Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP)

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została utworzona 28 lutego 2008 roku, jednak Wydział Nauk Humanistycznych prowadził kursy języka polskiego dla obcokrajowców już od 2005 roku.

Szkoła działa jako zakład przy Katedrze Współczesnego Języka Polskiego WNH.

Od 2008 na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego co roku organizujemy Szkołę Letnią Języka Polskiego i Kultury Polskiej oraz Szkołę Zimową Języka Polskiego i Kultury Polskiej, skierowane do studentów polonistyk i filologii słowiańskich z zagranicznych uczelni. W latach 2008-2012 na podstawie umów z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Polonijnym Centrum Nauczycielskim organizowaliśmy doszkalające kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy.

W 2012 roku SJiKP została laureatem konkursu EDUinspiracje w kategorii instytucjonalnej, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Nagrodę przyznano za najlepszy projekt programu „Uczenie się przez całe życie”.

Informacje o aktualnych działaniach prowadzonych w Szkole można znaleźć na stronie http://polish.wnh.uksw.edu.pl/.

Kursy prowadzone przez Szkołę w ciągu roku akademickiego:

  • indywidualny kurs języka polskiego w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (termin spotkań z lektorem do uzgodnienia). Koszt kursu wynosi 2500,- PLN

Zapisy na kurs drogą elektroniczną: Zgłoszenie na kurs

Zaświadczenie z kursu otrzymuje każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu. Na zaświadczeniu wpisany jest określony poziom ukończenia kursu oraz liczba odbytych godzin.

Szkoła nie zapewnia noclegu ani wyżywienia na czas trwania kursu.


EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach:

B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

B1 i B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy oparte są na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy. Odbywają się według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Rejestracja na egzamin 23-24.11.2019 została zakończona.

 

Informacje

Wysokość czesnego:
2500 zł
Długość trwania kursu:
30 godzin lekcyjnych

Zobacz także

22.11.2019

Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunkówhumanistycznych do rejestracji na roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego.

06.07.2018

Projekt "Dwa kroki do integracji: kultura i język"

20 września otwieramy nabór na udział w projekcie "DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK", realizowanym we współpracy przez Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas" i Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, współfinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Planujemy dwie grupy (na poziomie B1, B2) po 54 godzin zajęć, w tym każda grupa realizuje 15 godzin z języka polskiego i 12 godzin spotkań integracyjnych (kulturowych). Udział w projekcie jest bezpłatny. W projekcie jest 20-28 miejsc dla uczestników, po 10-14 na poziomie B1 i B2.

03.01.2018

Kurs dokształcający "Nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej"

Nabór na kurs dokształcający: nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej. REKRUTACJA DO 31 STYCZNIA 2018 R.

14.09.2018

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Celem studiów jest przygotowanie (zależnie od wstępnych kwalifikacji posiadanych przez słuchaczy studiów) do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania lub do nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów). 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.