Biuletyn Polonistyczny

Nowość wydawnicza

Data dodania: 21.02.2021
Literaturoznawstwo

Twórczość Wiesława Kazaneckiego oraz laureatów nagrody literackiej jego imienia

ISBN:
978-83-7431-661-3

Książka stanowi czwartą publikację z serii „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki” i została poświęcona twórczości patrona oraz laureatów Nagrody Literackiej Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Znalazły się w niej artykuły badaczy wywodzących się z białostockiej polonistyki, jak też reprezentantów ośrodków akademickich z Krakowa, Poznania i Katowic. 

Wydanie publikacji sfinansowano z budżetu Miasta Białegostoku oraz ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.


"Biała Seria" prezentuje książki naukowe, poświęcone literaturze i kulturze regionu podlaskiego oraz krain sąsiedzkich. Nazwa serii nawiązuje do często występujących na Podlasiu toponimów i hydronimów, np.: Białystok, Białowieża, rzeka Biała. Wskazuje też na Białorusinów współtworzących specyfikę naszego regionu. W przekazach kulturowych biel była – i jest nadal – wykorzystywana do konstruowania tożsamości północno-wschodniej części Europy, np. jako „białej plamy”, „krainy białych niedźwiedzi”, „ziemi nieznanej” (terra incognita), przyjaznej Zachodowi części Rusi (Alba Russia) lub przeciwnie: matecznika polskiego szowinizmu i rasizmu (white power). Zazwyczaj były to identyfikacje nadawane z zewnątrz, przez tych, którzy wyobrażali sobie Podlasie na podstawie cudzych przekazów. W myśl praw optyki biel należy do najbardziej subiektywnie postrzeganych barw, ma wiele odcieni, a światło białe tworzy mieszanina kolorów. Seria stwarza możliwość rozpoznawania pełnego spektrum tożsamościowej bieli Podlasia: rozważania literackich i kulturowych jego topografii, oświetlania ich genezy, monitorowania recepcji – zwłaszcza z białostockiej perspektywy. Sprzyja krytycznemu współtworzeniu (obrazu) tych miejsc i „ratowniczemu” zaangażowaniu na lokalnym gruncie. Biała Seria wpisuje się w zainicjowane w XXI wieku i prowadzone w wielu polskich ośrodkach akademickich badania regionalistyczne, określane mianem „nowego regionalizmu”.

(opis serii pochodzi z książki)

Spis treści

Czy „Nagroda Kazaneckiego” zasługuje na książkę?            7

Wiktor Gardocki, „Co ukryte przed nami / będzie odsłonięte”. O zatrzymanych przez cenzurę wierszach Wiesława Kazaneckiego z lat 80.         15

Dariusz Kulesza, Nieobecny modernizator. O sposobach (nie)czytania Wiesława Kazaneckiego       25

Marcin Jauksz, Strefa ocalenia Wiesława Kazaneckiego, albo dlaczego problemy marzą o bezpiecznej przystani?       39

Danuta Zawadzka, Kobiety „Kazaneckiego” – zwrot herstoryczny w literaturze regionu?         57

Elżbieta Dutka, Simona, Wanda, Halina. Topobiograficzne opowieści Anny Kamińskiej       77

Elżbieta Dąbrowicz, Idea wierszalińska w biografii intelektualnej Włodzimierza Pawluczuka (wokół powieści "Judasz")        95

Dariusz Nowacki, Mag ze Słuczanki. O kunszcie pisarskim Ignacego Karpowicza       115

Beata Nowacka, Etiopski spris. O różnych modelach lektury książki Ignacego Karpowicza      127

Elżbieta Rybicka, Krajobraz, powolność i piesza wędrówka. Kilka uwag o "Drodze 816" Michała Książka     139

Magdalena Roszczynialska, Poetyka aktywnej wrażliwości Michała Książka (w dobie antropocenu)        151

Marek Kochanowski, Doświadczenie historii i traumy w narracjach popularnych o Podlasiu       171

Elżbieta Konończuk, Kryminał „tutejszy” Krzysztofa Gedroycia     187

Maciej Łozowski, Anomia i rozpad rodziny w powieści "Katoniela" Ewy Madeyskiej      201

Jolanta Sztachelska, W Taplarach i gdzie indziej. Przypadki Edwarda Redlińskiego      215

Marzena Radecka, O funkcjach lokalnych nagród literackich       247

Bibliografia     257

Indeks osobowy     273

Noty      281

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.