady w twórczości Romana Zmorskiego, s. 211-235.

Barbara Bandzarewicz, Młodopolskie miłośnice i okrutnice. Skrajne doświadczenia bohaterek utworów Ewy Łuskiny jako manifestacja obyczajowej odwagi, s. 237-249.

Łukasz Własiuk, Z problematyki relacji rzeczy – ludzie w „Starym motywie” Jerzego Jankowskiego, s. 251-263.

Ireneusz Szczukowski, Baroque Tradition in the Poetry of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. Reconnaissance, s. 265-279.

Dariusz Piechota, W stronę irracjonalnego – o „Zimowli” Dominiki Słowik, s. 281-293.

TEMATY REGIONALNE

Jan Chłosta, Bartąg w piśmiennictwie polskim i niemieckim. Rekonesans, s. 295-310.

EDYCJE

Iwona Maciejewska, O potrzebie badań interdyscyplinarnych na przykładzie projektu „Źródła do dziejów Czapskich w XVIII wieku. Egodokumenty członków rodziny wojewody pomorskiego Piotra Jana (1685-1736) – opracowanie filologiczno-historyczne i edycja, s. 311-323.

RECENZJE

Marzena Suska, [Klara Leszczyńska-Skowron, Niefabularna proza Krasickiego: kazania, „Monitor”, Uwagi, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2020, ss. 459], s. 325-331.

Anna Jarmuszkiewicz, [Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. Magdalena Popiel, Tomasz Bilczewski, Stanley Bill, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 680], s. 332-339.

Beata Walęciuk-Dejneka, [Mila Elin. Poezje i szkice o poezji, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Sławomir Sobieraj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2021, ss. 133], s. 340-343.

Sławomir Sobieraj, [Zbigniew Chojnowski, Polska tradycja literacka w piśmiennictwie mazurskim. Recepcja i wypisy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021, ss. 384], s. 344-348.

Aleksandra Nowak, [Adriana Szymańska, Zielone rolety, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2021, ss. 66], s. 349-354.

Maria Zielonka, [Jacek Hołub, Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021, ss. 216], s. 355-358.

Joanna Chłosta-Zielonka, [Ewa Zdrojkowska, Kronikarz warmińsko-mazurski. Historie z dawnych lat podług miesięcy rozpisane, Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio” Olsztyn, Olsztyn 2022, ss. 212], s. 359-363.

Informacje

Rok publikacji:
2022
Data dodania:
11 lutego 2023; 22:37 (Grzegorz Igliński)
Data edycji:
11 lutego 2023; 22:44 (Grzegorz Igliński)

Zobacz także

27.11.2018
Inne

Visuality from Intercultural Perspectives. Technology of Images in Communication, Art and Social Sciences

Autor/Redaktor: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Zapraszamy do lektury pierwszej monografii wydanej w ramach projektu TICASS, która prezentuje wstępne rezultaty współpracy badawczej w projekcie finansowanym przez Komisje Europejską w Horyzont 2020. Książka rozwija rozumienie funkcjonowania przestrzeni wizualnej w różnych miejscach i kulturach oraz wskazuje jak różne formy wizualnej alfabetyzacji kształtują komunikację wewnątrz i pomiędzy społecznościami.  

24.02.2021
Językoznawstwo

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989

Autor/Redaktor: Monika Katarzyna Kaczor, Anastazja Beata Seul

Aksjologia, pozostając domeną filozofii, budzi zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin – zwłaszcza humanistycznych i społecznych. Świat wartości obecny był w kulturze od zarania dziejów – obecny jest także i dziś. Świadectwem tej obecności jest także współczesne czasopiśmiennictwo.

10.05.2019
Dziennikarstwo

"Mozaika faktów. Reportaże literackie"

Autor/Redaktor: Kamila Regina Gieba

„Mozaika faktów” pod redakcją Kamili Gieby i Jessiki Woźniak-Szaramy to zbiór reportaży, których autorami są m.in. studenci polonistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydawcą publikacji jest Instytut Filologii Polskiej. 

12.06.2024
Inne

Pięćdziesiąt lat zielonogórskiej polonistyki. Księga jubileuszowa

Autor/Redaktor: Iwona Pałucka-Czerniak, Marta Ruszczyńska

Książka powstała z okazji jubileuszu powstania zielonogórskiej polonistyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zawiera część wspomnieniowo-informacyjną oraz naukową. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.