Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 08.05.2017 g.09:30 - 10.05.2017 g.13:00
Data dodania: 26.11.2016

Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Zapraszamy do udziału w konferencji dedykowanej prof. zw. dr hab. Markowi Cybulskiemu
Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski, Łódź, 8-10 maja 2017 r.

Konferencja wpisuje się w cykl Język — obyczaj — wspólnota, realizowany w ramach współpracy Katedry Historii Języka Polskiego UŁ i Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Jest to 4. konferencja z tego cyklu. Będzie ona miała charakter jubileuszowy, ponieważ została dedykowana odchodzącemu na emeryturę prof. zw. dr. hab. Markowi Cybulskiemu, jednemu z głównych inicjatorów tego cyklu spotkań i wieloletniemu kierownikowi Katedry Historii
Języka Polskiego UŁ.

Tytuł konferencji Filologia jako porządkowanie chaosu zwraca uwagę na osiągnięcia filologii jako dyscypliny naukowej. Równocześnie otwiera możliwość wieloaspektowej dyskusji nad
problemami zasadniczymi, takimi jak: zagadnienia metodologiczne, persektywy rozwoju czy cele badawcze. Daje także możliwość konfrontacji ujęć reprezentowanych przez różne dyscypliny
filologiczne.

W intencji organizatorów tytuł konferencji ma również wyrażać główną ideę przyświecającą naukowej działalności prof. Marka Cybulskiego, który analizę teksu pisanego przenosił ponad inne metody służące poznaniu przeszłości języka. Planujemy, by w centrum naukowej refleksji znalazły się obszary badawcze szczególnie bliskie Profesorowi: historia języka, socjolingwistyka i pragmatyka historyczna.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 8-10 maja 2017 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18) oraz w budynku Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Pomorska 171/173). Prosimy o prezsyłanie zgłoszeń do końca lutego 2017 roku pod adresem: jezyk.obyczaj.wspolnota@gmail.com.

Na prezentację wystąpienia przewidujemy 20 minut.

Kierownik konferencji
prof. nadzw. dr hab. Ewa Woźniak

Rada programowa
prof. zw. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń
prof. zw. dr hab. Stanisław Borawski
prof. zw. dr hab. Marek Cybulski
prof. nadzw. dr hab. Magdalena Hawrysz
prof. nadzw. dr hab. Rafał Zarębski
dr hab. Danuta Kowalska
dr hab. Magdalena Pietrzak

Sekretarz konferencji
dr Anna Lenartowicz-Zagrodna

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
28.02.2017 22:30
Data dodania:
26 listopada 2016; 21:42 (Katarzyna Burska)
Data edycji:
28 kwietnia 2017; 12:56 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

24.01.2016

Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić na III konferencję naukową historyków języka polskiego z cyklu: Język – obyczaj – wspólnota.

16.10.2017

Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne /XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Wydział Lekarski I Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Pedagogiczny Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach i Fundacja „Ponad …”

22.04.2017

Dźwięk „r” w języku / ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza FONETYKÓW, JĘZYKOZNAWCÓW, NEUROLINGWISTÓW, FONOLOGÓW, HISTORYKÓW JĘZYKA, KOMPARATYSTÓW, GLOTTODYDAKTYKÓW, TEORETYKÓW KOMUNIKACJI, INTERLINGWISTÓW, DIALEKTOLOGÓW, SOCJOLINGWISTÓW, SEMIOTYKÓW, LOGOPEDÓW, PSYCHOLINGWISTÓW, FILOLOGÓW, BADACZY JĘZYKA DZIECI, BADACZY JĘZYKA MIGOWEGO, FILOZOFÓW JĘZYKA na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję pt. "Dźwięk „r” w języku".

18.06.2018

Język w regionie – region w języku III

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w konferencji "Język w regionie – region w języku III", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.