Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 14.03.2018
Termin zgłoszeń: 31.03.2018

Superhuman - humanistyka z pasją

Regulamin III edycji konkursu SUPERHUMAN (2018)

Cele konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie tych studentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, których zainteresowania bądź aktywność sprawiają, że można ich określić mianem humanistów z pasją. Konkurs ma promować ludzi, którzy nie ograniczają się do studiowania, ale też rozwijają swoje talenty muzyczne, literackie, aktorskie, lingwistyczne, malarskie, fotograficzne, sportowe, angażują się w działania o charakterze prospołecznym (jak np. pomoc potrzebującym czy opieka nad zwierzętami), bądź też wykazują aktywność na rzecz społeczności lokalnej czy organizacji studenckich. Pasją może być także działalność na polu naukowym: aktywne uczestnictwo w pracach kół naukowych, udział w konferencjach, publikacje.

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu SUPERHUMAN jest Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, a patronat honorowy na konkursem objął Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM.

Kapitułę konkursu tworzą przedstawiciele władz Wydziału Humanistycznego oraz reprezentanci pracowników i studentów, w tym członek Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego. Swojego przedstawiciela w Kapitule ma każda jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Decyzję o wyborze zwycięzcy IV edycji konkursu SUPERHUMAN Kapituła podejmuje większością głosów.

Kapituła konkursu:

 • dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, Dziekan Wydziału Humanistycznego, patron honorowy konkursu
 • dr Renata Rozbicka, Prodziekan ds. studenckich i promocji, przewodnicząca Kapituły
 • dr Magdalena Makowska, pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu
 • dr Katarzyna Kodeniec, zwyciężczyni wydziałowego etapu konkursu BELFER
 • Irena Rykunicz, wiceprzewodnicząca RWSS WH (ISW)
 • mgr Marta Wiśniewska, zwyciężczyni I edycji konkursu SUPERHUMAN 2015
 • Michał Ostrowski, zwycięzca II edycji konkursu SUPERHUMAN 2016
 • Mateusz Mirczyński, zwycięzca III edycji konkursu SUPERHUMAN 2017

Uczestnicy konkursu:

Konkurs SUPERHUMAN adresowany jest do wszystkich studentów Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie (studia stacjonarne i niestacjonarne I, II oraz III stopnia/doktoranckie). Uczestnikiem konkursu SUPERHUMAN może być każdy, kto w roku akademickim 2017/18 jest pełnoprawnym studentem Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.  

Harmonogram konkursu:

Konkurs SUPERHUMAN trwa od lutego 2018 roku do kwietnia 2018 roku, a jego finał odbędzie się podczas XII DNI HUMANA (kwiecień 2018).

Zgłoszenia udziału w konkursie:

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje wyłącznie drogą elektroniczną. W celu dokonania zgłoszenia należy pobrać formularz, wypełnić go, a następnie odesłać na adres: superhumanuwm@gmail.com. Zgłoszenia dokonywane w innej formie lub nadesłane po wskazanym terminie (31 marca 2018, godz. 23:59) nie będą honorowane.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub do dyskwalifikacji kandydata, jeśli uzna, że osoba ta głosi poglądy lub podejmuje aktywność niezgodną z ideami szeroko rozumianego humanizmu, bądź też działa w sposób sprzeczny z misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i szkodzi wizerunkowi Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.

Zainteresowani udziałem w konkursie mogą zgłosić swoje kandydatury samodzielnie (wówczas należy wypełnić tylko pierwszą część formularza zgłoszeniowego), bądź też mogą zostać zgłoszony przez inną osobę, np. studenta lub wykładowcę Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie (osoba nominująca oprócz uzasadnienia zgłoszenia kandydata wypełnia także drugą część formularza, podając swoje dane kontaktowe).

Uczestnikami konkursu mogą być także osoby, które brały udział w I (2015), II (2016) i III (2017) edycji konkursu, a które już po zakończeniu tejże edycji rozpoczęły jakąś działalność bądź odniosły sukcesy, które mogą być przedmiotem oceny w konkursie.

Każda osoba, która do 31 marca 2018 roku nadeśle swoje zgłoszenie bądź zostanie zgłoszona do konkursu i będzie spełniała w/w warunki regulaminu, zostanie zakwalifikowana do jednej z następujących grup tematycznych:

 • działalność społeczna (np. wolontariat, organizacje pozarządowe, samorząd studencki),
 • kultura i sztuka (np. literatura, malarstwo, fotografia, muzyka),
 • media i komunikacja (np. radio, TV, Internet),
 • nauka (np. koła naukowe).

Wybór laureata:

Po 31 marca 2018 roku, gdy upłynie termin nadsyłania zgłoszeń, Kapituła wybierze liderów poszczególnych grup, a następnie - w wyniku głosowania - kwalifikowaną większością głosów wskaże zwycięzcę IV edycji konkursu. Kryteria, którymi będzie się kierowała Kapituła podejmując się oceny kandydata, to: kreatywność, zaangażowanie, aktywność, przedsiębiorczość, wrażliwość, dorobek artystyczny (w przypadku pasji artystycznej) bądź naukowy (w przypadku kandydatów - członków kół naukowych oraz studentów studiów doktoranckich). Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas XII DNI HUMANA. Zwycięzca - oprócz tytułu laureata IV edycji konkursu SUPERHUMAN - otrzyma także nagrody rzeczowe.

Promocja medialna:

Organizator zobowiązuje się zapewnić promocję medialną wszystkich uczestników konkursu, w tym jego laureata. Przesłanie zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie oznaczają, że student akceptuje zasady konkursu SUPERHUMAN i zezwala Organizatorowi na dysponowanie swoim wizerunkiem w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań promocyjnych.

dr Magdalena Makowska

koordynatorka konkursu SUPERHUMAN

kontakt i aktualności:

http://superhumanuwm.wixsite.com/human

e-mail: superhumanuwm@gmail.com

fanpage: www.facebook.com/superhumanuwm

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.