Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 23.01.2024
Termin zgłoszeń: 20.02.2024

I Edycja konkursu na najlepszą niepublikowaną rozprawę naukową

Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich PAN oraz Fundacja Archiwum Kobiet ogłaszają I edycję konkursu na najlepszą niepublikowaną rozprawę naukową.

Regulamin I edycji konkursu

1. Nagrodą w konkursie jest publikacja rozprawy w serii Lupa Obscura Wydawnictwo IBL – w roku przyznania nagrody (pozycje dotąd wydane w serii – patrz: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/serie‑wydawnicze/lupa‑obscura).

2. W ramach naboru mogą być zgłaszane rozprawy naukowe w języku polskim z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac z zakresu women lub gender studies, queer studies, historii polskiego feminizmu.

3. Koszty związane z publikacją rozprawy poniesie Fundacja Archiwum Kobiet.

4. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania żadnej nagrody w konkursie.

5. W skład jury konkursu wchodzą osoby z Komitetu Redakcyjnego serii Lupa Obscura Wydawnictwo IBL PAN: dr  hab.  Monika Rudaś‑Grodzka (przewodnicząca), prof.  IBL PAN, prof.  dr  hab.  Anna Nasiłowska, dr Katarzyna Nadana‑Sokołowska, dr Katarzyna Stańczak‑Wiślicz, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB, dr hab. Agnieszka Mrozik, dr Ewangelina Skalińska, dr Iwona Misiak, mgr Agnieszka Wróbel. 6.

Zgłoszenie rozprawy do naboru w trybie konkursowym powinno zawierać:
a) elektroniczną wersję rozprawy (plik pdf), zawierającą jej tytuł, imię i nazwisko autora, informację o jego stopniu/tytule naukowym oraz afiliacji; informację o tym, czy przedstawiona praca została obroniona jako doktorat.
b) dane kontaktowe autora pracy (telefon, e‑mail);
c) oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności IBL PAN (dostępnej pod adresem: https://ibl.waw.pl/pl/polityka‑prywatnosci) i zgodzie na przetwarzanie przez IBL PAN danych osobowych autora zgłaszanej pracy w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursie, w tym ogłoszeniem jego wyników, archiwizacją dokumentów konkursowych oraz promocją serii Lupa Obscura (por. zał. nr 2)
d) oświadczenie, że praca jest oryginalna i wcześniej niepublikowana.

7. Prace należy przesłać w terminie do 20 lutego 2024 r. na adres: archiwumkobiet@ibl.waw.pl.

8. Wersja elektroniczna pracy będzie przechowywana w  elektronicznym archiwum konkursu. Rozprawa będzie rozsyłana elektronicznie tylko członkom jury konkursu.

9. Ogłoszenie wyników I edycji konkursu nastąpi do końca maja 2024 r. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na Facebook AK i stronie internetowej IBL PAN oraz rozesłane drogą mailową wszystkim uczestnikom naboru.

10. Decyzja jury jest ostateczna; jury nie udostępnia recenzji prac zgłoszonych w konkursie; od decyzji jury nie ma odwołania.

11. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres archiwumkobiet@ibl.waw.pl lub osoby pełniącej funkcję sekretarza konkursu, dr Katarzyny Nadanej‑Sokołowskiej: katarzyna.nadana‑sokolowska@ibl. waw.pl.

12. Zgłoszenie rozprawy w naborze jest równoznaczne z nieodwołalną zgodą na publikację książki w serii Lupa Obscura zgodnie z jej zasadami redakcyjnymi, layoutem i grafiką. W szczególności autor zgadza się na współpracę z wyznaczonym przez Komitet serii redaktorem prowadzącym i redaktorem językowym.

13. Wszelkie zmiany w kształcie rozprawy zaproponowane przez Jury Konkursu, redaktora prowadzącego lub redaktora językowego będą dokonywane we współpracy z autorem i po jego zgodzie.

14. Prace wydawnicze nad rozprawami wybranymi do druku zaczynają się po ogłoszeniu wyników konkursu i powinny się zakończyć w grudniu tego samego roku. Rokiem wydania pracy jest rok złożenia rozprawy w konkursie.

15. Laureat konkursu zobowiązuje się podpisać umowę z Wydawnictwem IBL PAN, dotyczącą publikacji książki oraz udostępnienia jej w przyszłości książki w otwartym dostępie (por. zał nr 1).

Informacje

Data dodania:
23 stycznia 2024; 19:48 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
23 stycznia 2024; 19:48 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.