Biuletyn Polonistyczny

Rozprawa doktorska

Data dodania: 05.11.2018

Jana Józefa Szczepańskiego spotkania z Innym

Dziedzina:
Literaturoznawstwo
Miejscowość:
Gdańsk

Rozprawa Jana Józefa Szczepańskiego spotkania z Innym jest próbą odczytania reportaży podróżniczych Jana Józefa Szczepańskiego w świetle krytyki postkolonialnej.

Streszczenie pracy jest dostępne pod adresem internetowym: https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/58857/files/streszczenie_pracy_b._fride.pdf.

Informacje

Data otwarcia przewodu:
07.04.2016
Termin zakończenia pracy:
14.06.2018

Zobacz także

13.09.2018

Obyczajowość szlachty polskiej w powieściach "saskich" Józefa Ignacego Kraszewskiego

.

22.06.2015

Ciało i ubiór człowieka w literaturze polskiego oświecenia

Celem rozprawy było ukazanie kategorii ludzkiego ciała, nagiego i ubranego, a także różnorodnych sposobów wyrażania cielesności w literaturze polskiego oświecenia na tle kultury Europy. Badanie cielesności ludzkiej w kulturze tej epoki obejmowało przede wszystkim literackie opisy sfery cielesnej człowieka, a także stój, erotykę, problematykę dbałości o ciało, zdrowie, higienę, postrzeganie brudu, czystości, ujmowanie kanonów piękna i brzydoty.

03.04.2017

Księgi ktore zową Język (1542), polski przekład dzieła Erazma z Rotterdamu Lingua

Praca zgłoszona do konkursu "Biuletynu Polonistycznego" Publikuj.dr - w załączniku.

15.11.2018

Czynnościowy charakter derywatów rzeczownikowych w gwarach północnomałopolskich i przyległych. Studium morfologiczno-leksykalne

Przedmiotem rozważań podjętych w pracy jest wskazanie różnego typu powiązań derywatów nominalnych z definiującymi je znaczeniami czynności. Przyjęta w opisie słowotwórczym chronia pozwala na odsłanianie czynnościowego charakteru zarówno formacji o czytelnych, funkcjonalnych relacjach z czynnościami je motywującymi, jak i tych, w których powiązania te uległy już zatarciu. Wprowadzenie zaś zasad opisu gniazdowego umożliwia włączenie w krąg formacji o charakterze czynnościowym rzeczowników, które zgodnie z zasadami interpretacji funkcjonalnej parafrazowane są poza znaczeniami czynnościowymi.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.