Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 17.03.2017
Termin zgłoszeń: 10.05.2017

IV edycja Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji

Grupy docelowe:
Nauczyciele, Dydaktycy, Uczniowie

Konkurs skierowany jest do uczniów, nauczycieli, pedagogów oraz metodyków zainteresowanych innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji. Jest również okazją do wymiany doświadczeń, refleksji oraz dobrych praktyk.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości w edukacji oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodne z europejskimi standardami edukacyjnymi. Zostaną w nim uhonorowani nauczyciele, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie, prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirujący uczniów do myślenia i samodzielnych poszukiwań oraz twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy wyróżniają się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązują powierzone zadania i wykazują się odwagą w myśleniu i działaniu.

Konkurs dzieli się na dwa etapy:

I etap - zgłoszenie udziału. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz udostępniony na stronie interentowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi www.przeglad.ahe.lodz.pl.

Wypełniony formularz należy przesłać do Organizatora najpóźniej do dnia 10 maja 2017 r. na adres: marketing@ahe.lodz.pl. Osoby zgłoszone do Konkursu proszone są o przesyłanie opisu/dokumentacji swoich twórczych i innowacyjnych działań, bądź opisu realizowanych projektów na adres: Dział Marketingu AHE w Łodzi ul. Sterlinga 26 90-212 Łódź.

II etap weryfikacja i ocena prac nadesłanych zgłoszeń. Wyłonionych zostanie  10 najbardziej innowacyjnych i twórczych projektów. Laureaci wezmą udział w Przeglądzie organizowanym w siedzibie Organizatora dnia 25 maja 2017 r., podczas którego nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

W konkursie wyszczególniono dwie kategorie:

  • Kreatywny nauczyciel, pedagog, wychowawca
    Zgłoszenia dokonują uczniowie poprzez formularz zgłoszeniowy: Kreatywny nauczyciel.
  • Innowacyjny projekt realizowany przez uczniów
    Zgłoszenia dokonują nauczyciele, opiekunowie projektu poprzez formularz zgłoszeniowy: Innowacyjny projekt uczniów.

Do 20 maja 2017 roku przyjmowane będą ponadto zgłoszenia do udziału biernego w IV Przeglądzie Innowacji i Twórczości w Edukacji.

(z materiałów Organizatora)

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
17 marca 2017; 23:35 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
17 marca 2017; 23:35 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

29.03.2017

Nagroda im. T. Kotarbińskiego

Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Celem konkursu jest promocja badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki.   Do konkursu można zgłosić pracę, która spełnia następujące wymagania: została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym; została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie; jest pracą z zakresu nauk humanistycznych. Prace do konkursu mogą zgłaszać: mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia; podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni; mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy. Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób.

19.07.2016

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego ,,O Liść Dębu"

Zapraszamy do udziału w XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego O LIŚĆ DĘBU, którego organizatorami są Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.

13.05.2016

Konkurs na napisanie utworu dramatycznego inspirowanego życiem i/lub twórczością Violetty Villas

Jury Konkursu na sztukę teatralną inspirowaną życiem i twórczością Violetty Villas w składzie: Piotr Sieklucki (przewodniczący), Tomasz Kireńczuk i Dominik Nowak po przeczytaniu 48 tekstów nadesłanych na konkurs postanowiło jednomyślnie przyznać Główną Nagrodę w wysokości 10 000 zł Tomaszowi Kaczorowskiemu, za sztukę teatralną pt. „Las Villas”.

21.05.2017

Lubuski Konkurs Literacki

Organizatorem konkursu jest Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.