Biuletyn Polonistyczny
Ofert na stronie:
Sortuj według::

Promowane

Ostatnio dodane

01.10.2019
Łódź

Lektor (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego)

Uniwersytet Łódzki

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art.246 ust.5 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1669)

16.02.2019
Łódź

Doktorant-stypendysta

Uniwersytet Łódzki

Stypendysta/tka będzie członkiem zespołu opracowującego projekt „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” (SONATA BIS, 2016/22/E/HS2/00135), kierowany przez dr hab. Konrada Klejsę

12.12.2018
Łódź

Doktorant-stypendysta

Uniwersytet Łódzki

Wymagania: Stypendysta/tka będzie członkiem zespołu opracowującego projekt „Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku” (SONATA BIS, 2016/22/E/HS2/00135), kierowany przez dr hab. Konrada Klejsę

22.06.2018

profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ

pełen etat Uniwersytet Łódzki

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ.

15.06.2018
Łódź

Profesor nadzwyczajny UŁ

Uniwersytet Łódzki

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa 2. odpowiedni dorobek naukowy z zakresu nauczania języka polskiego jako przedmiotu (literatury i/lub kształcenia językowego), 3. kilkuletni staż pracy w jednostce (zakład, katedra, pracownia) dydaktyki/metodyki, 4. doświadczenie w organizacji praktyk śródrocznych oraz praktyk ciągłych, 5. zainteresowanie nauczaniem języka polskiego jako ojczystego, 6. preferowany kilkuletni staż pracy w szkole, poświadczone zdolności organizacyjne oraz umiejętność kierowania pracą zespołu  

07.09.2017
Łódź

Lektor (język polski)

Uniwersytet Łódzki

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ poszukuje lektora języka polskiego.

22.06.2017
Łódź

Wykładowca (logopedia)

Uniwersytet Łódzki

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.