Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 11.03.2016
Termin zgłoszeń: 15.04.2016

Dr hab. Ewa Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie laureatką II edycji nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego

Instytucje:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy

Dr Ewa Kołodziejczyk została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych - pracę „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł wręczono podczas uroczystej gali w dniu 20 listopada 2016 r. w Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi.

Nagroda, ustanowiona w 2015 roku, ma podkreślić znaczenie badań humanistycznych w nauce, a także nieocenioną rolę humanistyki w kształtowaniu ludzkiej myśli, w życiu każdego człowieka i rozwoju społeczeństwa. To jedyne takie wyróżnienie o randze ogólnopolskiej.

Podczas tegorocznej gali profesor Jan Strelau - nagrodzony w ubiegłym roku za dzieło "Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania" - zwrócił uwagę, że wszyscy nominowani tym razem badacze to młodzi naukowcy i to właśnie do nich należy przyszłość polskiej humanistyki.

"Praca Ewy Kołodziejczyk jest pierwszą tak obszerną i tak dobrze udokumentowaną rozprawą oświetlającą biografię intelektualną Miłosza oraz jego strategię życiową i pisarską w latach powojennych. Autorka wydobywa na światło dzienne bogate materiały archiwalne (najbardziej frapujące są rękopisy z Beinecke Library), niezwykle szeroko też odsyła do ówczesnej amerykańskiej prasy polityczno-kulturalnej, nie mówiąc już o czasopismach i archiwach krajowych. Ponadto posługuje się z wyczuciem współczesnymi opracowaniami krajowymi i anglosaskimi na temat historii politycznej i kulturalnej Ameryki w pierwszej dekadzie powojennej".   

(Z recenzji prof. Zdzislawa Lapińskiego)

"Książka Ewy Kołodziejczyk ‚„układa się” w pasjonującą historię oswajania przez Miłosza Ameryki − jej przestrzeni, natury, kultury, mentalności; także historię nawiązywania w USA kontaktów intelektualnych, które czasem przeradzały się w literackie przyjaźnie. Te historie stanowią moim zdaniem znakomite podłoże pomagające zrozumieć pozycję, jaką Miłosz w amerykańskiej kulturze i nauce osiągnął po podjęciu w 1960 roku pracy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i osiedleniu się w USA. Ale jest też inna płaszczyzna narracji prowadzonej przez Ewę Kołodziejczyk, bardziej wyrazista i o bardziej uniwersalnym wymiarze. Chodzi mi o to, że Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza jest również opowieścią o najistotniejszych dylematach jednego z najważniejszych doświadczeń nowoczesności, jakim była emigracja. Cały tekst Miłosza − pisma użytkowe, publicystyka, eseistyka, poezja związana z pięcioletnim okresem pracy w polskiej dyplomacji − to historia "oswajania" przestrzeni, kultury, języka i obyczaju kraju potencjalnego osiedlenia, a zarazem próba ocalenia (i jednocześnie także oswojenia) inności/obcości przez przybysza z europejskiej prowincji i "powiadomienia” Nowego Świata o środkowoeuropejskim doświadczeniu".                          

 (Z recenzji prof. Józefa Olejniczaka)

_________________________________________________________________________________________________

Spośród 44 zgłoszonych do konkursu prac kapituła konkursu na posiedzeniu 20 września 2016 r. nominowała do nagrody pięć:

  • Kaja Gadowska, "Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Ewa Kołodziejczyk, "Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza", Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Fundacja Akademia Humanistyczna;
  • Wojciech Klimczyk "Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795)", Universitas;
  • Małgorzata Domagalska, "Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912)", Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton;
  • Katarzyna Mikulska, "Tejiendo destinos. Un acercamiento al sistema de comunicación gráfica en los códices adivinatorios", El Colegio Mexiquense - Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Uniwersytet Warszawski.

W skład Kapituły weszli: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, prof. dr hab. Grzegorz Gazda oraz prof. dr hab. Ryszard Kleszcz z UŁ, prof. dr hab. Anna Legeżyńska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka z Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Patronem Nagrody jest pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego Profesor Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

Regulamin dostępny na stronie: http://www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl/.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.