Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.09.2018 g.09:00 - 21.09.2018 g.19:00
Data dodania: 27.06.2018

Kobiece drogi do niezależności

Typ wydarzenia:
Konferencja
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiece drogi do niezależności” organizowana jest przez doktorantów literaturoznawstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku 21 września 2018 w Darłowie.

 

Źródło: Pixabay

28 listopada 1918 roku Polki uzyskały prawa wyborcze. Niewątpliwie był to ogromny sukces polskiego i europejskiego ruchu emancypacyjnego, wynik wieloletniej współpracy kobiet z różnych środowisk politycznych i społecznych. Ich celem było jednak nie tylko uzyskanie praw obywatelskich „bez różnicy płci”. Działania wówczas podjęte miały bowiem przyczynić się do zwalczania szeroko pojętego wykluczenia kobiet – Polek, nie tylko z życia obywatelskiego kraju, ale też społecznego, naukowego, literackiego...

O prawa kobiet czynnie zabiegało m.in. ówczesne środowisko pisarskie, które w niemałym zakresie było kontynuatorem myśli emancypantek. Na temat sytuacji kobiet wypowiadały się Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Irena Krzywicka, Maria Kuncewiczowa, Gabriela Zapolska… czy wspierający ich postulaty Tadeusz Żeleński-Boy. Jubileusz uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce sprzyjać więc może także refleksji literaturoznawczej, podnosząc nie tylko problem zaangażowania w sprawę emancypacyjnej walki poszczególnych pisarek, ale stanowiąc okazję do namysłu nad szeroko rozumianymi tego rodzaju zagadnieniami w literaturze polskiej i sztuce oraz refleksji jej towarzyszącej.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji o charakterze interdyscyplinarnym, zatytułowanej Kobiece drogi do niezależności, w czasie której proponujemy podjęcie następujących, przykładowych zagadnień:

-  niepodległe matki, żony, kochanki, panny… w literaturze pięknej i publicystyce;

- od „Bluszczu” do „Bluszczu” – wizje kobiet w czasopiśmiennictwie kobiecym od międzywojnia po współczesność. Emancypacja czy poddaństwo?;

- kobieca walka o niepodległość własną i kraju – wyobrażenia  żołnierek, dyplomatek, działaczek oświatowych i społecznych, naukowczyń, robotnic…;

- „chcemy całego życia.” – Kobiece ciało – źródło rozkoszy, źródło  opresji;

- "nie aniołem, nie dziewicą, nie żoną, nie matką winna być kobieta, ale przede wszystkim człowiekiem, i to człowiekiem zupełnym" – O wychowaniu młodych dziewcząt w literaturze popularnej, rozrywkowej, w poradnikach i szkolnych podręcznikach;

- emancypacyjne i feministyczne dążenia kobiet innych narodowości – w czym pokrywały się z postulatami Polek, co je różniło kiedyś i współcześnie;

- mistyczki, prorokinie, wizjonerki, ekstatyczki – przestrzenie wolności? O religijnych dyskursach proponujących własne definicje kobiecej niepodległości (lub czy kobieta religijna może być niepodległa?);

- różnice feministyczne – o różnicach w założeniach i celach kobiecych organizacji;

- kobieta w prawie – równa, inna, uprzywilejowana, zdeprecjonowana?;

- niepodległość kobiety – co to hasło może dziś oznaczać, jak i czy możliwa jest jego realizacja;

- poprzedniczki i kontynuatorki – kobiety feministyczne i emancypacyjne kiedyś i dziś.

Czas wystąpienia: 15 minut

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu wystąpienia na adres mailowy: alicjabalcerzak@poczta.onet.pl lub zuzia.szwedek@gmail.com

Termin nadesłania zgłoszenia: 22 lipca 2018 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 03 sierpnia 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (obejmuje koszty konferencji, materiały konferencyjne, bufet kawowy, uroczystą kolację). Po zaakceptowaniu wystąpienia prześlemy nr konta, na które należy uiścić opłatę konferencyjną i podamy szczegółowe informacje.

Przewiduje się umieszczenie zaakceptowanych przez recenzentów tekstów w czasopiśmie naukowym „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” (7 punktów, lista B, poz. 1898): http://swiattekstow.apsl.edu.pl/.

Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące.

Organizatorzy:

dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP  – opieka merytoryczna

mgr Alicja Balcerzak

mgr Zuzanna Szwedek – Kwiecińska

Informacje

Adres:
ul. Arciszewskiego 22 a
Data zgłaszania prelegentów:
22.07.2018 00:00
Data zgłaszania uczestników:
21.09.2018 09:00
Opłata:
150 zł

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.