Biuletyn Polonistyczny

Uniwersytet

07.10.2019

Uniwersytet Łódzki

Adres: ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
Zobacz lokalizację na mapie
Telefon: +48 (42) 665-52-14

---

Historia studiów polonistycznych w Łodzi sięga międzywojennej działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej, której oddział łódzki w dużym stopniu wpływał na życie kulturalne i naukowe miasta. Grupa profesorów Wszechnicy, wśród których należy wymienić Stefanię Skwarczyńską, w decydujący sposób przyczyniła się do utworzenia w roku 1945 Uniwersytetu Łódzkiego i jego katedr.

Katedry filologiczne działały zatem w Uniwersytecie od samego początku jego istnienia; najpierw jednak (do roku 1952) w ramach Wydziału Humanistycznego. Obejmował on m.in. trzy katedry historii literatury polskiej, katedrę języka polskiego, filologii słowiańskiej, teorii literatury, bibliotekoznawstwa oraz języka i literatury: francuskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej.

Nauczanie języka polskiego jako obcego trwa nieprzerwanie od 1952 roku. 

Łódzkie środowisko filologiczne, skupiając wiele ciekawych osobowości, miało w owym pierwszym pięcioleciu wysoki poziom naukowy i dydaktyczny. Językoznawstwo slawistyczne i polonistyczne wykładali: przedwojenny profesor Uniwersytetu Poznańskiego, Henryk Ułaszyn oraz Zdzisław Stieber, który do opisu fonologii wykorzystał założenia strukturalizmu. Do grona najwybitniejszych polskich literaturoznawców należała Stefania Skwarczyńska, pierwsza badaczka w Polsce, która uzyskała habilitację z teorii literatury. Historię literatury wykładali: Stanisław Adamczewski, Juliusz Saloni i Andrzej Boleski.

W 1952 r. powstał Wydział Filologiczny w wyniku podzielenia się Wydziału Humanistycznego. Organizatorem, czyli faktycznie pierwszym dziekanem nowej jednostki na lata 1951-1952 został, uznany już wtedy dialektolog, Karol Dejna. W latach 70. XX w. katedry polonistyczne zostały przekształcone w Instytut Filologii Polskiej, liczący 5 zakładów. Po wybraniu w pierwszych wolnych wyborach na dziekana Wydziału Filologicznego prof. Marii Kamińskiej nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne. Instytut Filologii Polskiej został rozwiązany, a jego zakłady przekształcone w samodzielne katedry. Struktura taka przetrwała do roku 2009, kiedy katedry polonistyczne zostały ponownie przekształcone, najpierw w federacyjny Instytut Filologii Polskiej, a następnie w roku 2017 w kierunkowy Instytut Filologii Polskiej i Logopedii. Pierwszym dyrektorem Instytutu została prof. UŁ dr hab. Ewa Woźniak (2009-2012), kolejnymi prof. UŁ dr hab. Krystyna Pietrych (2012-2013), prof. UŁ dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (2012-2016). Od r. 2016 funkcję dyrektora pełni prof. UŁ dr hab. Danuta Kowalska.

Wśród wybitnych osobowości, które kształtowały łódzką polonistykę, należy wymienić literaturoznawców: Stefanię Skwarczyńską, Stefana Kawyna, Teresę Cieślikowską, Zdzisława Skwarczyńskiego, Ryszarda Wierzbowskiego, Aleksandrę Budrecką, Jerzego Tyneckiego, Jana Dürr-Durskiego, Jerzego Starnawskiego, Krystynę Poklewską, Jacka Brzozowskiego, Krystynę Ratajską, Jerzego Poradeckiego, a spośród językoznawców: Zdzisława Stiebera, Stefana Hrabca, Karola Dejnę, Witolda Śmiecha, Władysława Cyrana, Marię Kamińską, Stanisława Gogolewskiego, Sławomira Galę i wielu innych.


Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Organizujemy liczne przedsięwzięcia naukowe i kulturalne, zapraszamy gości z Polski oraz z zagranicy. Nasi pracownicy biorą udział w licznych wyjazdach naukowych, jak również są wysyłani na dłuższe pobyty do pracy w ośrodkach zagranicznych.


Oferujemy wszystkie typy kursów i zajęć z języka polskiego i kultury polskiej. Przygotowujemy również obcokrajowców do podjęcia studiów w Polsce.


Ważniejsze daty w historii instytucji:

1945 – powstanie Uniwersytetu Łódzkiego

1952 – powstanie Wydziału Filologicznego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.