Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 31.08.2017 - 03.09.2017
Data dodania: 24.08.2017

Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017

Typ wydarzenia:
Konkurs
Miejscowość:
Gdynia
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Inni

Nagroda Literacka GDYNIA dzięki formule równorzędnego wyróżniania poetów, prozaików, eseistów oraz tłumaczy szybko stała się ważnym i unikalnym wydarzeniem w polskim środowisku literackim. Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017 odbędą się w dniach 31 sierpnia – 3 września w Muzeum Miasta Gdyni, Klubie Ucho oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. Nagrody zostaną rozdane w sobotę, 2 września, podczas uroczystej gali w Muzeum Emigracji w Gdyni. Tegorocznemu finałowi Nagrody towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, w tym koncert Tymona Tymańskiego „Zatrzymaj wojnę!” oraz warsztaty krytycznoliterackie „GDYNIA pisze”. Na szczególną uwagę zasługuje akcja „Narodowe Czytanie 2017. Czytamy Wesele Wyspiańskiego”, która zostanie przeprowadzona 2 września w wybranych gdyńskich trolejbusach. 

NOMINACJE DO NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA 2017:

ESEJ:

Andrzej Kotliński, „Tańce polskie. Suita historycznoliteracka”,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

Stanisław Łubieński, „Dwanaście srok za ogon”,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Łukasz Musiał, „O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora”,
Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Monika Muskała, „Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia”,
Fundacja Korporacja Ha!art, Kraków

Krzysztof Siwczyk, „Koło miejsca/Elementarz”,
Muzeum w Gliwicach

POEZJA:

Anna Adamowicz, „Wątpia”,
Wydawnictwo Kwadratura - Łódzki Dom Kultury

Cezary Domarus, „cargo, fracht”,
Instytut Mikołowski, Mikołów

Dawid Mateusz, „Stacja wieży ciśnień”,
Wydawnictwo Biuro Literackie, Stronie Śląskie

Michał Sobol, „Schrony”,
Wydawnictwo Nisza, Warszawa

Dariusz Suska, „Ściszone nagle życie”,
Wydawnictwo Znak, Kraków

PROZA:

Anna Cieplak, „Ma być czysto”,
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa

Salcia Hałas, „Pieczeń dla Amfy”,                                                                                                 
Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa

Joanna Lech, „Sztuczki”, 
Wydawnictwo Nisza, Warszawa

Krzysztof Środa, „Las nie uprzedza”,         
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Szczepan Twardoch, „Król”,
Wydawnictwo Literackie, Kraków

PRZEKŁAD NA JĘZYK POLSKI

Jacek St. Buras, „Atlas lękliwego mężczyzny”, autor oryginału Christoph Ransmayr,
Wydawnictwo Biuro Literackie, Stronie Śląskie-Wrocław

Ryszard Engelking, „Szkoła uczuć”, autor oryginału Gustave Flaubert,
Wydawnictwo Sic!, Warszawa

Krzysztof Majer, „Depesze”, autor oryginału Michael Herr,
Wydawnictwo Karakter, Kraków

Hanna Igalson-Tygielska, „Niedziela życia”, autor oryginału Raymond Queneau,
Wydawnictwo Biuro Literackie, Stronie Śląskie

Ewa Zaleska, „Oszust”, autor oryginału Javier Cercas,
Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warszawa

Nagroda Literacka GDYNIA została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha SZCZURKA w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku.

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.